02
gru

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa Patronem honorowym konferencji związanej z problematyką projektowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego i jego wpływu na obowiązujące regulacje prawne.

Konferencja Naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości

“Od lokalizacji do odbioru – prawne problemy procesu inwestycyjno – budowlanego”

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową Prawa Budowlanego i Nieruchomości “Od lokalizacji do odbioru – prawne problemy procesu inwestycyjno – budowlanego” organizowaną dnia 4 grudnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

elsa_niebieskie logo_kwadrat

 

Konferencja jest nowym projektem realizowanym od tego roku przez ELSA Gdańsk. Głównym jego celem jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń, przeznaczonego zarówno dla profesjonalistów jak i osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką prawa budowlanego i nieruchomości.

 

Problematyka konferencji skupia się między innymi na zagadnieniach związanych z projektowanym kodeksem urbanistyczno-budowlanym i jego wpływem na obowiązujące regulacje prawne. Szerokiej dyskusji poddane zostaną także kwestie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych oraz rola i znaczenie deweloperów w obrocie gospodarczym.

 

Projekt zakłada wyczerpującą analizę obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, a także kierunków rozwoju prawa budowlanego i nieruchomości z perspektywy ich roli gospodarczej. Organizatorzy tym samym mają nadzieję na umożliwienie obiektywnej oceny funkcjonowania wspomnianych regulacji oraz szeroką debatę nad propozycjami zmian.

 

Podczas Konferencji przewidziane zostały trzy panele tematyczne:

  • ·Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle problemów wynikających z obowiązującego porządku prawnego.
  • ·Proces inwestycyjno-budowlany i program „Mieszkanie dla Młodych”.
  • ·Zmiany deregulacyjne a bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: http://konferencja-nieruchomosci.eu/. Udział w konferencji jest bezpłatny,  wymaga jednakże wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

 

Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki i biznesu, prawników oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: kontakt@konferencja-nieruchomosci.eu.