11
sie

Eyetracking jest jedną z najpopularniejszych technik realizowanych w ASM Neuro Lab badań neuromarketingowych. Są one bardzo skuteczne np. w przypadku analizy interfejsów aplikacji i badania zachowania użytkowników tych systemów.