23
wrz

Pandemia powoduje coraz  bardziej dynamiczne zmiany w zachowaniach konsumentów i umacnia zarysowujące się trendy w handlu.