30
lip

Instytut badawczy ASM pod koniec lipca rozpoczął realizację ważnego projektu, który dotyka aktualnych problemów społecznych „Diagnoza potrzeb w kontekście procesu rewitalizacji na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej  szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności”, który jest realizowany dla Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.