full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Monitoring Rynku Budowlanego 2007

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2007    

30 października 2007 r.

Warszawa, Hotel Novotel Centrum

Organizator

 

RELACJA Z KONFERENCJI

30 października już po raz dziesiąty odbyła się   konferencja Monitoring Rynku Budowlanego, której   organizatorem jest firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z   o.o.

W tegorocznej edycji skupiono się na najważniejszych tematach   dotyczących polskiego budownictwa, a w szczególności na szansach i możliwościach   jakie daje organizacja Euro 2012.   Konferencję rozpoczęto od prezentacji   danych obrazujących aktualną sytuację w polskim budownictwie. Małgorzata   Walczak, Dyrektor Generalna ASM, omówiła dynamikę produkcji   budowlano-montażowej, koniunkturę branży budowlanej oraz efekty budowlane. Na   zakończenie prezentacji poruszyła temat dotyczący budownictwa inżynieryjnego w   aspekcie Euro 2012.   Od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa   wzrosła o 20,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie   tym zanotowano pozytywne efekty zarówno jeśli chodzi o pracę o charakterze   inwestycyjnym (wzrost o 21,8%) jak i remontowym (wzrost o 16,5%).   W stosunku   do analogicznego okresu roku poprzedniego największy wzrost produkcji, bo o   35,4% wystąpił w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenów pod budowę.   Takie inwestycje oznaczają, że w najbliższym czasie powinny być kontynuowane   kolejne etapy procesu budowlanego. Najmniejszą dynamiką wzrostu cechują się   firmy, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót   budowlanych, wykończeniowych (6,2% wzrost).

Powiększ

 

Temat kondycji polskiego budownictwa rozszerzono o kontekst   członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wskazano przy tym na europejskie szanse   Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Polski Pracownik Budowlany – Pracownik   deficytowy   W drugiej części konferencji omówiony został jeden z   najczęściej ostatnio poruszanych tematów jakim jest problem zatrudnienia w   sektorze budowlanym. Panująca hossa w tym sektorze wywołuje ambiwalentne   odczucia -  mówił Pan Przemysław Wójcik – przedstawiciel działu realizacji badań   ASM. Z jednej strony cieszy „bum gospodarczy”, z drugiej pojawiają się   zagrożenia w postaci braku odpowiedniej kadry pracowników. Źródłem problemów   rekrutacyjnych są: odpływ pracowników do innych krajów UE (największy popyt na   polskich pracowników budowlanych jest w Wielkiej Brytanii, Holandii i   Niemczech), a także zbyt mała liczba absolwentów szkół technicznych. Ten temat   szerzej został poruszony podczas panelu dyskusyjnego, kiedy to publiczność miała   okazję zapoznać się z opinią przedstawicieli różnych podmiotów mających wpływ na   obraz zatrudnienia w sektorze. Główne wnioski z tej dyskusji są następujące:   polskie szkolnictwo potrzebuje wsparcia ze strony samych przedsiębiorców, którzy   wskazać mogą jakich specjalistów w najwyższym stopniu im brakuje, co będzie   podstawą do tworzenia klas o określonym profilu zawodowym.

Głosy panelistów skupiały się również wokół innych problemów.   Poruszono kwestię wynagrodzeń, które są wskazywane jako główny powód odpływu   pracowników do innych krajów UE. Podkreślono jednak, że nie tylko wysokość   wynagrodzenia jest ważna, ale i otoczenie pracy. Wskazano na niemal upokarzające   warunki w jakich często żyją pracownicy budowlani: chodzi tu przede wszystkim o   brak zaplecza socjalnego oraz o mieszkanie w tzw. „hotelach pracowniczych”,   których nazywanie „hotelami” stanowi nadużycie.

Prowadzący panel – Marek Wielgo, odtworzył wypowiedź murarza,   który przedstawiając swoje warunki życia w odniesieniu do wykonywanego zawodu   usilnie zastanawiał się nad doniesieniami o wyjątkowo wysokich zarobkach   wykonawców. Jego pensja, bowiem, nie przekracza 1000 PLN! W dyskusji starano się   nakreślić jakie są możliwości podniesienia pensji pracowników. Wskazywano na   konieczność obniżenia marży przez samych deweloperów.   W odpowiedzi na tę   propozycję, reprezentant Polskiego Związku Firm Deweloperskich – Jacek Bielecki   podkreślił, że wszelkie przetargi obecnie uwzględniają już w swych kosztorysach   podwyższone pensje dla wykonawców.

Tak jak niegdyś wszystkie   drogi prowadziły do Rzymu, tak podczas konferencji wszystkie tematy prowadziły   do jednego – Euro 2012! Podstawowe pytanie jakie zadajemy   sobie wszyscy brzmi:     Czy zdążymy?

Analizy i prognozy przedstawione przez Sylwię Prośniewską z ASM   powinny być impulsem do bardzo wytężonego działania. Pani Prośniewska na wstępie   swej prezentacji dokonała porównania tego, co w inżynierii drogowej zostało   dokonane w ostatnich 6 latach z tym, co należy wykonać przed Euro 2012. Wnioski   nie wymagają specjalnego komentarza: w roku 2007 nie oddano do użytku nawet   kilometra nowych autostrad! Porównanie dokonań względem planów wykazało, że do   roku 2012 Polska musi wybudować 3 razy więcej autostrad i 28 razy więcej dróg   szybkiego ruchu niż w poprzedniej sześciolatce. Jednak realizacja tak ambitnych   planów wymaga pokonania licznych zagrożeń: problemów rekrutacyjnych, braku   odpowiedniej ilości materiałów budowlanych, a także ograniczeń legislacyjnych.   Wszystko to wymaga dużego wsparcia ze strony Rządu RP. Jak wykazała Pani   Prośniewska nowelizacji wymaga ponad 30 ustaw. Jest to duże wyzwanie, jednak   jego podjęcie pozwoli na uruchomienie działań umożliwiających realizację zadań   czekających Polskę nie tylko na potrzeby przygotowań do Euro 2012, ale i do   sprawnego realizowania inwestycji budowlanych w ogóle. Dalej prelegentka   podkreśliła jeszcze jedną istotną kwestię – drogi to nie inwestycja na Euro, a   inwestycja dla kraju w ogóle.

W tej części konferencji podano kilka przykładów tego jak sami   inwestorzy budowlani mogą wesprzeć Polskę w przygotowaniach do Euro. Wskazano   jak można rozwijać sieć hoteli i ośrodków rekreacyjnych, aby oferty turystyczne   w całym kraju były atrakcyjne dla przyjezdnych. Napływ kibiców z całej Europy   pozwoli zaprezentować Polskę jako kraj otwarty i przyjazny dla   turystów.   Ważnym wnioskiem płynącym z wystąpienia dotyczącego infrastruktury   hotelowo – rekreacyjnej było również to, że partnerstwo publiczno prywatne jest   możliwe i efektywne. Wymaga tylko zaangażowania i zaufania obu stron.   W tej   części konferencji pokazano doświadczenia Portugalii związane z organizacją   mistrzostw. Tam, samo Państwo wsparło przedsiębiorców podejmujących działania na   rzecz przygotowań. Zniesiono konieczność płacenia podatku dochodowego i składki   ubezpieczeniowej w stosunku do pracowników z zagranicy, którzy udzielali się na   budowach infrastruktury sportowej. Również spółka skarbu państwa powołana do   realizacji zadań związanych z Euro, otrzymała szereg ułatwień legislacyjnych,   jak choćby zwolnienie z podatku CIT. Takie rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie   znacznych opóźnień. Jako inny przykład (lub „ciekawostkę”) przedstawiono   ustawę z 1922 roku, na mocy której Rząd Polski rozpoczął budowę portu w Gdyni.   Ustawa ta skonstruowana była tak efektywnie, że już w dwa lata po jej ogłoszeniu   pierwsze statki wpływały do portu! Przykład ten potwierdza po części   wcześniejsze słowa Sylwii Prośniewskiej, iż wsparcie ze strony ustawodawcy   (krótkie i przejrzyste dokumenty i ustawy) oraz władzy wykonawczej (szybki i   konsekwentne działanie) są nieodzowne, jeśli Polska chce istotnie witać kibiców   jako gospodarz Euro 2012.

W obecnej sytuacji polskiego budownictwa najbardziej cieszy   bardzo duży popyt na usługi i materiały budowlane. Jednak warto podkreślić fakt,   że tak dobra sytuacja nie będzie trwała wiecznie, a przedsiębiorcy powinni   zachować czujność, aby kolejna bessa nie przyniosła ogromnych strat. Adam   Derdzikowski z ASM, podkreślił w swym wystąpieniu rolę ciągłego monitorowania   rynku. Badania prowadzone systematycznie i długofalowo pozwalają nie tylko na   szybką reakcję na bieżące potrzeby klientów, nie tylko na odpowiednie   komunikowanie się z nimi. Pozwalają również na trafne prognozowanie tego, co   będzie się działo na rynku   w dalszej przyszłości.

Przyszłość budownictwa zarysowuje się w dość optymistycznych   „barwach”. Dla organizatorów Monitoringu Rynku Budowlanego najlepszym na to   dowodem jest obecność znamienitych gości: Reprezentantów Ministerstwa   Budownictwa: Pana Ministra Piotra Stycznia oraz Pana Andrzeja Warwasa, Dyrektora   Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki, jak i obecność prezesów firm i   organizacji działających na polu budownictwa. Cieszyła również bardzo duża   frekwencja uczestników konferencji, która pokazuje, że branża budowlana   konsoliduje się i ma ciągłą potrzebę poszerzania swojej wiedzy i świadomości   tego, co dzieje się na rynku w ogólnym ujęciu.

Firma ASM tej wiedzy z pewnością będzie systematycznie   dostarczać i już teraz zaprasza na koleją – już XI edycję Monitoringu Rynku   Budowlanego.

PREZENTACJE

Informujemy, że wszelkie wykorzystywanie dostępnych w   prezentacjach danych może odbywać się wyłącznie za zgodą firmy ASM. Publikowanie   zawartych danych wymaga podania ich źródła oraz wcześniejszego uprzedzenia   autora o możliwości wykorzystywania danych.   Informacje prosimy kierować do   Pani Sylwii Prośniewskiej: s.prosniewska@asm-poland.com.pl,   tel. 024 355 77 60

Małgorzata Walczak
Dyrektor Generalny         Członek Zarządu ASM
Dorota Szykulska – Paprocka
Kierownik Działu Transferu Wiedzy ASM
Przemysław Wójcik
Zastępca Dyrektora Działu Realizacji ASM
Sylwia Prośniewska
Kierownik Działu Projektów Własnych ASM
Adam Derdzikowski
Główny Specjalista ds. Sprzedaży ASM
Łukasz Trojanowski
Analityk ds. portalu ASM
Dariusz Konieczny
Kierownik Zespołu ds. Prawa i Techniki,         Stowarzyszenie   Producentów Cementu
Antoni Moszczyński
Dyrektor Wykonawczy Condo Hotels
Dr Henryk Torbicki, Członek   Zarządu Małgorzata Bołtruszko,           Regionalny   Manager           ds. Techniczno – Handlowych;
Novabrik Polska         Sp. z o.o.

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1212 ..