full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2

Mapa strony


Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych

 

Potrzebujesz sprawdzić sprawność Twojej organizacji lub projektu?

Chcesz zbadać potencjał rozwojowy i zapotrzebowanie na usługi? 

Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów badawczych, szkoleniowych i gospodarczych?


SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!


0

innowacyjnych projektów strukturalnych

zrealizowaliśmy od 2002 r.

0

najważniejszych instytucji publicznych
w Polsce to nasi stali klienci
0

miejsce w rankingu to nasza lokata
na rynku badawczym sektora publicznego
0

tysięcy respondentów rocznie bierze udział w naszych badaniach dla sektora publicznego

 


BADANIA DLA EDUKACJI

BADANIA DLA EDUKACJI

 • badania osiągnięć szkolnych uczniów
 • pilotaże zadań testowych
 • efektywność systemu edukacji (losy absolwentów)
 • ewaluacja pracy szkół, badania kontekstowe (otoczenie szkół)
 • testowanie nowych modeli edukacji wyższej
 • diagnoza potrzeb rozwojowych szkolnictwa
 • zapotrzebowanie na kompetencje, profile i kierunki wykształcenia

 

Badania dla edukacji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; Instytutu Badań Edukacyjnych; Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Ośrodka Rozwoju Edukacji; Politechniki Częstochowskiej; Politechniki Gdańskiej; Szkoły Głównej Handlowej; Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytetu Łódzkiego; Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.


BADANIA DLA ADMINISTRACJI

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

 • satysfakcja klientów urzędów
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • profile kompetencyjne

 

Badania dla administracji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Ministerstwa Sprawiedliwości; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

 • kampanie prozdrowotne
 • ewaluacje
 • analiza stanu usług
 • zwiększanie zadowolenia klientów, dostępności usług i świadczeń

 

Badania dla służby zdrowia zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Instytutu Onkologii; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


BADANIA DLA RYNKU PRACY

BADANIA DLA RYNKU PRACY

 • analizy, prognozy trendy
 • profile gospodarcze na poziomie lokalnych, regionalnym, krajowym
 • badania losów absolwentów
 • badania strony podażowej – aktywność zawodowa, sytuacja osób bezrobotnych, warunki pracy
 • zapotrzebowanie na pracowników, kompetencje, kwalifikacje, szkolenia
 • badania postaw różnych kategorii społecznych (młodzież, 50+, osoby niepełnosprawne)
 • informacja o rynku pracy – inwentaryzacja, identyfikacja braków

 

Badania dla rynku pracy zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Komendy Głównej OHP; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DO STRATEGII

BADANIA DO STRATEGII

 • diagnozy społeczno-gospodarcze – lokalne, regionalne i kontekstowe
 • monitoring i ocena wdrażania strategii (ex-ante, on-going, ex-post)
 • badania do części projekcyjnych dokumentów, analizy SWOT
 • opracowania systemu wdrażania i monitorowania

 

Badania do strategii zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

 • ewaluacje projektów szkoleniowych, wdrożeniowych, innowacyjnych, promocyjnych
 • ewaluacja programów i działań realizowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) i europejskich (EFS, EFRR, PROW): ocena trafności efektywności, skuteczności, trwałości, wpływu interwencji na takie obszary jak: gospodarka, rynek pracy, edukacja, rozwój zasobów ludzkich, służba zdrowia, wykluczenie społeczne, ewaluacje w obszarze zarządzania

 

Badania polityk publicznych zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Komenda Główna OHP; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.


BADANIA DLA EDUKACJI

BADANIA DLA EDUKACJI

 • badania osiągnięć szkolnych uczniów
 • pilotaże zadań testowych
 • efektywność systemu edukacji (losy absolwentów)
 • ewaluacja pracy szkół, badania kontekstowe (otoczenie szkół)
 • testowanie nowych modeli edukacji wyższej
 • diagnoza potrzeb rozwojowych szkolnictwa
 • zapotrzebowanie na kompetencje, profile i kierunki wykształcenia

 

Badania dla edukacji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; Instytutu Badań Edukacyjnych; Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Ośrodka Rozwoju Edukacji; Politechniki Częstochowskiej; Politechniki Gdańskiej; Szkoły Głównej Handlowej; Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytetu Łódzkiego; Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

BADANIA DLA ADMINISTRACJI

 • satysfakcja klientów urzędów
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • profile kompetencyjne

 

Badania dla administracji zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Ministerstwa Sprawiedliwości; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

BADANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

 • kampanie prozdrowotne
 • ewaluacje
 • analiza stanu usług
 • zwiększanie zadowolenia klientów, dostępności usług i świadczeń

 

Badania dla służby zdrowia zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Instytutu Onkologii; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Ministerstwa Sportu i Turystyki; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

BADANIA DLA RYNKU PRACY

BADANIA DLA RYNKU PRACY

 • analizy, prognozy trendy
 • profile gospodarcze na poziomie lokalnych, regionalnym, krajowym
 • badania losów absolwentów
 • badania strony podażowej – aktywność zawodowa, sytuacja osób bezrobotnych, warunki pracy
 • zapotrzebowanie na pracowników, kompetencje, kwalifikacje, szkolenia
 • badania postaw różnych kategorii społecznych (młodzież, 50+, osoby niepełnosprawne)
 • informacja o rynku pracy – inwentaryzacja, identyfikacja braków

 

Badania dla rynku pracy zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Komendy Głównej OHP; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA DO STRATEGII

BADANIA DO STRATEGII

 • diagnozy społeczno-gospodarcze – lokalne, regionalne i kontekstowe
 • monitoring i ocena wdrażania strategii (ex-ante, on-going, ex-post)
 • badania do części projekcyjnych dokumentów, analizy SWOT
 • opracowania systemu wdrażania i monitorowania

 

Badania do strategii zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

BADANIA POLITYK PUBLICZNYCH (ex-ante, on-going, ex-post)

 • ewaluacje projektów szkoleniowych, wdrożeniowych, innowacyjnych, promocyjnych
 • ewaluacja programów i działań realizowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) i europejskich (EFS, EFRR, PROW): ocena trafności efektywności, skuteczności, trwałości, wpływu interwencji na takie obszary jak: gospodarka, rynek pracy, edukacja, rozwój zasobów ludzkich, służba zdrowia, wykluczenie społeczne, ewaluacje w obszarze zarządzania

 

Badania polityk publicznych zrealizowaliśmy m.in.  dla:

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa Zdrowia; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Komenda Główna OHP; Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; regionalnych ośrodków polityki społecznej; regionalnych ośrodków EFS; urzędów marszałkowskich; urzędów wojewódzkich; urzędów miejskich.

 

Umożliwiamy Klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych.

 

 

PROJEKTY STRUKTURALNE REALIZOWANE PRZEZ ASM

Logo Projektu
i więcej informacji
Tytuł Projektu i PO Instytucja Wdrażająca Rola ASM Czas trwania projektu Charakter projektu
Obszar
Śląska Akademia Budownictwa Pasywnego
POKL, 8.1.1
WUPKatowice Koordynator 02.12.2013 – 31.03.2015 Szkoleniowo doradczy
rynek pracy, branża budowlana, szkolenia zawodowe, rozwój zasobów ludzkich
Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania
POKL, 7.2.1
MJWPU Koordynator 01.02.2013 -

30.04.2015

Szkoleniowo doradczy
rynek pracy, wykluczenie społeczne, szkolenia miękkie, warsztaty, seminaria
Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno – Prognostyczna dla edukacji w woj. mazowieckim
POKL, 9.2
MJWPU Koordynator 01.02.2012 -

30.01.2015

Innowacyjny
badawczo-szkoleniowy
rynek pracy, edukacja, szkoleniawdrożeniowe, konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Nowoczesne systemy zbierania danych
RPO woj. łódzkiego na lata 2007-2013
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi
 Koordynator 01.03.2012 – 31.05.2012 Inwestycyjny
unowocześnienie wyposażenia
EDU-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. łódzkim POKL, 9.3 UMŁódź Koordynator 01.11.2011 -

31.10.2013

Innowacyjny
badawczo-szkoleniowy
rynek pracy, edukacja, szkoleniawdrożeniowe, konferencje, rozwój zasobów ludzkich
EDU-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. opolskimPOKL, 9.2 UMOpole Partner 01.10.2011 -

31.12.2013

Innowacyjny badawczo-szkoleniowy
rynek pracy, edukacja, szkoleniawdrożeniowe, konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Akademia Budownictwa – Audytor Efektywności Energetycznej -Zachodniopomorskie
POKL, 8.1.1
WUPSzczecin Koordynator 01.03.2012 -

28.02.2014

Szkoleniowy
rynek pracy, branża budowlana, szkolenia zawodowe,konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Akademia Budownictwa – Audytor Energetyczny (Mazowsze)
POKL, 8.1.1
MJWPU Koordynator 01.03.2010 -

31.08.2011

Szkoleniowy
rynek pracy, branża budowlana, szkolenia zawodowe,konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Akademia Budownictwa – Audytor EnergetycznyPOKL, 2.1.1 PARP Koordynator 15.10.2009 -

14.10.2011

Szkoleniowy
rynek pracy, branża budowlana, szkolenia zawodowe,konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubuskiego
POKL, 8.1.2
WUPZielona Góra Koordynator 01.06.2009 -

31.07.2010

Badawczo-informacyjny
analizy gospodarcze, analizy regionalne,konferencje, prognozy, tendencje
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskie
POKL, Działanie 8.1.2
WUPLublin Koordynator 01.04.2009 -

31.05.2010

Badawczo-informacyjny
analizy gospodarcze, analizy regionalne,konferencje, prognozy, tendencje
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiegoPOKL, 8.1.2 WUPGdańsk Koordynator 01.01.2009 -

28.02.2010

Badawczo-informacyjny
analizy gospodarcze, analizy regionalne,konferencje, prognozy, tendencje
Monitoring osób pozostających bez zatrudnienia na świętokrzyskim rynku pracy „Bez pracy”
POKL 6.1.1
WUPKielce Koordynator 01.08.2008 -

30.04.2009

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, wykluczenie społeczne, analizy regionalne
Turystyka – szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracyZPORR, 2.1 WUPRzeszów Koordynator 01.09.2006 -

31.12.2007

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, gospodarka, analizy regionalne
Analiza lokalnego rynku pracy – DIAGNOZA ZAWODÓW ZPORR, 2.1 WUPŁódź Koordynator 01.03.2006 -

30.04.2007

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, gospodarka, analizy regionalne
Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka – Twoja Szansa Plus (cały kraj)
SPO RZL, 1.5
Ministerstwo Gospodarkii Pracy Koordynator 02.01.2006 -

31.12.2007

Badawczo-informacyjno-szkoleniowy
rynek pracy, wykluczenie społeczne, szkolenia miękkie
Pakiet e-usług dla przedsiębiorców PeP program EFRR, Działanie 1.1.2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Koordynator 01.04.2005 -

31.12.2007

Inwestycyjny
Internet, branża budowlana
Akademia Budownictwa
SPO RZL, 2.3
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Koordynator 12.12.2005 -

31.10.2007

Szkoleniowy
rynek pracy, branża budowlana, szkolenia zawodowe,konferencje, rozwój zasobów ludzkich
Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji do lubuskiego rynku pracy
ZPORR, 2.1
WUPZielona Góra Koordynator 01.12.2005 -

30.04 2007

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, gospodarka, analizy regionalne
System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca…
SPO RZL 1.6
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Koordynator 01.08.2005 -

31.05.2007

Badawczo-informacyjno-szkoleniowy
rynek pracy, wykluczenie społeczne, szkolenia miękkie,analizy regionalne, gender mainstreaming
Analiza efektywności form wsparcia dla osób wykluczonych zagrożeniem społecznym – Twoja Szansa (woj.łódzkie)
SPO RZL, 1.5
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Koordynator 01.08.2005 -

30.07.2007

Badawczo-informacyjno-szkoleniowy
rynek pracy, wykluczenie społeczne, szkolenia miękkie
Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – Masz szansę.(4 powiaty woj. łódzkiego)
SPO RZL, 1.5
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Koordynator 01.08.2005 -

30.01.2007

Badawczo-informacyjno-szkoleniowy
rynek pracy, wykluczenie społeczne, analizy regionalne, szkolenia miękkie
Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy – Wiedza Plus 2 ZPORR, 2.1 DWUP Wałbrzych Koordynator 01.10.2005 -

30.01.2007

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich


Więcej

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia – Biały Personel.
ZPORR, 2.1
WUPŁódź Koordynator 01.12.2005 -

30.06.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
System monitoringu rynku pracy, istniejących tendencji i zachodzących zmian – Jakość kapitału społecznego. ZPORR, 2.1 WUPOpole Koordynator 01.08.2005 -

31.12.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy – Wiedza Plus ZPORR, 2.1 WUPKatowice Koordynator 01.03.2005 -

31.06.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
Monitorowanie i aktywizacja ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitorowanie Plus
ZPORR, 2.1
WUPPoznań Koordynator 01.03.2005 -

31.05.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Potencjał Plus”
ZPORR, 2.1
WUPOlsztyn Partner 01.01.2005 -

31.05.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – MONITORING PLUS
ZPORR, 2.1
WUPToruń Partner 2006 Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
Monitorowanie i aktywizacja ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitorowanie Plus
ZPORR, Działanie 2.1
WUPToruń Partner 01.03.2005 -

31.03.2006

Badawczo-informacyjny
rynek pracy, analizy regionalne, rozwój zasobów ludzkich
LORIS WIZJA – Regionalny Foresight Technologiczny

BADANIA SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ ASM

Problematykę społeczną jest podejmujemy nie tylko w ramach projektów strukturalnych ale również przetargowych badań ad-hoc i realizujemy w obrębie różnych obszarów życia społecznego.

Diagnozy dokonywane przez wykwalifikowany zespół badawczy dostarczają ciekawych wniosków mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w polityce społecznej i gospodarczej różnych szczebli, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej czy krajowej.

 

Oferta badań społecznych dotyczy szeroko rozumianych zagadnień oraz problemów społecznych i demograficznych, w tym:

 

 • wykluczenia społecznego,
 • uwarunkowań rynku pracy,
 • edukacji,
 • opinii, zachowań i preferencji społecznych,
 • zrównoważonego rozwoju.

 

Wśród zrealizowanych przez ASM badań społecznych znalazły się następujące projekty:

 

Zleceniodawca Tytuł badania
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej
w ubezpieczeniu społecznym realizowanym przez KRUS i ZUS” finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Badania dotyczące stanu i roli doradztwa zawodowego w wybranych 8 powiatach województwa Warmińsko-Mazurskiego
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Przeprowadzenie badania opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej grup docelowych lekarzy i mężczyzn – badanie wstępne
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych
do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Przeprowadzenie badania opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej grup docelowych lekarzy i mężczyzn – badanie wstępne
Ministerstwo Zdrowia Ocena możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie pn. Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, realizowanego
w ramach Działania 2.3 POKL
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Badanie osób doświadczających przemocy w województwie pomorskim
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Badanie różnych aspektów sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Badanie podmiotów ekonomii społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Badanie podmiotów ekonomii społecznej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Realizacja badań jakościowych w ramach projektu „Polityka społeczna w regionie – badania, analizy i upowszechnianie”
Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi Opracowanie diagnozy dostępności usług rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego oferowanych dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym na przykładzie kilku wybranych powiatów
PSDB Sp. z o.o. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
w województwie wielkopolskim
Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi Opracowanie diagnozy dostępności usług rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego oferowanych dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym na przykładzie kilku wybranych powiatów
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Bariery w realizacji projektów w obszarze integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego POKL w województwie. śląskim
- wyzwania na przyszłość
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie
w Wielkopolsce
WYG International Sp. z o.o. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
w województwie lubelskim
WYG International Sp. z o.o. Badanie barier i mozliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
w województwie podkarpackim

BADANIA EWALUACYJNE REALIZOWANE PRZEZ ASM

Ewaluacja jest oceną wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Badania  ewaluacyjne to przedsięwzięcia mające na celu ocenę i systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, projektu, planu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych wskaźników, w celu jego   usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

Ewaluacje są realizowane na zlecenie  instytucji administracji publicznej implementujących określone programy oraz  mające na celu wzmocnienie odpowiedzialności i kontroli nad administrowaniem  środkami publicznymi.

 

Doświadczenie pracowników oraz  ekspertów-ewaluatorów współpracujących z ASM, w połączeniu z doświadczeniem  wynikającym z kilkudziesięciu zrealizowanych przez nas ewaluacji pozwala  nam  poddawanie diagnozie i ocenom m.in.:

 

 • projektów i działań  podejmowanych w ramach programów operacyjnych,
 • lokalnych i regionalnych  strategii rozwojowych,
 • poszczególnych obszarów rozwoju  społecznego,
 • programów monitorowania rynku  pracy,
 • problematyki wpływu środków  unijnych na rozwój społeczny i gospodarczy regionów,
 • kompetencji pracowników i kadry  zarządzającej firm oraz instytucji publicznych,
 • systemów i modeli komunikacji,
 • koncepcji funkcjonowania  instytucji.

 


Klienci instytucjonalni ASM

Komisja Europejska

 • Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miejskie

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy

 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Komenda Główna OHP
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • regionalne ośrodki polityki społecznej;
 • regionalne ośrodki EFS
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

 

Referencje od Klientów z sektora publicznego

 


OFERTA ASM DEDYKOWANA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

 

1. Opracowanie i realizacja koncepcji badawczych.

 

 • operacjonalizacja celów i pytań badawczych,
 • zaprojektowanie metodyki, narzędzi badawczych,
 • zbieranie danych,
 • analiza,
 • raportowanie, wnioskowanie i przygotowanie rekomendacji.

 

Przygotowane przez nas raporty i rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności Państwa instytucji – formalno-prawne ramy funkcjonowania, posiadane zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne oraz potrzeby otoczenia.

 

Oferujemy bogaty i pełny katalog metod i technik badań społecznych i ekonomiczno-gospodarczych. Metody, techniki i narzędzia dostosowujemy do potrzeb problematyki badawczej oraz posiadanych przez Państwa instytucję zasobów finansowych.

 

Realizujemy zarówno badania pierwotne, jak i wtórne – bazujące na materiałach, dokumentach i danych już wytworzonych.

 

W naszym portfolio produktowym znajdują się również:

 • techniki eksperckie;
 • badania idiograficzne (etnografie, studia przypadków);
 • pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne;
 • warsztaty: strategiczne, kreatywne, etc.

 

2. Usługi uzupełniające.

 

Dla Państwa wygody koordynujemy prace związane z rozpowszechnieniem wyników badań, tj.:

 

 • druk (przygotowanie do druku, skład, korekta edytorska, etc.);
 • dystrybucję materiałów do odbiorców ostatecznych.

 

Opracowane przez nas wyniki badań są podstawą do samodzielnego wykorzystania, jak również do skorzystania z eksperckich usług badaczy. Przygotujemy dla Państwa prezentację wyników, podsumowania, streszczenia, tłumaczenia; poprowadzimy warsztaty wdrożeniowe i szkolenia; zaprezentujemy wyniki na forum (konferencje, spotkanie, posiedzenia ciał decydenckich).

 

3. Partnerstwa przy realizacji projektów społeczno-gospodarczych.

 

ASM jest inicjatorem i partnerem projektów społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Posiadanym doświadczenie w realizacji projektów z EFS, EFRR w ramach SPORR, SPO RZL, PO KL, 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, Leonardo da Vinci, Intelligent Energy Europe. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

4. Szacunkowe wyceny i doradztwo w zakresie wyboru metodologii.

 

Opracowaliście Państwo opis przedmiotu zamówienia, a do uruchomienia postępowania pozostało jeszcze oszacowanie wartości zamówienia?

 

A może przedmiot Waszego badania jest skomplikowany i nie wiadomo jak skonstruować metodologię badawczą?

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
..