30
lip

Z dniem 24 lipca rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu dla Ministerstwa Gospodarki, którego tematem jest: „Ocena efektów realizacji projektu systemowego realizowanego przez Ministra Gospodarki pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013”, wyniki projektu zostaną zaprezentowane pod koniec września podczas konferencji podsumowującej efekty projektu.