02
wrz

Wg raportu KPK po 112 konkursach ASM to lider pozyskiwania funduszy z programu HORYZONT 2020

14 sierpnia 2015 r. opublikowany został raport “Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym HORYZONT 2020″. Jest to opracowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Raport zawiera statystki dla 112 konkursów przeprowadzonych przez Komisje europejską, dla których umowy o dofinansowanie zostały zawarte przed 15 lipca 2015 r.

W kategorii MŚP znajdujemy się na pierwszym miejscu!

statystyki_h2020

Pełna wersja raportu znajduje się tutaj