25
cze

Dwoje ekspertów ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, zaprezentowało wyniki swych badań na Forum Promocji Województwa Łódzkiego, które 25 i 26 czerwca odbywa się w miejscowości Słok obok Bełchatowa.Z fachowej analizy wynika, że promocja staje się coraz ważniejszym, wręcz strategicznym celem rozwojowym miast i powiatów województwa łódzkiego.

Foto1_Promuje_send

Samorządy lokalne dostrzegają konieczność promocji i szukają sposobów na znalezienie swoich wyróżników. Jak przekonuje Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, dzisiejsza prelegentka – budowanie marki miejsca to proces czasochłonny i wymagający określenia oraz zakomunikowania potencjalnym odbiorcom swoich przewag konkurencyjnych. Rywalizacja o turystów, inwestorów czy wreszcie pozyskanie przychylności mieszkańców to niektóre z wyzwań, jakie stoją przez władzami samorządowymi.

Foto2_Promuje_send

Jak pokazały wywiady przeprowadzone przez firmę ASM z przedstawicielami wybranych miast i powiatów z Regionu Łódzkiego na potrzeby tegorocznej edycji Forum Promocji Województwa Łódzkiego, w większości badanych samorządów wydzielono dedykowane temu jednostki organizacyjne. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze zajmują się one tylko promocją, łącząc działania z zarządzaniem kulturą, rozwojem strategicznym, sportem czy pozyskiwaniem funduszy UE.

Jak mogą promować się miejscowości w trudnym od strony turystycznej regionie łódzkim? – Główne przewagi konkurencyjne miast i powiatów województwa łódzkiego wiążą się z ich lokalizacją w centrum Polski oraz bliskością autostrad i dróg szybkiego ruchu – mówi dr Jakub Grabowski, ekspert ASM, drugi z dzisiejszych prelegentów.  Samorządy mają jednak problem z takim zdefiniowaniem swojej oferty rynkowej, aby odróżniać się między sobą. Nie zawsze także wskazują wyróżniki, które mogą być ciekawe z punktu widzenia odbiorców (konsumentów) oferty miejsc. Znajdziemy wśród nich kutnowską różę (bazującą na tradycjach miasta w hodowli tych kwiatów), tradycje piwowarskie (Piotrków Trybunalski), ale także folklor regionalny (okolice Łowicza czy Opoczna). Wyróżniki te są często podstawą do podejmowania kompleksowych działań promocyjnych.

Foto3_Promuje_send

Jak twierdzą eksperci ASM, promocja staje się coraz istotniejszą częścią działań samorządowców, choć w dalszym ciągu nie brakuje wyzwań w tym zakresie. Konieczne jest zwiększenie świadomości marek lokalnych czy marki regionalnej wśród mieszkańców Województwa Łódzkiego.  Wymagać to będzie zintensyfikowania oraz odpowiedniego ukierunkowania prowadzonych działań promocyjnych, choć także umiejętnego poszukania inspiracji czy diagnozy potencjału lokalnego. Tego rodzaju wyzwaniom będzie między innymi poświęcona dyskusja podczas tegorocznej, dwudniowej edycji Forum Promocji Województwa Łódzkiego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Jeśli interesują Cię badania działań promocyjnych i marek lokalnych  - zadaj pytanie naszemu Ekspertowi

Jakub_Grabowski

dr Jakub Grabowski

tel. kom +48 607 120 670
e-mail: j.grabowski@asm-poland.com.pl