04
paź

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku rozpocznie wkrótce realizację kolejnego, już szóstego projektu z program Horyzont 2020.

Tym razem będzie koordynować projekt „Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics” (akronim: SMEthod).

Głównym celem projektu jest opracowanie ulepszonej metodologii segmentacji innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw dla celów optymalizacji wsparcia udzielanego tym firmom przez agencje innowacji i inne podmioty. Metodologia, która zostanie wypracowana w projekcie SMEthod, będzie uwzględniać szereg istotnych czynników, takich jak, między innymi, cykl życia przedsiębiorstwa i reprezentowany sektor działalności. W ramach projektu zostaną również opracowane ulepszone kryteria umożliwiające bardziej efektywne dopasowywanie danych rodzajów wsparcia innowacyjnego do poszczególnych segmentów firm. Dodatkowo, w oparciu o wyniki prac badawczych, zostanie stworzone narzędzie informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w instytucjach udzielających wsparcia innowacyjnym przedsiębiorstwom.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku będzie koordynatorem projektu oraz liderem kluczowego pakietu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie ulepszonej metodologii segmentacji. Ponadto ASM będzie miało istotny udział w pozostałych pracach badawczych, jak również będzie mocno zaangażowane w działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty projektu. Koordynator będzie także odpowiedzialny za opracowanie strategii wykorzystania rezultatów projektu przez konsorcjum oraz przygotowanie rekomendacji dla działań na szczeblu politycznym.

Prace nad projektem będą trwały dwa i pół roku, a ich rozpoczęcie przewidziane jest na początek roku 2018. Konsorcjum projektu składa się z siedmiu partnerów z pięciu krajów (Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii). Wśród polskich partnerów projektu jest także Uniwersytet Łódzki.

Wniosek wygrał w ramach konkursu pt. „Poprawa wsparcia innowacyjności w MŚP” (H2020-INNOSUP-2016-2017),  w obszarze „Innowacyjne MŚP – segmentacja na podstawie cyklu życia i reprezentowanych sektorów (badania analityczne)” (INNOSUP-07-2017).