10
mar

Konferencja odbywa się pod patronatem merytorycznym Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Redakcja miesięcznika  “Świat Szkła” zaprasza na Konferencję Techniczną
“Co wpływa na jakość konstrukcji przeszklonych
(badania, projektowanie, wykonanie elementów składowych, montaż)”

Konferencja odbywa się pod patronatem merytorycznym
Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 02-786 Warszawa

21 kwiecień 2016

Referaty merytoryczne

Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

•  Ściany osłonowe – wymagania obiektowe, metody badań, wymagania stawiane przez inwestorów,
 Marzena Jakimowicz, ITB

•  Aspekty techniczne projektowania balustrad przeszklonych wg przepisów polskich i zagranicznych, –  Oleksij Kopyłow, ITB

•  Aspekty wytrzymałościowe ścian działowych całoszklanych,  –  Marzena Jakimowicz, ITB

•  Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych (wg nowych norm europejskich),  –  Krzysztof Skarbiński , PKN

•  Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej – od doboru elementów składowych do montażu gotowych drzwi  –  Anna Iżewska, ITB

 * organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

 

Referaty techniczne

Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiającymi materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do wykonania konstrukcji przeszklonych.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika “Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

     Pobierz: ZGŁOSZENIE       

                

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Marketingu i Reklamy:

Justyna Górnowicz, j.gornowicz@swiat-szkla.pl

Agnieszka Roguska, a.roguska@swiat-szkla.pl

 

Więcej informacji