23
maj

Czy potrzebne jest badanie turystycznego potencjału miast i regionów? Są o tym przekonani specjaliści z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, którzy zakończyli niedawno pracę nad „Programem rozwoju przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”. Badania gospodarczego potencjału miasta pokazały, że turystyka może znacząco pomóc w rozwoju całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. To może być kluczowa informacja dla miast i regionów polskich, walczących o poprawę własnej sytuacji gospodarczej.

Region Świętokrzyski pełen jest turystycznych atrakcji. Zdaniem fachowców, ten potencjał może być lepiej wykorzystany dla wzmocnienia kondycji gospodarczej całej kielecczyzny. – Możliwości branży turystycznej w tych okolicach niewątpliwie zasługują na dokładne zbadanie – mówi dr Jakub Grabowski, ekspert ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. – Ono mogłoby pomóc w rzetelnej ocenie tego, jak promocja turystyki w okolicach Kielc wpłynęłaby na rozwój tutejszych firm tej branży.

Pod koniec kwietnia zakończyła się część naukowa prac nad „Programem rozwoju przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”, prowadzonych w ASM na zlecenie kieleckiego Ratusza. Jak twierdzą eksperci ASM, dokładne zbadanie potencjału turystycznego Regionu Gór Świętokrzyskich mogłoby wpisać się w pozytywny trend urzędniczych starań o pomoc dla sektora prywatnego. W dodatku przeniosłoby tę publiczno-prywatną współpracę na poziom regionalny. O taką współpracę z władzami często walczą firmy w każdej polskiej gminie.

Dlatego analitycy ASM rekomendują instytucjom publicznym, zwłaszcza samorządom lokalnym i regionalnym, zbadanie turystycznego potencjału miasta i jego otoczenia – po to, by dokładnie poznać możliwości, jakie daje ta branża całemu sektorowi lokalnej gospodarki. – Zarówno bogata oferta metod jak i arsenał środków badawczych, którymi dysponujemy, pozwalają na precyzyjne zbadanie potencjału rozwojowego firm w każdej branży – informuje Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

ASM, doświadczone centrum badawczo-rozwojowe, od ponad dwudziestu lat zajmuje się dostarczaniem wiedzy w zakresie potencjału gospodarczego, zarówno firmom prywatnym jak też instytucjom publicznym. Dzięki usługom badawczym, świadczonym przez ASM, marketingowe efekty osiągają m.in. ministerstwa i instytucje rządowe, samorządy miejskie lub regionalne, wyższe uczelnie. Dzięki badaniom, przeprowadzonym w ramach „Programu  rozwoju przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”, tamtejsi urzędnicy otrzymali precyzyjną informację jak pomagać lokalnym firmom, by osiągały one lepsze zyski i pracowały w bardziej przyjaznym otoczeniu. To ma w przyszłości przełożyć się na wspólną korzyść dla mieszkańców całego regionu.

Jeśli interesują Cię badania atrakcyjności turystycznej- zadaj pytanie naszemu Ekspertowi

agnieszka_urbaniak

Agnieszka Urbaniak

tel. kom +48 601 981 942
faks: +48 /24/ 355 77 05
e-mail: publiczne@asm-poland.com.pl