17
sty

Zarzad OFBOR informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 r. podjął decyzję o wydaniu firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2012.

Aktualności

Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2012
Opublikowane styczeń 17, 2012 11:58

Zarzad OFBOR informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 r. podjął decyzję o wydaniu firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2012 w kategoriach:

  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPI”
  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI”
  • „Badania jakościowe”
  • „Badania CAWI”
  • „Mystery Shopping”

Decyzja ta podjęta została na podstawie wniosku Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR z dnia 10.01.2012 r.