30
cze

Edukacja, rynek pracy, administracja, służba zdrowia i inne specjalizacje w ofercie.

 

Potrzebujesz sprawdzić sprawność Twojej organizacji lub projektu?

Chcesz zbadać potencjał rozwojowy i zapotrzebowanie na usługi?

Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów badawczych, szkoleniowych i gospodarczych?

 

SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!

Kontakt:

Agnieszka Urbaniak
tel. (24) 355 77 05, tel. kom. 601 981 942
e-mail: a.urbaniak@asm-poland.com.pl

a_urbaniak

 

Więcej informacji

 

Referencje od Klientów z sektora publicznego

 

OFERTA ASM DEDYKOWANA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

1. Opracowanie i realizacja koncepcji badawczych.

 • operacjonalizacja celów i pytań badawczych,
 • zaprojektowanie metodyki, narzędzi badawczych,
 • zbieranie danych,
 • analiza,
 • raportowanie, wnioskowanie i przygotowanie rekomendacji.

 

Przygotowane przez nas raporty i rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności Państwa instytucji – formalno-prawne ramy funkcjonowania, posiadane zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne oraz potrzeby otoczenia.

 

Oferujemy bogaty i pełny katalog metod i technik badań społecznych i ekonomiczno-gospodarczych. Metody, techniki i narzędzia dostosowujemy do potrzeb problematyki badawczej oraz posiadanych przez Państwa instytucję zasobów finansowych.

 

Realizujemy zarówno badania pierwotne, jak i wtórne – bazujące na materiałach, dokumentach i danych już wytworzonych.

 

W naszym portfolio produktowym znajdują się również:

 • techniki eksperckie;
 • badania idiograficzne (etnografie, studia przypadków);
 • pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne;
 • warsztaty: strategiczne, kreatywne, etc.

 

2. Usługi uzupełniające.

 

Dla Państwa wygody koordynujemy prace związane z rozpowszechnieniem wyników badań, tj.:

 

 • druk (przygotowanie do druku, skład, korekta edytorska, etc.);
 • dystrybucję materiałów do odbiorców ostatecznych.

 

Opracowane przez nas wyniki badań są podstawą do samodzielnego wykorzystania, jak również do skorzystania z eksperckich usług badaczy. Przygotujemy dla Państwa prezentację wyników, podsumowania, streszczenia, tłumaczenia; poprowadzimy warsztaty wdrożeniowe i szkolenia; zaprezentujemy wyniki na forum (konferencje, spotkanie, posiedzenia ciał decydenckich).

 

3. Partnerstwa przy realizacji projektów społeczno-gospodarczych.

 

ASM jest inicjatorem i partnerem projektów społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Posiadanym doświadczenie w realizacji projektów z EFS, EFRR w ramach SPORR, SPO RZL, PO KL, 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, Leonardo da Vinci, Intelligent Energy Europe. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

4. Szacunkowe wyceny i doradztwo w zakresie wyboru metodologii.

 

Opracowaliście Państwo opis przedmiotu zamówienia, a do uruchomienia postępowania pozostało jeszcze oszacowanie wartości zamówienia?

 

A może przedmiot Waszego badania jest skomplikowany i nie wiadomo jak skonstruować metodologię badawczą?

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.