09
paź
Kryzys demograficzny znalazł się pod lupą badaczy ASM. Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Od początku lat 90. współczynnik dzietności kształtuje się poniżej tzw. prostej zastępowalności pokoleń. Niska dzietność nie pozwala na odtworzenie własnych zasobów ludzkich już w niedalekiej przyszłości, ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego kraju, jego możliwości obronnych, optymalnej konkurencji na rynku pracy.
Co z tym zrobić? Dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zrealizujemy badanie, które pozwoli na uzyskanie pogłębionej analizy procesów związanych z zakładaniem rodziny: oczekiwań osób młodych wobec instytucji rodziny, postaw wobec ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn w rodzinie, barier związanych z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci, w tym obaw racjonalnych i emocjonalnych. Wykorzystamy w tym celu triangulację technik i metod badawczych – wykonamy analizę typu #SocjalListening, badanie techniką jakościową #FGI oraz ilościową #CAPI, w końcu zastosujemy metodę #DeskResearch.
Nasz Zespół doświadczony w badaniach społecznych uczestniczył w spotkaniu projektowym w siedzibie MPiPS, plan działania ustalony, ruszamy do pracy!
image0000
IMG_8027

Jeśli interesują Cię badania społeczne– zadaj pytanie naszemu Ekspertowi.

ewelina_dabrowska

Ewelina Dąbrowska
tel. kom +48 783 717 022,
e-mail: e.dabrowska@asm-poland.com.pl