full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Branżowe Programy Promocji

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI

 

Branżowe programy promocji to przedsięwzięcia realizowane w ramach koncepcji stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki, mającej na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływanie na daną branżę jako całość.

 

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.1.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku realizuje:

 

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BUDOWNICTWA

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI

BUDOWNICTWA

Konsorcjum POLSKIE BUDOWNICTWO stworzone przez IZBĘ P-H BUDOWNICTWA, firmy: ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. i INTERSERVIS SP. Z O.O. BIURO TARGÓW oraz KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, która jest Liderem konsorcjum, zostało wybrane na Realizatora Branżowego Programu Promocji Polskiego Budownictwa w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. „ Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. POIG”.

Branżowy program promocji „POLSKIE BUDOWNICTWO”  to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę jako całość.

Program obejmuje określone przez MG działania promocyjne zawarte w  komponencie  A  i  komponencie B. Realizację tych działań Ministerstwo Gospodarki powierzyło KONSORCJUM POLSKIE BUDOWNICTWO, które jest Realizatorem odpowiedzialnym za kompleksową realizację programu.

Komponent A

 

Komponent A to zdarzenia w których uczestnicy BPP biorą udział w minimum 50% zaproponowanych działań, pokrywają ich koszty i otrzymują 75% zwrotu kosztów kwalifikowanych.

Firma – uczestnik programu w ramach komponentu A musi zadeklarować swój  udział w 50% z n/w zdarzeń promocyjnych.  

Działania w ramach komponentu A

 ZAGRANICZNE IMPREZY TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

 

1.„Kazbuild” – (Almaty, Kazachstan)
2.„SaudiBuild” – (Riyadh, Arabia Saudyjska) i „SIB” – (Casablanca, Maroko)
3.„Mosbuild” – (Moskwa, Rosja) i IBF (Brno, Czechy)
4.„Interbud” (Kijów, Ukraina),
5.„BAU” – (Monachium, Niemcy)
6.:„ScanBygg” (Goteborg, Szwecja)

KRAJOWE IMPREZY TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

1.:„Budma” – (Poznań, Polska)
2.„Interbud” – (Łódź, Polska)

MISJE GOSPODARCZE

1.Zorganizowanie minimum po jednej misji gospodarczej do każdego z następujących krajów: Niemcy, Ukraina, Rosja, Czechy, Szwecja, Kazachstan

Komponent B

 

Komponent B to zdarzenia, które mają na celu promocję polskiego rynku budownictwa oraz uczestników BPP i są dla nich bezkosztowe.

Działania w ramach komponentu B

WIZYTY STUDYJNE DZIENNIKARZY

1.Zorganizowanie dwóch trzydniowych wizyt studyjnych dziennikarzy reprezentujących media branżowe z  każdego z wymienionych krajów: Niemcy, Ukraina, Rosja, Czechy, Szwecja, Kazachstan

KONFERENCJE I SEMINARIA

1.Organizacja stoiska informacyjnego podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

2.Organizacja konferencji: Monitoring Rynku Budowlanego 2012, 2013, 2014

3.Organizacja seminarium: Polskie budownictwo w „Partnerstwie Wschodnim”

 

PROMOCJA

1.Opracowanie i publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych na temat polskiej branży budowlanej w czasie odbywania się imprez targowo-wystawienniczych (Czechy, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Niemcy, Szwecja, Maroko, Arabia Saudyjska, Polska)

2.Wydanie informatora o polskim przemyśle budowlanym na lata 2012-2013

3.Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, projektów graficznych oraz materiałów promocyjno-informacyjnych, ulotek, roll-upów, spotów reklamowych, gadżetów.

 

ZASADY UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 

Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Gospodarki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w BPP  uczestnicząca w programie firma MUSI złożyć wniosek o dofinansowanie do MG – obejmujący 50% działań promocyjnych w latach 2012-2015.

Nabór wniosków prowadzony jest przez MG w trybie konkursu otwartego i trwa do wykorzystania środków przewidzianych na dofinansowanie branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Wnioski o dofinansowane przyjmowane sa przez MG do osiągnięcia 130% alokacji, dlatego WAŻNE jest, aby każda zainteresowana firma – uczestnik już na samym początku programu złożył wniosek o dofinansowanie do MG.

We wniosku firma – uczestnik programu musi zadeklarować udział w wybranych 50% zdarzeń promocyjnych opisanych w komponencie A, a wiec w całym okresie działania branżowego programu promocji w latach 2012-2015.

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku przez MG, firma – uczestnik programu podpisuje umowę z MG na wszystkie wybrane przez siebie działania z latach 2012-2015.

Firma – uczestnik pokrywa 100% kosztów uczestnictwa w każdym z wybranych zdarzeń  i otrzymuje po każdym zdarzeniu zwrot 75% kwalifikowanych kosztów udziału na podstawie złożonego w MG rozliczenia.

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Polskie Okna i Drzwi – Dla Ciebie otwieramy świat!

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

 

 

Materiały informacyjno-promocyjne dla przedsiębiorców

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako członek Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi realizującego Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej zaprasza do współpracy w celu przygotowania indywidualnych materiałów informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców, które pomogą wzmocnić wizerunek przedsiębiorców na danych rynkach zagranicznych oraz wypromować produkty eksportowe.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy z branży stolarki budowlanej do skorzystania z naszej oferty obejmującej opracowanie graficzne materiałów, umieszczenie informacji tekstowych i graficznych zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki oraz druk i transport materiałów.

Kontakt:
Joanna Florczak-Czujwid
Tel.: +48 (24) 355 77 80
e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl


Konferencja „POLSKIE OKNA I DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ NA ŚWIAT”

 

 

Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „Polskie okna i drzwi otwierają się na świat” organizowaną w ramach targów BUDMA 2013 w dniu 29 stycznia 2013 r. w godz. 15:00 – 17:00 w pawilonie 10.
Konferencja organizowana jest w ramach Branżowego Programu Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej, projektu Ministerstwa Gospodarki i wezmą w nim udział reprezentanci Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi, eksperci z dziedziny stolarki okiennej i drzwiowej oraz dziennikarze reprezentujący zagraniczne media branżowe z Włoch, Niemiec, Szwecji, Czech oraz Francji.
Na spotkaniu dowiedzą się Państwo jak w ramach programu rodzima stolarka budowlana promuje się za granicą, w jakiej kondycji jest polski rynek okien i drzwi oraz jaki jest jego potencjał. Ekspert Laboratorium Techniki Budowlanej opowie ponadto o aspektach związanych z energooszczędnością w przypadku stolarki budowlanej. Na zakończenie konferencji planowany jest panel ekspercki z udziałem wybitnych gości na temat etykietowania stolarki okiennej. Dyskusja o etykietach energetycznych dla stolarki budowlanej to ostatnio szczególnie gorący temat tym bardziej, iż ustawa regulująca te kwestię wejdzie w życie już niebawem – 1 lutego 2013 roku i zobliguje producentów do opatrywania wyrobów stolarki otworowej etykietami, uwzględniającymi podstawowe ich parametry energetyczne.

Pobierz program

 

Zgłoszenia na konferencję proszę kierować drogą mailową na adres: p.dana@asm-poland.com.pl

 

Informacji o konferencji jak i innych działaniach na BUDMIE organizowanych w ramachBranżowego Programu Promocji Polskich Okien i Drzwi udziela:

Przemysław Dana
International PR Manager
Tel.: +48 (24) 355 77 24
e-mail: p.dana@asm-poland.com.pl

 

Inne działania organizowane podczas targów BUDMA 2013:
29-31.01.2013 Wizyta studyjna dziennikarzy z Włoch, Francji, Czech, Niemiec, Szwecji w ramach której organizowane jest spotkanie zaproszonych dziennikarzy z przedsiębiorcami branży stolarki okiennej i drzwiowej w dniu 29 stycznia 2013 w godz. 12:00 – 14:00 na stoisku Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi (nr. 59) oraz zwiedzanie z dziennikarzami zakładów produkcyjnych przedsiębiorców z branży stolarki w dniu 30 stycznia 2013 r.


Polskie Okna i Drzwi – Dla Ciebie otwieramy świat!
Für Dich öffnen wir das Tor zur Welt!

 

Produkcja drzwi i okien jest jedną z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych branż polskiej gospodarki.
Pragnąc przybliżyć tak prężnie działającą branżę
Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi
ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na seminarium pt.:
„ Polskie Okna i Drzwi ”
organizowane w ramach targów BAU 2013 w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej C42, hala C4, I piętro

Seminarium organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i wezmą w nim udział reprezentanci polskich przedsiębiorstw – europejskich liderów w dziedzinie stolarki okienno-drzwiowej oraz eksperci
z branży.
Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania potencjału polskiej branży stolarki okienno-drzwiowej, stosowanych innowatorskich rozwiązań technologicznych, które łączą w sobie jakość
i efektywność energetyczną, nowoczesny design i możliwości dostosowania się do potrzeb rynku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz program

 


 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako członek Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi realizującego Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej przygotowuje katalog zawierający ogólną charakterystykę branży oraz prezentację działalność poszczególnych firm.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy z branży stolarki budowlanej do umieszczenia reklamy w katalogu i przesłania swojej reklamy w terminie do dnia 15 września 2012
Kontakt:
Joanna Jarzębowska
Project Manager
Tel.: +48 (24) 355 77 66
e-mail: j.jarzebowska@asm-poland.com.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI

STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

 

 

Konsorcjum POLSKIE OKNA i DRZWI stworzone przez Związek Polskie Okna i Drzwi, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz ELTAR, który jest Liderem konsorcjum, zostało wybrane na Realizatora Branżowego Programu Promocji Polskich Okien i Drzwi w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. „ Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. POIG”.

Branżowy program promocji „POLSKIE OKNA i DRZWI” to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę jako całość.

Program obejmuje określone przez MG działania promocyjne zawarte w komponencie A i komponencie B. Realizację tych działań Ministerstwo Gospodarki powierzyło KONSORCJUM POLSKIE OKNA i DRZWI, które jest Realizatorem odpowiedzialnym za kompleksową realizację programu.

Komponent A

 

Komponent A obejmuje działania promocyjne skierowane do poszczególnych firm z branży stolarki okiennej i drzwiowej na wybranych przez MG zdarzeniach promocyjnych. Każde działanie objęte jest dofinansowaniem w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Firma – uczestnik programu w ramach komponentu A musi zadeklarować swój udział w 50% z n/w zdarzeń promocyjnych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy mają w swojej działalności wpisane poniższe kody PKD:
01623 – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
02221 – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
02223 – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
02311 – Produkcja szkła płaskiego.
02312- Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego.
02512 – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
04332 – Zakładanie stolarki budowlanej.

Zdarzenia promocyjne zawarte w komponencie A (do wyboru 50%):

 1. Targi zagraniczne:

2012 Made Expo`2012 w Mediolanie,
Equipbaie Metalexpo`2012 w Paryżu,

BAU`2013 w Monachium,
BATIMAT`2013 w Paryżu,

Fensterbau Frontale`2014 w Norymberdze,
Made Expo`2014 w Mediolanie.

BAU`2015 w Monachium

 1. Targi krajowe :

BUDMA`2013 w Poznaniu
BUDMA`2015 w Poznaniu

 1. Szkolenie dla działów eksportowych:

10. czerwiec 2013
11. czerwiec 2014

 1. Jednokrotne misje gospodarcze do każdego z wymienionych krajów:
  1. Czechy, kwiecień 2013
  2. Włochy, czerwiec 2013
  3. Niemcy, wrzesień 2013
  4. Szwecja, kwiecień 2014
  5. Francja, listopad 2014
 1. Przygotowanie we współpracy z realizatorem programu promocji, minimum 500,00 sztuk materiałów informacyjno – promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas działań promujących.
 2. Zamieszczenie we współpracy z realizatorem programu promocji w katalogu dotyczącym branży stolarki okiennej i drzwiowej wydanym przez realizatora programu informacji/reklamy nt. działalności firmy.

Komponent B

 

Komponent B obejmuje działania promocyjne na rzecz całej branży, a nie poszczególnych firm. W ramach tego komponentu Realizator przeprowadzi następujące działania, które maja na celu promocję polskiego rynku stolarki okiennej i drzwiowej oraz uczestników branżowego programu promocji:

 • Zorganizuje konferencje, poświęcone polskiej branży produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, w każdym z wymienionych krajów: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Szwecja dla przedstawicieli zagranicznych środowisk kupieckich i dziennikarskich związanych z branżą stolarki okiennej i drzwiowej bądź działających na jej rzecz. Podczas konferencji odbędą się prelekcje wygłoszą specjalnie zaproszeni eksperci z Polski;
 • Zorganizuje wizyty studyjne dziennikarzy reprezentujących media branżowe z wymienionych krajów: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy i Szwecja. Przyjazdy dziennikarzy połączone będą z wizytami w siedzibach firm uczestniczących w programie. Efektem będą artykuły w prasie branżowej w każdym z w/w krajów;
 • Zorganizuje stoiska promujące całą branże (min 50m.kw.) na targach min. Equipbaie Metalexpo w Paryżu, Made Expo w Mediolanie , BUDMA w Poznaniu, BAU w Monachium, IBF w Brnie, BATIMAT w Paryżu, Fensterbau Frontale w Norymberdze, Nordbygg w Sztokholmie;
 • Stoisko informacyjne – miejsce promocji całej branży stolarki okiennej i drzwiowej na stoisku zostaną zorganizowane konferencje, spotkania z ekspertami i przedsiębiorcami, będą wyświetlane filmy/prezentacje promujące polską branże stolarki okiennej i drzwiowej. Na stoisku będą obecni przedstawiciele Związku Polskie Okna i Drzwi, przedstawiciele konsorcjum, eksperci, którzy będą udzielali niezbędnych informacji zainteresowanym;
 • Przeprowadzi akcje promującą branżę stolarki okiennej i drzwiowej na każdym z wymienionych krajów: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Szwecja. Akcja polegać będzie na:
  • przesłaniu newslettera min. z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce, informacji o branży stolarki budowlanej oraz firmach uczestniczących w programie,
  • zamieszczeniu artykułów sponsorowanych w niemieckiej, francuskiej oraz włoskiej prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym na temat polskiej branży stolarki budowlanej.
  • przeprowadzeniu kampanii promującej polską branżę stolarki budowlanej na niemieckim, francuskim oraz włoskim branżowym portalu internetowym.
 • Nakręci film reklamowy nt branży polskiej stolarki okiennej i drzwiowej, który będzie prezentował osiągnięcia, perspektywy rozwoju branży. W filmie zostaną zamieszczone wypowiedzi i wywiady z przedstawicielami firm – uczestników programu branży polskiej stolarki okiennej i drzwiowej. Film zostanie umieszczony na przygotowywanych w ramach komponentu B materiałach reklamowych tj.: pen-drive tak aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców branży stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Wyprodukuje materiały promocyjno-informacyjne, które dystrybuowane będą podczas wszystkich działań promujących organizowanych w ramach BPP:
  • katalogi dotyczące branży stolarki okiennej i drzwiowej w kilku wersjach językowych
  • roll‐upy reklamowe promujące Branżowy Program Promocji branży stolarki okiennej i drzwiowej
  • Inne gadżety reklamowe.

 

Komponent B jest w 100% FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI, FIRMA NIE PONOSI kosztów tych działań.

ZASADY UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 

Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Gospodarki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w BPP uczestnicząca w programie firma MUSI złożyć wniosek o dofinansowanie do MG – obejmujący 50% działań promocyjnych w latach 2012-2015.

Nabór wniosków prowadzony jest przez MG w trybie konkursu otwartego i trwa do wykorzystania środków przewidzianych na dofinansowanie branży stolarki okiennej i drzwiowej.

Wnioski o dofinansowane przyjmowane sa przez MG do osiągnięcia 130% alokacji, dlatego WAŻNE jest, aby każda zainteresowana firma – uczestnik już na samym początku programu złożył wniosek o dofinansowanie do MG.

We wniosku firma – uczestnik programu musi zadeklarować udział w wybranych 50% zdarzeń promocyjnych opisanych w komponencie A, a wiec w całym okresie działania branżowego programu promocji w latach 2012-2015.

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku przez MG, firma – uczestnik programu podpisuje umowę z MG na wszystkie wybrane przez siebie działania z latach 2012-2015.

Firma – uczestnik pokrywa 100% kosztów uczestnictwa w każdym z wybranych zdarzeń i otrzymuje po każdym zdarzeniu zwrot 75% kwalifikowanych kosztów udziału na podstawie złożonego w MG rozliczenia.

WAŻNE – pomoc de minimis w przeciągu ostatnich 3 lat nie może przekroczyć równowartości EUR 200.000,00.

ELTAR jako Realizator BPP deklaruje pomoc m.in. przy wypełnianiu wniosku do MG i późniejszym jego rozliczeniu. Wystawione przez ELTAR faktury za udział w targach będą podstawą do refundacji kosztów w ramach branżowego programu promocji.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących uczestnictwa w programie udzielają:

 • w zakresie działań związanych z wystąpieniami firm na targach i misjach gospodarczych – ELTAR p. Prezes Elżbieta Tęsna oraz p. Justyna Kusiak – Organizator tel. +48 22/6173323 lub +48 22/6172555;
 • w zakresie informacji dotyczących szkoleń dla działów eksportu – Związek Polskie Okna i Drzwi p. Dyrektor Paweł Wróblewski tel.: +48 22/8112064;
 • w zakresie założeń dotyczących druku materiałów reklamowych oraz zamieszczenia informacji/reklamy
  w katalogu branżowym – ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. p. Dyrektor Generalny Małgorzata Walczak – Gomuła tel.: +48 24/3557700.

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1140 ..