full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

O nas

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA

 

 


 • BADANIA RYNKU I OPINII


 • RAPORTY RYNKOWE


 • BADANIA WIZERUNKU


 • ANALIZA KONKURENCJI

   


 • BADANIA SATYSFAKCJI

   

 • NEUROMARKETING

    


Dostarczamy firmom i instytucjom informacje o rynku, na którym działają, aby mogli dopasować produkty i usługi do potrzeb swoich Klientów, tym samym dbając o wizerunek i zwiększając przychody.

Wiemy, jak trudno wejść na rynek z nowym produktem, a potem przez lata utrzymywać się na satysfakcjonującym poziomie. Dlatego oferujemy szereg badań marketingowych, począwszy od klasycznych technik badawczych (ankiety, wywiady), przez techniki biometryczne, aż po badania neuromarketingowe, które na bieżąco weryfikują rynek, produkt, czy usługę. Działamy od 1996 r., a nasz zespół to eksperci doświadczeni na rynku polskim i zagranicznym. Jesteśmy liderem w branży badawczej i posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co kwalifikuje nas jako jednostkę naukową.

ROZWIJAMY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH. Z WIELU ŹRÓDEŁ INFORMACJI WYBIERAMY TE, KTÓRE POZWOLĄ ZROZUMIEĆ ZALEŻNOŚCI GWARANTUJĄCE SUKCES NASZYCH KLIENTÓW.

ASM W LICZBACH

0
innowacyjnych projektów

zrealizowanych od 2002 r.

0
zrealizowanych

projektów

0
lat na rynku
0
partnerów z całej Europy

z nami współpracuje

0
zrealizowanych

badań i analiz

NASZE NAGRODY I CERTYFIKATY

nagrody_certyfikaty_ASMv2

NASZA MISJA

Postępując zgodnie z przyjętą misją

ROZWIJAMY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH. Z WIELU ŹRÓDEŁ INFORMACJI WYBIERAMY TE, KTÓRE POZWOLĄ ZROZUMIEĆ ZALEŻNOŚCI GWARANTUJĄCE SUKCES NASZYCH KLIENTÓW.

 

Wspierając wzrost poziomu wiedzy w społeczeństwie jako całości oraz umożliwiając skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwami i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w całej Europie ASM stało się organizacją unikalną na polskim rynku. Współpracujemy w licznych konsorcjach z partnerami z całej Europy. Podejmujemy nowatorskie inicjatywy branżowe.

 

Biorąc pod uwagę to wszystko, naszą specyfikę definiuje  hasło

WIĘCEJ NIŻ AGENCJA BADAWCZA

NASZ SYSTEM WARTOŚCI

Nowe wyzwania podejmujemy z entuzjazmem   Cenimy pomysłowość, ambicje i optymizm. Jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Wyróżnia nas gotowość do ciągłego uczenia się dlatego nieustannie doskonalimy własny warsztat pracy, kompetencje zawodowe i procesy. Wierzymy, że dzięki temu możemy być najlepsi.
Współdziałając osiągamy wyznaczony cel   Wykorzystujemy wszelkie możliwości, maksymalizując wysiłki na rzecz spełnienia oczekiwań naszych klientów. Dzięki pełnemu zaangażowaniu realizacyjnemu, każde zadanie jest wykonywane terminowo. Na każdym etapie naszej pracy jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia, doceniamy zaangażowanie innych i bardzo cenimy sobie współpracę.
Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać   Rzetelnie i uczciwie podchodząc do podejmowanych zadań budujemy zaufanie otoczenia. Ochrona i poufność informacji pozyskanych od klientów i respondentów jest dla nas bardzo ważna. Jakość naszej pracy i etykę w działaniu gwarantują międzynarodowe certyfikaty.
Odpowiedzialnie dążymy do celu   Mamy świadomość, że podejmowanie mądrych i odpowiedzialnych decyzji służy rozwojowi organizacji. Dbamy o precyzyjne zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań. Dotrzymujemy zobowiązań i oczekujemy tego od innych. Suma odpowiedzialności poszczególnych pracowników tworzy siłę naszej firmy.
Relacje budujemy na wzajemnym szacunku   Wiemy, że dobre relacje wynikają z wysokiej kultury w kontaktach z klientami i współpracownikami. Szacunek do pracy i czasu cechuje nasze działania. Fundamentem naszej pracy jest wzajemne zaufanie.
Poniedziałki są u nas inne niż u wszystkich   Lubimy to co robimy dlatego codziennie mamy powód do świętowania. Sami tworzymy przyjazną atmosferę pracy bo mamy dystans do siebie i dbamy o wzajemne relacje. A work-life balance wynika z nas samych.

STANDARDY JAKOŚCI

Poddajemy procedury badań nieustannej kontroli w dbałości o produkt najwyższej jakości.

System jakości ASM:

 • Wysoka jakość pracy i wykonywanych usług jest najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników utrwalające świadomość ich roli i odpowiedzialności w osiąganiu wysokiej jakości
 • Utrzymanie jakości na poziomie konkurencji światowej; stosowanie rozsądnych cen i terminów dostaw
 • Systematyczne doskonalenie procesów realizacji usług
 • Dbałość o właściwe środowisko pracy

Kontrola jakości pracy badawczej ASM poddawana jest corocznym audytom Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

   

ESOMAR - (z ang. European Society for Opinion and Marketing Research, Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku) to organizacja międzynarodowa zrzeszająca osoby związane z badaniami rynku. Stowarzyszenie zostało założone w 1948 roku. Obecnie zrzesza około 5000 członków z około 100 państw świata. Celem stowarzyszenia ESOMAR jest pogłębianie i zwiększenie standardu oraz jakości badań rynku. Kodeks ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice) to spis wszystkich wytycznych i reguł jakie mają przestrzegać członkowie organizacji. Jest uznawany na całym świecie, w tym również przez firmy nie związane z organizacją ESOMAR.

www.esomar.org


Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii PTBRiO
powstało w 1994 roku. Zadaniem PTBRiO jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących badania rynku i opinii. Do Towarzystwa należą osoby zajmujące się profesjonalnie badaniami rynku, które pracują w firmach badawczych oraz klienci zlecający takie badania, liczba członków wynosi około 250 osób.

ptbrio.pl/

 

OFBOR jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Organizacja została powołana w 1997 r. przez przedstawicieli czołowych firm badawczych jako związek pracodawców. Do grona członków OFBOR zalicza się 22 wiodące agencje badawcze w Polsce.

 

www.ofbor.pl

logo_lodzistics_300px

 

LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej to inicjatywa oddolna pracodawców prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży logistycznej oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem tego sektora. Klaster działa na obszarze całego kraju, ze szczególnym naciskiem na rozwój Polski Centralnej.

https://lodzistics.pl/

logo-PPTB_transparent200

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa jest organizacją, której celem jest integracja środowiska badawczo-naukowego oraz gospodarczego w Polsce. Poprzez wspólne działania tych środowisk polskie budownictwo ma stać się nowoczesne, bezpieczne, a także konkurencyjne zarówno w kraju, jak i na świecie. Połączenie wysiłku uczestników rynku budowlanego stworzy możliwość rozwoju wizji tego obszaru gospodarczego. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa została powołana w kwietniu 2004 r. z inicjatywy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie. Wśród jej założycieli znaleźli się także Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Deceuninck N.V. S.A. Oddział w Polsce, Instalexport S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Warszawie, Opoczno S.A., Prochem S.A., Sanitec – Koło Sp. z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A., Grupa Atlas sj., Polską Platformę Technologiczną Budownictwa wspiera w działaniach Kongres Budownictwa, który jest przedstawicielem organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz Komitet Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

www.pptb.pl

Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa (ECTP) powstała w 2004 i zrzesza obecnie ponad 230 organizacji członkowskich – przedstawicieli europejskiego sektora budowlanego. Jej głównym zadaniem jest opracowanie nowych strategii w zakresie innowacyjnych badań i rozwoju tak, aby wzmocnić konkurencyjność sektora a także odpowiedzieć na potrzeby społeczne i wyzwania środowiskowe stawiane sektorowi budowlanemu.

www.ectp.org

Klaster Bioenergia dla Regionu jest platformą współpracy przedsiębiorstw, nauki, administracji samorządowej i instytucji otoczenia biznesu. Celem ich współdziałania jest zrównoważony rozwój energetyczny Polski środkowej. W kontekście postępujących zmian klimatycznych klaster promuje innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w wymiarze lokalnym i regionalnym.

http://www.bioenergiadlaregionu.eu/

PDI_logo

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności jest wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi wg PDI pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści.

https://forinnovation.eu/

logo-transparent

Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana jest dobrowolnym porozumieniem firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, stowarzyszeń, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego działających w branży stolarki budowlanej, budownictwa i energetyki oraz innych branż z nimi współpracujących.

http://klasterstolarki.eu/index.php?lang=pl

logo_cluster

Klaster Budownictwo Polski Centralnej został utworzony w ramach projektu dofinansowanego z 7 Programu Ramowego UE pt. “Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multistakeholder engagement and cross regional cooperation”. Klaster został utworzony w grudniu 2008 r. Koordynatorem klastra jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

http://www.arreks.com.pl/klaster/index.php?strona=page&id=o_klastrze

Zrzeszenie Budynki Efektywne Energetycznie, w skrócie E2BA (od Energy Efficient Buildings Assosiation) powstało, aby zwiększyć skalę badań oraz wdrożeń nowych rozwiązań ograniczających zużycie energii w branży budowlanej.

http://e2ba.pl/

europolbudatom

Klaster Euro-Pol-Bud-Atom to pierwszy w Polsce klaster, który zgromadzi polskie firmy mogące wspólnie budować elektrownie jądrowe.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu towarzyszy nam od początku istnienia firmy. Rozumiemy ją jako wkład w budowanie rozwoju gospodarczego oraz społeczeństwa jako całości i poszczególnych jednostek. Pozyskując środki unijne realizujemy przedsięwzięcia przynoszące korzyść obywatelom. Działamy na rzecz poprawy poziomu życia ludzi i warunków ekonomicznych funkcjonowania biznesu.

Podejmujemy działania non-profit

 • jako centrum badawczo-rozwojowe mamy możliwość tworzenia funduszu innowacyjności z comiesięcznego  przychodu
 • wdrażamy innowacyjne technologie w Polsce i za granicą

 

Wspieramy osoby bezrobotne

 • realizujemy projekty o tematyce rynku pracy
 • uczymy przedsiębiorczości
 • szkolimy w nowych zawodach
 • pomagamy grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem
 • dajemy szansę stażystom i praktykantom

 

Wspieramy system edukacji

 • tworzymy narzędzia dla rozwoju edukacji zawodowej
 • proponujemy rozwiązania umożliwiające redukcję bezrobocia absolwentów
 • organizujemy dla dzieci przedszkolnych/szkolnych spotkania prezentujące możliwości nowoczesnych technologii
 • organizujemy staże dla uczniów szkół średnich

 

Wspieramy rozwój regionów i polskiej gospodarki jako całości

 • tworzymy analizy gospodarcze i rekomendacje rozwoju
 • wspomagamy rozwój turystyki krajowej
 • promujemy polski eksport

 

Tworzymy platformy transferu wiedzy i integracji środowisk

 • organizujemy bezpłatne konferencje branżowe
 • prowadzimy Polską Platformę Technologiczną Budownictwa
 • tworzymy klastry

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1098 ..