21
paź
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. i Celon Pharma S.A., KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Orange Polska, WASKO S.A., BONDSPOT S.A., PKO Bank Polski S.A., Małkowski – Martech Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., APATOR S.A., ABB S.A., HEFAL SERWIS S.A., SMAY Sp. z o.o., eSKY.pl S.A. Comperia.pl S.A oraz Vigo System S.A. 17 października zostali laureatami prestiżowej nagrody Innowator Wprost 2013.

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
fot. Arek Markowicz

 

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. i Celon Pharma S.A., KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Orange Polska, WASKO S.A.,  BONDSPOT S.A., PKO Bank Polski S.A., Małkowski – Martech Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., APATOR S.A., ABB S.A., HEFAL SERWIS S.A., SMAY Sp. z o.o., eSKY.pl S.A. Comperia.pl S.A oraz Vigo System S.A. 17 października zostali laureatami prestiżowej nagrody Innowator Wprost 2013.

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500…” INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo oraz e-biznes.

Innowacje to kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje istniejących produktów i procesów, do fundamentalnie nowych produktów i procesów z drugiej. Realizacja innowacji wymaga szeregu czynności naukowych, technologicznych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wymaga wymiany myśli naukowo-technicznych – wyjaśnia Małgorzata Walczak-Gomuła Prezes instytutu ASM nagrodzonego w kategorii usługi dla biznesu.

Instytut ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku ma głęboką świadomość jak ważne jest przeniesienie Europejskiej myśli naukowo-technicznej na podłoże Polskie- mówi dalej Prezes ASM, dlatego od 2000 roku zaangażowaliśmy się w realizację projektów naukowo-badawczych z partnerami z całej Europy. Współpracę w konsorcjach Europejskich rozpoczęliśmy od 5-tego programu ramowego a do chwili obecnej uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach w 6-tym, 7-mym PR, programie Leonardo da Vinci oraz innych. Realizowane przez nas projekty dotyczyły m.in. medycyny, zagadnień społecznych, energetyki oraz budownictwa. To właśnie budownictwo okazało się być dziedziną gospodarki, na której Instytut ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku skupił największą uwagę. W 2004 roku założyliśmy Polska Platformę Technologiczną Budownictwa, która zrzesza konstruktorów, architektów i deweloperów, stowarzyszenia branżowe oraz wiele instytucji naukowych związanych z budownictwem .Dzięki temu Polska mogła stać się członkiem Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa i korzystać z doświadczeń partnerów zagranicznych. Instytut ASM -Centrum Badań i Analiz Rynku nie zapomina również o działaniach regionalnych w zakresie innowacyjności. Od 2012 roku realizujemy dwa regionalne projekty w ramach których wypracowywane jest innowacyjne rozwiązanie informatyczne pomocne w tworzeniu strategii edukacyjnych, wpisujących się w aktualne i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki zarówno krajowej, regionalnej i lokalnej.

Instytut badawczy ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw wspierających innowacyjność, ponieważ to właśnie ona stanowi podwalinę konkurencyjności gospodarczej i biznesowej.

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
fot. Arek Markowicz

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
fot. Arek Markowicz

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
Prof. Jerzy Kątcki przewodniczący Rady NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
fot. Arek Markowicz

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
fot. Arek Markowicz

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
Jacek Wnukowski, przedstawiciel PKP Cargo i Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
fot. Arek Markowicz

 

Innowatory Wprost 2013
Gala Wprost Innowatory 2013
Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
fot. Arek Markowicz