full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych

Od 2011 r. decyzją Ministra Gospodarki, posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego,
co kwalifikuje nas jako jednostkę naukową.


SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!


0

innowacyjnych projektów strukturalnych

zrealizowaliśmy od 2002 r.

0

najważniejszych instytucji publicznych
w Polsce to nasi stali klienci
0

miejsce w rankingu to nasza lokata
na rynku badawczym sektora publicznego
0

tysięcy respondentów rocznie bierze udział w naszych badaniach dla sektora publicznego

 


BADANIA DLA EDUKACJI

BADANIA DLA EDUKACJI

 • badania osiągnięć szkolnych uczniów
 • pilotaże zadań testowych
 • efektywność systemu edukacji (losy absolwentów)
 • ewaluacja pracy szkół, badania kontekstowe (otoczenie szkół)
 • testowanie nowych modeli edukacji wyższej
 • diagnoza potrzeb rozwojowych szkolnictwa
 • zapotrzebowanie na kompetencje, profile i kierunki wykształcenia

 

Badania dla edukacji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; Instytutu Badań Edukacyjnych; Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Ośrodka Rozwoju Edukacji; Politechniki Częstochowskiej; Politechniki Gdańskiej; Szkoły Głównej Handlowej; Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytetu Łódzkiego; Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.


BADANIA DLA ADMINISTRACJI

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

 • satysfakcja klientów urzędów
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • profile kompetencyjne

 

Badania dla administracji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Ministerstwa Sprawiedliwości; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

 • kampanie prozdrowotne
 • ewaluacje
 • analiza stanu usług
 • zwiększanie zadowolenia klientów, dostępności usług i świadczeń

 

Badania dla służby zdrowia zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Instytutu Onkologii; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


BADANIA DLA RYNKU PRACY

BADANIA DLA RYNKU PRACY

 • analizy, prognozy trendy
 • profile gospodarcze na poziomie lokalnych, regionalnym, krajowym
 • badania losów absolwentów
 • badania strony podażowej – aktywność zawodowa, sytuacja osób bezrobotnych, warunki pracy
 • zapotrzebowanie na pracowników, kompetencje, kwalifikacje, szkolenia
 • badania postaw różnych kategorii społecznych (młodzież, 50+, osoby niepełnosprawne)
 • informacja o rynku pracy – inwentaryzacja, identyfikacja braków

 

Badania dla rynku pracy zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Komendy Głównej OHP; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DO STRATEGII

BADANIA DO STRATEGII

 • diagnozy społeczno-gospodarcze – lokalne, regionalne i kontekstowe
 • monitoring i ocena wdrażania strategii (ex-ante, on-going, ex-post)
 • badania do części projekcyjnych dokumentów, analizy SWOT
 • opracowania systemu wdrażania i monitorowania

 

Badania do strategii zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

 • ewaluacje projektów szkoleniowych, wdrożeniowych, innowacyjnych, promocyjnych
 • ewaluacja programów i działań realizowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) i europejskich (EFS, EFRR, PROW): ocena trafności efektywności, skuteczności, trwałości, wpływu interwencji na takie obszary jak: gospodarka, rynek pracy, edukacja, rozwój zasobów ludzkich, służba zdrowia, wykluczenie społeczne, ewaluacje w obszarze zarządzania

 

Badania polityk publicznych zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Komenda Główna OHP; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DLA EDUKACJI

BADANIA DLA EDUKACJI

 • badania osiągnięć szkolnych uczniów
 • pilotaże zadań testowych
 • efektywność systemu edukacji (losy absolwentów)
 • ewaluacja pracy szkół, badania kontekstowe (otoczenie szkół)
 • testowanie nowych modeli edukacji wyższej
 • diagnoza potrzeb rozwojowych szkolnictwa
 • zapotrzebowanie na kompetencje, profile i kierunki wykształcenia

 

Badania dla edukacji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; Instytutu Badań Edukacyjnych; Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Ośrodka Rozwoju Edukacji; Politechniki Częstochowskiej; Politechniki Gdańskiej; Szkoły Głównej Handlowej; Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytetu Łódzkiego; Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

 • satysfakcja klientów urzędów
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • profile kompetencyjne

 

Badania dla administracji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Ministerstwa Sprawiedliwości; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

 • kampanie prozdrowotne
 • ewaluacje
 • analiza stanu usług
 • zwiększanie zadowolenia klientów, dostępności usług i świadczeń

 

Badania dla służby zdrowia zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Instytutu Onkologii; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

BADANIA DLA RYNKU PRACY

BADANIA DLA RYNKU PRACY

 • analizy, prognozy trendy
 • profile gospodarcze na poziomie lokalnych, regionalnym, krajowym
 • badania losów absolwentów
 • badania strony podażowej – aktywność zawodowa, sytuacja osób bezrobotnych, warunki pracy
 • zapotrzebowanie na pracowników, kompetencje, kwalifikacje, szkolenia
 • badania postaw różnych kategorii społecznych (młodzież, 50+, osoby niepełnosprawne)
 • informacja o rynku pracy – inwentaryzacja, identyfikacja braków

 

Badania dla rynku pracy zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Komendy Głównej OHP; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA DO STRATEGII

BADANIA DO STRATEGII

 • diagnozy społeczno-gospodarcze – lokalne, regionalne i kontekstowe
 • monitoring i ocena wdrażania strategii (ex-ante, on-going, ex-post)
 • badania do części projekcyjnych dokumentów, analizy SWOT
 • opracowania systemu wdrażania i monitorowania

 

Badania do strategii zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

 • ewaluacje projektów szkoleniowych, wdrożeniowych, innowacyjnych, promocyjnych
 • ewaluacja programów i działań realizowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) i europejskich (EFS, EFRR, PROW): ocena trafności efektywności, skuteczności, trwałości, wpływu interwencji na takie obszary jak: gospodarka, rynek pracy, edukacja, rozwój zasobów ludzkich, służba zdrowia, wykluczenie społeczne, ewaluacje w obszarze zarządzania

 

Badania polityk publicznych zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Komenda Główna OHP; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

 

Umożliwiamy Klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych.


 


Klienci instytucjonalni ASM

Komisja Europejska

• Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Energii
• Ministerstwo Gospodarki
• Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Ministerstwo Sprawiedliwości
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Ministerstwo Zdrowia
• Narodowe Centrum Kultury
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
• Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miejskie

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy

• Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
• Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
• Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Centrum Projektów Polska Cyfrowa
• Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
• Główny Inspektorat Sanitarny
• Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
• Komenda Główna OHP
• Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
• Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
• Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• regionalne ośrodki polityki społecznej;
• regionalne ośrodki EFS
• Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
• Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
• Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
• Biblioteka Narodowa
• Centralna Komisja Egzaminacyjna
• Centrum Nauki Kopernik
• Instytut Badań Edukacyjnych
• Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
• Instytut Lotnictwa
• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• Ośrodek Rozwoju Edukacji
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Łódzka
• Szkoła Główna Handlowa
• Uniwersytet Jagielloński
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Uniwersytet Szczeciński
• Uniwersytet w Białymstoku
• Uniwersytet Wrocławski
• Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
• Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

 

Referencje od Klientów z sektora publicznego

 


OFERTA ASM DEDYKOWANA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

 

1. Opracowanie i realizacja koncepcji badawczych.

 

 • operacjonalizacja celów i pytań badawczych,
 • zaprojektowanie metodyki, narzędzi badawczych,
 • zbieranie danych,
 • analiza,
 • raportowanie, wnioskowanie i przygotowanie rekomendacji.

 

Przygotowane przez nas raporty i rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności Państwa instytucji – formalno-prawne ramy funkcjonowania, posiadane zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne oraz potrzeby otoczenia.

 

Oferujemy bogaty i pełny katalog metod i technik badań społecznych i ekonomiczno-gospodarczych. Metody, techniki i narzędzia dostosowujemy do potrzeb problematyki badawczej oraz posiadanych przez Państwa instytucję zasobów finansowych.

 

Realizujemy zarówno badania pierwotne, jak i wtórne – bazujące na materiałach, dokumentach i danych już wytworzonych.

 

W naszym portfolio produktowym znajdują się również:

 • techniki eksperckie;
 • badania idiograficzne (etnografie, studia przypadków);
 • pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne;
 • warsztaty: strategiczne, kreatywne, etc.

 

2. Usługi uzupełniające.

 

Dla Państwa wygody koordynujemy prace związane z rozpowszechnieniem wyników badań, tj.:

 

 • druk (przygotowanie do druku, skład, korekta edytorska, etc.);
 • dystrybucję materiałów do odbiorców ostatecznych.

 

Opracowane przez nas wyniki badań są podstawą do samodzielnego wykorzystania, jak również do skorzystania z eksperckich usług badaczy. Przygotujemy dla Państwa prezentację wyników, podsumowania, streszczenia, tłumaczenia; poprowadzimy warsztaty wdrożeniowe i szkolenia; zaprezentujemy wyniki na forum (konferencje, spotkanie, posiedzenia ciał decydenckich).

 

3. Partnerstwa przy realizacji projektów społeczno-gospodarczych.

 

ASM jest inicjatorem i partnerem projektów społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Posiadanym doświadczenie w realizacji projektów z EFS, EFRR w ramach SPORR, SPO RZL, PO KL, 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, Leonardo da Vinci, Intelligent Energy Europe. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

4. Szacunkowe wyceny i doradztwo w zakresie wyboru metodologii.

 

Opracowaliście Państwo opis przedmiotu zamówienia, a do uruchomienia postępowania pozostało jeszcze oszacowanie wartości zamówienia?

 

A może przedmiot Waszego badania jest skomplikowany i nie wiadomo jak skonstruować metodologię badawczą?

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

agnieszka_urbaniak

Agnieszka Urbaniak

tel./faks: +48 /24/ 355 77 05 el.
kom +48 601 981 942
e-mail: publiczne@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1194 ..