20
mar

 

Osiągnięcia Instytutu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na polu doradztwa dla polskiego sektora budowlanego w 2012 roku zostały docenione i wyróżnione w konkursie LAURY BUILDERA 2012. 

Osiągnięcia Instytutu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na polu doradztwa dla polskiego sektora budowlanego w 2012 roku zostały docenione i wyróżnione w konkursie LAURY BUILDERA 2012. Laureatką wyróżnienia jest również dr Elżbieta J. Syrda – założycielka i wieloletni Prezes Zarządu Instytutu ASM.

Podczas uroczystego spotkania w warszawskim hotelu Polonia Palace, które odbyło się 19-go marca b.r., w obecności blisko 150 gości, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki dorocznego plebiscytu.

Wyróżnienie to przyznawane jest firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój sektora i działających w nim przedsiębiorstw. Kapituła bierze pod uwagę dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. Wyróżnienie wpisuje się w szereg nagród otrzymanych przez ASM od początku istnienia firmy. Od 1996 roku Instytut ASM wspiera przedsiębiorstwa z branży budowlanej dostarczając im najcenniejszego w niepewnych czasach produktu – wiedzy.

Warunki zarządzania biznesem stają się coraz bardziej skomplikowane. Na prowadzenie przedsiębiorstwa istotnie wpływa trwający od kilku lat kryzys, pogarszając makroekonomiczne ramy działania poprzez długotrwałe spowolnienie dynamiki gospodarczej zarówno w wymiarze lokalnym, europejskim, jak i globalnym. Suma czynników spadku rodzi pytania o potencjał rozwoju branży budowlanej i motywuje do przeformułowania dotychczasowych modeli biznesowych. W tak zmiennych, niespokojnych czasach stabilność i przewidywalność są szczególnie cenne.  Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe dzięki skutecznemu planowaniu opartemu o istotne dane pozyskane z rynku.

Jako lider na rynku badawczym branży budowlanej (wg niezależnych badań PTBRiO) ASM podejmuje działania na rzecz sektora zdecydowanie wyróżniające się na tle agencji badawczych w Polsce. Rekomendacja zatem usług ASM dla firm z branży budowlanej jest ugruntowana w informacjach zwrotnych z rynku, z pełną świadomością ich wartości. Zapraszamy do kontaktu z Działem Analiz Rynku Budowlanego, stworzonym specjalnie dla Klientów z ww. segmentu rynku. ASM zrealizuje badanie odpowiadające szczególnym potrzebom informacyjnym firmy. Dostarczy również unikatowe raporty syndykatowe, dostępne w wolnej sprzedaży. Eksperci pozostają do dyspozycji Klientów aby osobiście przedstawić możliwości oraz korzyści wynikające z realizacji przez Dział Analiz Rynku Budowlanego usług. Informacji udziela Paweł Łuszcz (Senior Project Manager), tel. 24/355 77 51, e-mail: p.luszcz@asm-poland.com.pl

Paweł Łuszcz (Senior Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku) odbierając w imieniu Zarządu ASM zdobyte trofeum, skierował do Kapituły i Uczestników spotkania słowa podziękowania oraz radości z otrzymanego wyróżnienia.

 

Więcej