05
gru

Pod patronatem merytorycznym Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa odbyła się konferencja techniczna “Konstrukcje przeszklone – praktyczne wnioski z badań i ekspertyz”

4.12.2014 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
odbyła się kolejna Konferencja Techniczna „Świata Szkła”.

Tym razem jej tematem były „Konstrukcje przeszklone – praktyczne wnioski z badań i ekspertyz”.

Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym
Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

Na dobór tematów poszczególnych wystąpień duży wpływ miały zgłaszane przy okazji bezpośrednich kontaktów organizatorowi (redakcji „Świata Szkła”) oczekiwania ze strony przedstawicieli branży szklarskiej. Oczekiwania te wypływały z realiów nieunormowanego do końca polskiego rynku szkła, na którym panuje chaos wynikający z braku potrzebnych aktów normatywnych w polskim prawodawstwie. Stałym tego przejawem jest dysonans między wynikającą z (często sprzecznych) przepisów polskich teorią, a warunkowaną możliwościami rynku praktyką w zastosowaniu konstrukcji szklanych. Stąd też producenci i montażyści konstrukcji szklanych muszą np. często podpierać się normami niemieckimi, które wprawdzie są wyczerpujące ale, a kolei, przystosowane do specyfiki rynku niemieckiego.

Poruszanie się w realiach polskiego rynku szkła wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności, które gdzieś trzeba nabyć. Zatem i zainteresowanie tą konferencją było duże, a ostatecznie wzięło w niej udział ok. 120 uczestników.

Przedstawione referaty dotyczyły bezpośrednio zagadnień, z jakimi producenci i montażyści konstrukcji szklanych stykają się na co dzień. Poniżej zakres tematyczny spotkania:

  • Ołeksij Kopyłow (ITB, Warszawa): Jakie powinny być balustrady oraz zabudowy balkonowe? Wymagania techniczne
  • Robert Geryło,( ITB, Warszawa): Współdziałanie parametrów przegród przezroczystych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń
  • Anna Balon-Wróbel, Agnieszka Marczewska (ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Kraków): Wady szkła fasadowego
  • Manuela Reben (AGH, Kraków): Wady szkła hartowanego ujawniające się w trakcie użytkowania
  • Peter Pfannenstill, Leszek Michalak (SOFTSOLUTION, Waidh, Austria): Kontrola i poprawa jakości szkła budowlanego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii wizualizacji
  • Anna Iżewska (Zakład Akustyki ITB): Wpływ wybranych elementów i akcesoriów na izolacyjność akustyczną okien
  • Artur Piekarczuk (ITB, Warszawa): Błędy wykonawcze i projektowe fasad metalowo-szklanych
  • Iwona Sysik (radca prawny, Siedlce): Ustawa o prawach konsumenta
  • Wojciech Korzynow (SZKLAREXPERT, Warszawa): Czy producent elementów szklanych może zastępować projektanta?

Prawie każde z wystąpień wywoływało wiele pytań uczestników, które przenosiły się później do kuluarowych rozmów. Niektórzy z prelegentów mają już grono swoich „fanów”, powstałe spontanicznie na wcześniejszych konferencjach organizowanych przez „Świat Szkła”, którzy dostarczają tematów do bieżących dyskusji.

Niektóre pytania i uwagi były na tyle kontrowersyjne, że wymagały konsultacji kilku osób znających zagadnienie z innego punktu widzenia. Dzięki temu jednak zakres przekazywanej wiedzy mógł być szerszy, niż wynikałoby to z tytułu wystąpienia.

Referaty są zebrane w materiałach konferencyjnych, które można nabyć po skontaktowaniu się z redakcją „Świata Szkła” (szklo@swiat-szkla.pl). Niektóre z nich ukażą się z czasem również w formie artykułów na łamach miesięcznika i na jego stronie internetowej (www.swiat-szkla.pl).

 Zdjęcia z konferencji