04
mar

 

Certyfikat Jakości OFBOR dla ASM na 2013 rok

Certyfikat Jakości OFBOR dla ASM

 

 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Zarzad OFBOR podjął decyzję o wydaniu firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2013 w kategoriach:

  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPI”
  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI”
  • „Badania jakościowe”
  • „Mystery Shopping”
  • „Badania CAWI”