23
lut

Pomyślnie przeszliśmy audyt aż w 7 technikach

W dniu 9 lutego 2016 r. Zarząd OFBOR wydał firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2016 w kategoriach:

  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPl
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym – CAPI
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI
  • Badania, w których materiał przygotowany jest samodzielnie przez badane osoby
  • Badania jakościowe
  • Mystery Shopping
  • Badania CAWI