full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

ASM Neuro Lab

neurolab

BADANIA NEUROMARKETINGOWE

http://neurodata.pl/

ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

INWESTYCJA W LABORATORIUM BADAWCZE ASM NEURO LAB

 

Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R w Instytucie ASM poprzez inwestycję w aparaturę, sprzęt i technologię do realizacji badań biometrycznych w obszarze:

 • Okulografii (eyetracking (ET))
 • Elektroencefalografii (EEG)
 • Reakcji skórno-galwanicznej (GSR)
 • Elektromiografii (EMG)
 • Face trackingu (FT)

Urządzenie te umożliwia realizacje prac przewidzianych w Agendzie, których rezultatem będą innowacje produktowe, które stanowią rozwój obecnie stosowanych metodologii badawczych o biometryczne dane opisujące cechy i zachowania behawioralne. Produkty takie będą miały charakter przekrojowy i będą unikalne na rynku krajowym.

 

Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stanowiące infrastrukturę badawczo-rozwojową, wykorzystywaną do prowadzenia działalności i wdrożenia innowacyjnych usług badawczych na rynek. Wnioskodawca już obecnie posiada status Centrum Badawczo Rozwojowego, a celem projektu jest dalsze zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej zarówno Beneficjenta jak kooperantów do których skierowana będzie nowa oferta. Rezultatem projektu będzie stworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac B+R w obszarze badań behawioralnych prowadzonych z wykorzystaniem aparatury do pomiarów biometrycznych oraz ich integracja z tradycyjnymi deklaratywnymi technikami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych i gospodarczych.

Całość prac jest zaplanowanych na rok 2017. Koszty kwalifikowane projektu to 2 122 430,00 PLN, a wnioskowane w ramach działania 2.1 POIR wsparcie to 1 126 636,50 PLN”

Dofinansowanie projektu z UE:

1 126 636,50 zł

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off
..