23
sie

Rok 2018 rozpoczął się wzrostami w całym sektorze budowlanym. Dodatnie dynamiki produkcji odnotowano zarówno w budownictwie mieszkaniowym, kubaturowym, jak i inżynieryjnym.

Po I poł. 2018 roku produkcja budowlano-montażowa osiągnęła wartość bliską 39,1 mld PLN, a więc o 26,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak spektakularne wzrosty, w pierwszych miesiącach br., w największym stopniu determinowane były przez budownictwo inżynieryjne i związaną z nim intensyfikację projektów współfinansowanych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

Co jednak z budownictwem po 2020 roku?

Co w sytuacji, w której napływ środków unijnych się skończy?

Badania koniunktury producentów przeprowadzone przez ASM wykazały, iż większość z nich uważa, że rynek jest już w fazie dojrzałości. Tym bardziej może okazać się, iż po 2020 roku będziemy mogli myśleć o osiągnięciu wartości branży budowlanej ze słabego 2016 roku, w którym nastąpił zastój w przetargach finansowanych z budżetu UE.

Prezentację aktualnej sytuacji gospodarczej kraju oraz branży budowlanej ze złożoną ekspercką analizą obrazującą rzeczywisty obraz rynku oraz jego przyszłość znajdziecie Państwo w rocznej prenumeracie raportu Monitoring Rynku Budowlanego. Całoroczna obsługa analityczna obejmuje 4 raporty kwartalne oraz 12 raportów miesięcznych umożliwiających m.in. weryfikowanie planów strategicznych oraz budżetów przy wykorzystaniu prognozy rozwoju branży budowlanej. W każdym raporcie kwartalnym prezentowane są bowiem prognozy poszczególnych sektorów rynku w perspektywie krótko- i średniookresowej. Dodatkowo w IV numerze kwartalnym prezentowana jest 10-letnia projekcja rynku.

 Prezentacja programu PowerPoint

Uwaga! Firmy, które zamówią roczną prenumeratę MRB otrzymają bezpłatne uczestnictwo w konferencji Monitoring Rynku Budowlanego dla jednego przedstawiciela firmy. To już 21-sza edycja konferencji, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w Warszawie. Program konferencji całkowicie podporządkowany został zagadnieniom analityczno-prognostycznym. W sesji panelowej, razem z przedstawicielami branży będziemy dyskutować nad zagadnieniem „Czy to jeszcze wzrost, czy dojrzałość rynku budowlanego? Przyszłość polskiego budownictwa po 2020 roku.”.

grafika_raport_MRB kopia

 

Zarejestruj się na Konferencję