27
lis

Bałtycki Klaster sEaNERGIA zaprasza na międzynarodową konferencję „Budownictwo wobec globalnych wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym”

                               


 EECA_logo

5 grudnia   2017

Baltic   Plaza

hotel****mediSPA & fit

ul. Plażowa 1, Kołobrzeg

     Organizator:

European Circular Construction   Alliance

 

Aby zgłosić udział w konferencji należy wypełnić formularz
umieszczony na platformie

http://eccaconference2017.syskonf.pl/

 

Konferencja dedykowana   jest wszystkim podmiotom zainteresowanym innowacjami, ekspansją    rynkową, marketingiem, internacjonalizacją w obszarze budownictwa
i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Podczas wydarzenia zostaną   zaprezentowane europejskie doświadczenia we wdrażaniu GOZ. Będzie to także   okazja, by zapoznać się z rezultatami projektu w ramach którego powstało   Europejskie Stowarzyszenie Klastrów (ECCA) a którego partnerem jest Klaster   sEaNERGIA. Konferencji towarzyszyć będzie sesja networkingowa.
Konferencja to okazja do nawiązania nowych   relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek naukowych,   instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz kompetencji   uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Oleksik, a.oleksik@seanergia.pl

 

Międzynarodowa konferencja
„Budownictwo wobec globalnych wyzwań
gospodarki o obiegu zamkniętym”

  
PROGRAM

PROGRAM

10:00 – 11:30 SESJA GŁÓWNA

  •   Czym jest gospodarka o   obiegu zamkniętym?
  •   Wdrażanie GOZ w   budownictwie – przegląd prawodawstwa na poziomie europejskim oraz państw   członkowskich
  •   Pomysły związane z   wdrażaniem GOZ w Polsce
  •   Potencjał rynku   europejskiego i światowego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w   budownictwie

 

11:30 – 11:45

PRZERWA KAWOWA

 

11:45 – 13:30

PREZENTACJA REZULTATÓW I   DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASTRÓW (ECCA)

  •   Dlaczego potrzebujemy współpracy   klastrów na poziomie europejskim?
  •   Stowarzyszenie ECCA  – miejsce dla firm, inwestorów oraz   instytucji publicznych
  •   Prezentacja strategii   internacjonalizacji firm na światowych rynkach
  •   Nowe   sposoby finansowania i modele biznesowe wspierające ekspansję na światowe   rynki

13:30 – 14:00

PRZERWA KAWOWA

 

14:00 – 15:30

POMYSŁY I DOŚWIADCZENIA –   SESJA NETWORKINGOWA

  •   Okazja do nawiązania   nowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek   naukowych, instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz   kompetencji uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym  

 

15:30 – 16:00

LUNCH