18
lis

Zrealizujemy badanie dla PARP

Z dniem 16 listopada podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego projektu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację usługi polegającej na realizacji badań ilościowych w ramach „Branżowego bilansu kompetencji”.