03
lis

Decyzją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii orzeczono, że ASM spełnia kryteria ustawowe będące przesłanką do utrzymania statusu centrum badawczo-rozwojowego.

ASM znajduje się zatem w elitarnym gronie 45 firm, które mogą poszczycić się statusem CBR.

CBR2020

Jakie możliwości daje status centrum badawczo-rozwojowego?

Status CBR umożliwia nam przeznaczanie większych środków na działalność badawczą i innowacyjną. Dzięki temu oferujemy wsparcie badawcze i naukowe innym firmom. Zapraszamy do kontaktu.

marek_skrzynski

Marek Skrzyński
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
m.skrzynski@asm-poland.com.pl