full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

FOTsis

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

“European Field Operational Test on Safe, Intelligent and Sustainable Road Operation”

http://www.fotsis.com/

 

„Europejski Test Operacyjny Bezpiecznego, Inteligentnego i Zrównoważonego Zarządzania Infrastrukturą Drogową” to projekt współfinansowany z budżetu 7PR i realizowany w oparciu o ponadnarodową współpracę. Okres trwania przedsięwzięcia wynosi ponad 3,5 roku (01.2011 – 09.2014).

Celem projektu jest przetestowanie na dużą skalę systemów zarządzania infrastrukturą transportu drogowego w oparciu o siedem powiązanych ze sobą technologii, systemów ITS wykorzystujących do wymiany informacji komunikację: infrastruktura – pojazd (I2V), pojazd – infrastruktura (V2I) oraz infrastruktura – infrastruktura (I2I). Szczegółowa ocena efektywności tych technologii oraz potencjału ich wdrożenia w pełnej skali na europejskich drogach jest głównym celem projektu FOTsis. W ramach przedsięwzięcia przetestowana została możliwość włączenia nowych powiązanych systemów technologicznych do infrastruktury drogowej oraz wdrożenia usług (FOTsis Services) na dziewięciu lokalizacjach testowych w czterech krajach europejskich (Hiszpanii, Portugalii, Niemczech oraz Grecji). Systemy te obejmują:

S1: Zarządzanie kryzysowe
S2: Zarządzanie bezpieczeństwem podczas wypadków
S3: Inteligentny system kontroli zagęszczenia ruchu
S4: Dynamiczne planowanie przejazdu
S5: Śledzenie pojazdów specjalnych
S6: Zaawansowane egzekwowanie
S7: Ocena bezpieczeństwa infrastruktury

Wykorzystując integralne i wszechstronne podejście, w ramach projektu FOTsis dokonany zostanie przegląd infrastruktury drogowej i sieci komunikacji wymaganej do zapewnienia odpowiedniego połączenia między centrami kontroli ruchu a użytkownikami/pojazdami.

Opierając się o wspólne europejskie wytyczne architektury ITS (wspierane przez projekt COMeSafety), projekt FOTsis ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i mobilności na drogach europejskich, a także odpowiedzieć wyzwaniom, jakie napotyka system transportu drogowego. Będzie to ważny krok w kierunku lepszego skomunikowania pojazdów, infrastruktury i centrów zarządzania ruchem.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku dołączyło do już istniejącego konsorcjum projektu w 2013 roku. Rozszerzenie o jednego partnera miało na celu wzmocnienie partnerstwa i konsorcjum o eksperta w zakresie analiz biznesowych i ekonomicznych. ASM wniesie swój wkład do projektu w szczególności poprzez dokonanie pogłębionych analiz mających na celu lepsze zrozumienie procesów zachodzących w otoczeniu technologii a także opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz oceny ich wpływu na obecnie stosowaną architekturę C-ITS. Do zadań ASM należy również rozpowszechnianie rezultatów projektu FOTsis zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co zwiększy szanse na wdrażanie przetestowanych rozwiązań projektu w poszczególnych państwach europejskich w przyszłości.

 

Konsorcjum projektu:

Iridium
OHL Concesiones
Planestrada
Marestrada
Nea Odos
Sice
Indra
ACB Systems
GMVIS Skysoft
Transver
Terna Energy
GMV Sistemas
France Telecom
Optimus
Universidad Politécnica de Madrid
Aalto University Foundation
Universidad de Murcia
Ilmatieteen Laitos
Center for research and technology Hellas
Centro de innovación de infraestructuras inteligentes
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Geoville
Federation International de l’automobile
European Union Road Federation
Association Europeenne des concessionnaires d’autoroutes et d’ouvrages a peage

Informacji na temat projektu udzielają:

Agnieszka Kowalska
agnieszka.kowalska@asm-poland.com.pl
Tel. (024) 355 77 54

Katarzyna Stachurska-Kadziak
k.stachurska@asm-poland.com.pl
Tel. (024) 355 77 67

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off
..