25
kwi

Po prawie dwóch latach współpracy dziesięciu partnerów z czterech krajów europejskich (Polska, Hiszpania, Chorwacja i Holandia), zbliża się zakończenie projektu FosterREG „Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii”, finansowanego z programu ramowego Horyzont 2020. ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku reprezentuje Polskę w konsorcjum  wykonując zadania związane z rozpowszechnianiem  wyników projektu. Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną koordynację działań władz publicznych związanych z efektywną energetycznie rewitalizacją miast. Zwieńczeniem prac konsorcjum będzie międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt organizowana 11 maja w Zagrzebiu (Chorwacja).

Więcej Informacji – http://www.fosterreg.eu/index.php/final-conference