23
mar

Skoordynowany rozwój branży logistycznej w regionie, wsparcie jej innowacyjności oraz ułatwienie współpracy sektora z władzami lokalnymi i centralnymi to główne cele LODZistics Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej, która została 22 marca br. oficjalnie powołana do życia.

 

Organizacja zrzesza firmy z obszaru usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze, uczelnie wyższe, władze samorządowe.

I Walne Zgromadzenie członków LODZistics było podsumowaniem wielomiesięcznych przygotowań, w czasie których ustalano główne cele i zadania Sieci. W trakcie Walnego Zgromadzenia przyjęto nie tylko uchwałę powołującą LODZistics do życia, ale także przyjęto statut organizacji, wybrano jej władze, a także zawiązano pięć grup roboczych: prawo, infrastruktura, badania i rozwój, edukacja, promocja.


lodzistics1


LODZistics ma służyć wypracowaniu szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw z tej branży w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy, możliwości opiniowania/proponowania inwestycji infrastrukturalnych w regionie, a także współpraca w tym zakresie z instytucjami państwowymi oraz wzmacnianie znaczenia Polski Centralnej, jako ważnego centrum (węzła) logistycznego w skali krajowej i międzynarodowej.W Komitecie Założycielskim LODZistics znalazły się:

 • Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
 • Lufthansa Cargo S.A. Oddział w Polsce
 • T-PROJECT Sp. z o.o.
 • P.H.P.U. MIRATRANS Mirosław Stasiak
 • Rohlig SUUS Logistics S.A.
 • Sharda Europe Sp. z o.o.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Drogowego
 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
 • ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Gmina Stryków


Zainteresowanie przystąpieniem do LODZistics wyraziło już kilkadziesiąt innych podmiotów, które podpisały Listy Intencyjne w czasie konferencji, którą członkowie Sieci zorganizowali 4 grudnia minionego roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.


Informacje na bieżąco o LODZistics można znaleźć na stronie www.facebook.com/LODZistics .


Firmy i instytucje zainteresowane przystąpieniem mogą kontaktować się z Markiem Skrzyńskim (m.skrzynski@asm-poland.com.pl) oraz Przemysławem Dana (p.dana@asm-poland.com.pl).