10
sie

Zleceniodawcą badania było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Poddaliśmy testom propozycje wsparcia finansowego i nie finansowego dla osób w wieku  20-39, które miałyby je zachęcić do posiadania potomstwa.

Opracowaliśmy szczegółowy raport “Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027″.

Mimo pandemii realizacja badania przebiegała sprawnie i otrzymaliśmy wysoką ocenę naszej pracy.

KW_589184_DAE_plik1