11
paź

Rok 2016 był trudny dla branży budowlanej. Czy pojawiające się wzrosty wskaźników oznaczają poprawę???

Beata Tomczak – główny analityk rynku ASM, w swym komentarzu zwraca uwagę na zależności, które mają wpływ na takie wyniki.