08
paź

Czy potrzebne są badania w sektorze publicznym? Są o tym przekonani specjaliści z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Zarówno badania gospodarczego potencjału miast i regionów, potencjału na usługi,  jak i obsługi klienta  mogą znacząco pomóc w rozwoju poszczególnych instytucji, które na ogół realizują długofalowe strategie. Poprawa sytuacji gospodarczej jest jednym z głównych celów.

Analitycy ASM rekomendują instytucjom publicznym, zwłaszcza samorządom lokalnym i regionalnym, badania satysfakcji klientów, badania strategii promocyjnych i rozwojowych by dokładnie poznać możliwości, jakie daje ta branża całemu sektorowi lokalnej gospodarki. – Zarówno bogata oferta metod jak i arsenał środków badawczych, którymi dysponujemy, pozwalają na precyzyjne zbadanie potencjału rozwojowego firm w każdej branży – informuje Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

ASM, doświadczone centrum badawczo-rozwojowe, od 23 lat zajmuje się dostarczaniem wiedzy w zakresie potencjału gospodarczego, zarówno firmom prywatnym jak też instytucjom publicznym. Dzięki usługom badawczym, świadczonym przez ASM, marketingowe efekty osiągają m.in. ministerstwa i instytucje rządowe, samorządy miejskie lub regionalne, wyższe uczelnie. Urzędnicy otrzymują precyzyjną informację jak pomagać lokalnym firmom, by osiągały one lepsze zyski i pracowały w bardziej przyjaznym otoczeniu. To w przyszłości przekłada się na wspólną korzyść dla mieszkańców całego regionu.

Jeśli interesują Cię badania dla miast i regionów- zadaj pytanie naszemu Ekspertowi

agnieszka_urbaniak

Agnieszka Urbaniak

tel. kom +48 601 981 942
faks: +48 /24/ 355 77 05
e-mail: publiczne@asm-poland.com.pl