13
lip

Po raz kolejny mamy możliwość realizować się jako ekspert na polu badań ewaluacyjnych.

 

Z przyjemnością informujemy iż instytut badawczy ASM z dniem 29 czerwca zakończył realizację projektu: Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach konsorcjum na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Do zapoznania się z raportem zapraszamy na stronę Zamawiającego

 

W dniu 2 lipca 2015, Instytut badawczy ASM podpisał umowę z Ministerstwem Gospodarki na realizację badania ewaluacyjnego projektu pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE”. Głównym celem badanie jest ocena efektów i realizacji projektu  systemowego o wymienionym powyżej tytule realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013r.

 

Po raz kolejny Instytut badawczy ASM ma przyjemność realizować projekt dla Ministerstwa Zdrowia. 2 lipca 2015, podpisaliśmy umowę na realizację badania ewaluacyjnego warsztatów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”.

 

Z dniem 8 lipca 2015, Instytut badawczy ASM rozpoczął realizację projektu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ewaluacji pn.: „Analiza efektów realizacji działania I.1 PO RPW Infrastruktura uczelni”, ogólnym celem ewaluacji jest uzyskanie wiedzy na temat efektów realizacji działania I.1