full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2

Mapa strony


Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

KNOWLEDGE

Knowledge

Ujednolicony i wysokiej jakości system kształcenia inspektorów budowlanych

Celem projektu jest analiza i studia porównawcze kwalifikacji inspektorów budowlanych w wybranych krajach europejskich. Mamy nadzieję, że uda nam się przedstawić wiarygodny obraz inspekcji budowlanej w Polsce i innych krajach. Chcielibyśmy zdefiniować i porównać różnice w systemach kształcenia w poszczególnych krajach, a także różnice pomiędzy oczekiwaniami oraz realiami w zakresie kompetencji inspektorów budowlanych. Na tej podstawie opracowane będą między innymi sugestie dotyczące europejskiego systemu certyfikacji (umiejętności i kwalifikacji) inspektorów budowlanych. Opracowane materiały i raporty będą udostępnione do publicznej wiadomości.

W projekcie przewidywane są następujące etapy prac:

 • opracowanie raportów wtórnych opisujących ogólnie podstawy prawne oraz charakterystykę systemu inspekcji budowlanej w partnerskich krajach, jak również istniejące systemy edukacji i dokształcania zawodowego osób pełniących funkcje inspektorów budowlanych. Analizy poszerzane są również o wybrane informacje z innych krajów europejskich.
 • Realizacja badania pierwotnego: przygotowanie i realizacja badania ankietowego wśród inspektorów budowlanych w wyżej wymienionych krajach, a także wywiadów pogłębionych z jednostkami szkoleniowymi oraz większymi inwestorami, tak, aby zebrać opinie na temat kompetencji inspektorów, a przede wszystkim systemu ich kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego doszkalania.
 • Analiza wyników badań pierwotnych, jak i wtórnych – przygotowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej
 • Rozpowszechnianie wyników prac w ramach projektu.

 

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Oryginalny tytuł projektu: Analysis and Comparative Study on construction inspection job performance regulations. European comparative study.

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach LEONARDO DA VINCI, Community Vocational Training Action Programme, Second phase: 2000-2006

Numer kontraktu: 2004-2243/001-001 LE2-51OREF

Logo :

Czas trwania : 24 miesiące

Data rozpoczęcia projektu : październik 2004

Data zakończenia : wrzesień 2006

 

Osoby pracujące nad realizacją projektu z ramienia ASM :

 • Izabela Kowalska
 • Katarzyna Świeżawska-Ambroziak

 

Koordynator : ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

 

Partnerzy projektu:

 • BPM Business and Project Management (BPM) SA
 • DJUG Universitatea Dunarea de Jos din Galati
 • EMI Non-Profit Company for Quality Control and Innovation in Building

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
..