12
sie

8 już projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotyczy społeczeństwa informacyjnego.

Z dniem 10.08.2015 rozpoczęliśmy realizację kolejnego 8 już projektu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Tym razem realizujemy projekt pt.: „Wpływ projektów realizowanych w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na rozbudowę lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim”,