07
gru

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego ośrodka koordynującego rozwój potencjału logistycznego regionu łódzkiego i dążenie do wzrostu jego międzynarodowej konkurencyjności.

 

4 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja inaugurująca działanie „LODZistics – Logistycznej sieci biznesowej Polski Centralnej”.

 

Podczas konferencji został podpisany list intencyjny zawiązanej grupy inicjatywnej, w skąd której wchodzą: Lufthansa Cargo, Raben Polska Sp. z o.o., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Drogowego, Rohlig SUUS Logistics SA, T-PROJECT LOGISTICS, ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.,  Gmina Miasto Łódź, Gmina Miasto Stryków.

 

lodzistics95

 

 

List intencyjny z ramienia ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku podpisała Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu.

5661e8d6765c3_p

Żródło: www.dzienniklodzki.pl

 

Koordynatorem inicjatywy jest Marek Skrzyński – Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych w ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

P1100528

 

Województwo Łódzkie jest regionem o ogromnym potencjale logistycznym. Dzięki wsparciu samorządu województwa, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, pojawiła się inicjatywa powołania „LODZistics – Logistycznej sieci biznesowej Polski Centralnej”. Głównym celem będzie stworzenie profesjonalnego ośrodka koordynującego rozwój potencjału logistycznego regionu łódzkiego i dążeniu do wzrostu jego międzynarodowej konkurencyjności. Inicjatywa będzie zrzeszać przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki badawczo – rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, a także osoby fizyczne lub prawne działające w sektorze logistyki i transportu.

 

 

Działania sieci skupią się na podniesieniu konkurencyjności firm poprzez stymulowanie innowacyjności branży logistycznej w tym transferu technologii, rozwój dobrych praktyk, wspólne projekty jak też zastosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych jak przewozy intermodalne, system RFS  w transporcie lotniczym czy eco-driving. Jednym z aspektów łączącym interesariuszy będzie możliwość oddziaływania na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki, co będzie stanowić wyjątkową korzyść  dla podmiotów związanych z branżą. Umożliwi to budowę pomostu łączącego kraje Unii Europejskiej i Europy Wschodniej, w oparciu o jeden z największych klastrów logistycznych w Europie – Logistics in Walonia.

 

 

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w kluczowych dla woj. łódzkiego mediach.

http://lodz.tvp.pl/22874559/konferencja-inaugurujaca-dzialanie-lodzistics-logistycznej-sieci-biznesowej-polski-centralnej

https://www.radiolodz.pl/posts/20509-lodzkie-centrum-logistyki

http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-centrum-logistyki

http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-centrum-logistyki#prettyPhoto

http://tvtoya.pl/news/show/11960

 

 

Informacji udzielają:

  • Ewa Florczyk Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, e- mail: ewa.florczyk@lodzkie.pl tel.: 695- 356-593;
  • Koordynator inicjatywy Marek Skrzyński – Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych w ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, e- mail: m.skrzynski@asm-poland.com.pl tel.: 500 614 406.