23
wrz

Kolejna ewaluacja w portfolio ASM

Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz efektów działań podejmowanych w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 POKL  to już druga ewaluacja w zakresie  wsparcia udzielanego z środków unijnych społeczności romskiej jaką ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. będzie miało przyjemność prowadzić.

Tym razem usługa zlecona została przez instytucję Centrum Projektów Polska Cyfrowa.