19
sie

Badanie satysfakcji na ogromnej próbie respondentów

Instytut badawczy ASM z dniem 18.08.2015 rozpoczął realizację projektu na terenie woj. łódzkiego, który jest realizowany w każdym województwie w ramach procedury opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu: „Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim”, zbadamy ponad 13 000 respondentów, klientów powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa.