full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2

Mapa strony


Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

O nas

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego.

 

Działamy w następujących obszarach:

 

 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw
 • gotowe raporty rynkowe
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych
 • nowatorskie projekty międzynarodowe
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe

 

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

firma6


MISJA I HISTORIA

Agencja badawcza ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. powstała w 1996 roku jako polska firma specjalizująca się w badaniach rynku inwestycyjno-budowlanego oraz B2B. Od tego czasu rozwinęliśmy działalność wykorzystując synergię różnorodnych przedsięwzięć, współpracy i możliwości rozwijającej się polskiej gospodarki.

 

Postępując zgodnie z przyjętą misją

ROZWIJAMY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH.
Z WIELU ŹRÓDEŁ INFORMACJI WYBIERAMY TE, KTÓRE POZWOLĄ ZROZUMIEĆ ZALEŻNOŚCI GWARANTUJĄCE SUKCES NASZYCH KLIENTÓW.

 

Wspierając wzrost poziomu wiedzy w społeczeństwie jako całości oraz umożliwiając skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwami i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w całej Europie ASM stało się organizacją unikalną na polskim rynku. Współpracujemy w licznych konsorcjach z partnerami z całej Europy. Podejmujemy nowatorskie inicjatywy branżowe.

 

Biorąc pod uwagę to wszystko, naszą specyfikę definiuje  hasło

WIĘCEJ NIŻ AGENCJA BADAWCZA

 

We wrześniu 1996r. dr Elżbieta J. Syrda stworzyła firmę American Systems of Marketing. 

Siedziba firmy mieściła się przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Zespół ASM liczył wtedy 15 osób.

 

Od maja 1999r. ASM ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Kutnie.

20 lipca 2000r. ASM zostało przekształcone w spółkę i otrzymało nową nazwę:

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., którą posługuje się do dziś.

firma copy

Rozwój ASM jest związany z rozpoczęciem w 2004 r. uczestniczenia w procesie wykorzystania funduszy unijnych w ramach projektów strukturalnych i programów ramowych. Firma zaistniała w badaniach problemów społecznych (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), związanych z rynkiem pracy oraz wykluczeniem społecznym i promocją aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Wiedza zdobyta podczas realizacji w/w badań umożliwiła ASM koordynację oraz partnerstwo przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu Inteligentna Energia Europa, Leonardo da Vinci oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W 2011 roku Firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co jeszcze zwiększa możliwości podejmowania różnorodnych przedsięwzięć.

Obecnie Firma działa na terenie całego kraju oraz współpracuje z podmiotami zagranicznymi, funkcjonuje więc w bardzo szerokiej przestrzeni publicznej. ASM jest członkiem organizacji branżowych – OFBOR, PPTB, ECTP, E2BA oraz klastrów: Budownictwo Polski Centralnej, Bioenergia dla Regionu, Energooszczędna Stolarka Budowlana i EURO-POL-BUD-ATOM.

Lata funkcjonowania na rynku zaowocowały stworzeniem zespołu badawczego, łączącego wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria. Działania podejmowane w ciągu lat istnienia na rynku zaprocentowały licznymi wyróżnieniami w rankingach i konkursach.

 

STANDARDY JAKOŚCI

Poddajemy procedury badań nieustannej kontroli w dbałości o produkt najwyższej jakości.

 

System jakości ASM:

 • Wysoka jakość pracy i wykonywanych usług jest najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników utrwalające świadomość ich roli i odpowiedzialności w osiąganiu wysokiej jakości
 • Utrzymanie jakości na poziomie konkurencji światowej; stosowanie rozsądnych cen i terminów dostaw
 • Systematyczne doskonalenie procesów realizacji usług
 • Dbałość o właściwe środowisko pracy

 

Kontrola jakości pracy badawczej ASM poddawana jest corocznym audytom Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów

 


SUKCESY

Wieloletnie doświadczenie ASM zaowocowało osiągnięciem

1-go miejsca na rynku usług badawczych zlecanych przez firmy z sektora budowlanego

oraz 4-go miejsca na rynku usług badawczych zlecanych przez instytucje z sektora publicznego

(wg raportu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii opublikowanego w 2013 r.)


W ciągu kilkunastu lat działalności zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni i nagrodzeni

przez instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarki Polski i Europy

 

GEPARDY BIZNESU 2014

GEPARDY BIZNESU 2014

10 grudnia 2015 r. w Warszawie na III Kongresie Nowoczesnej Gospodarki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. zostało wyróżnione w IX edycji Konkursu Gepardy Biznesu za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
gb_asmgb_dyplom_asm

 


EUROSYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU 2013

EUROSYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU 2013

25 listopada 2013 r. ASM otrzymało nagrodę EUROSYMBOL synergii nauki i biznesu.

 

 

Symbol to prowadzony przez redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej ogólnopolski program promocyjny. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Program służy budowaniu wizerunku takich firm na tle całej polskiej gospodarki w oparciu o najbardziej reprezentatywne aspekty działalności.

 

Uroczystość wręczenia Symboli 2013 EuroSymboli 2013 odbyła się 25 listopada br. w Teatrze Śląskim w Katowicach. Nagrody wręczał redaktor naczelny Monitora Rynkowego Jakub Lisiecki. W gronie gości poza Laureatami znaleźli się m.in. członkowie Kapituły: Henryk Warkocz, prezes TÜV Nord Polska, Tadeusz Biedzki, przedsiębiorca, medioznawca a także literat i podróżnik oraz Joanna Drzazga, wydawca Monitora Rynkowego. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych.


INNOWATOR WPROST 2013

INNOWATOR WPROST 2013

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 17 października2013 r. zostało laureatem prestiżowej nagrody Innowator Wprost 2013.

 

 

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500…” INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo oraz e-biznes.


LAURY BUILDERA 2012


LAURY BUILDERA 2012

Osiągnięcia Instytutu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na polu doradztwa dla polskiego sektora budowlanego w 2012 roku zostały docenione i wyróżnione w konkursie LAURY BUILDERA 2012. Laureatką wyróżnienia jest również dr Elżbieta J. Syrda – założycielka i wieloletni Prezes Zarządu Instytutu ASM.

 

Podczas uroczystego spotkania w warszawskim hotelu Polonia Palace, które odbyło się 19-go marca b.r., w obecności blisko 150 gości, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki dorocznego plebiscytu.

 

Wyróżnienie to przyznawane jest firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój sektora i działających w nim przedsiębiorstw. Kapituła bierze pod uwagę dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. Wyróżnienie wpisuje się w szereg nagród otrzymanych przez ASM od początku istnienia firmy. Od 1996 roku Instytut ASM wspiera przedsiębiorstwa z branży budowlanej dostarczając im najcenniejszego w niepewnych czasach produktu – wiedzy.

INNOWACJA ROKU 2011

INNOWACJA ROKU 2011

 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako współrealizator projektu Cost-Effective znalazło się w gronie firm i instytucji nagrodzonych w konkursie Innowacja Roku 2011, organizowanym przez Forum Buiznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Wręczenie Dyplomu wyróżnienia odbyło się 24 lutego w godzinach 12:00-12:40 w siedzibie firmy podczas konferencji prasowej z udziałem mediów lokalnych.

 

Powiększ

Powiększ

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2010

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2010

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. laureatem Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 w kategorii najlepszych przedsiębiorstw

 

 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999-2009 zostało laureatem przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 w kategorii najlepszych przedsiębiorstw. Programy Ramowe w zakresie badań i rozwoju są największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jednostki naukowe oraz szczególnie aktywne na rynku firmy nie tylko ubiegają się o dotacje z programu ale również mogą liczyć na prestiż płynący z uczestnictwa.

 

Nagroda „Kryształowej Brukselki” powstała z inicjatywy Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dra Andrzeja Siemaszko, który zaproponował utworzenie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników Programów Ramowych na rzecz Badań, Rozwoju Technicznego i Wdrożeń. Pomysł narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 – 2002).

 

Idea „Kryształowej Brukselki” szybko znalazła uznanie polskiego środowiska naukowego i swoją oryginalnością zwróciła uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden inny kraj uczestniczący w programach ramowych nie wyszedł z taką inicjatywą.

 

„Kryształowa Brukselka” została w tej edycji przyznana w dwóch kategoriach: INSTYTUCJA BADAWCZA i PRZEDSIĘBIORSTWO. W tej ostatniej, wśród nominowanych oprócz ASM znalazły się następujące firmy: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Centrum Techniki Okrętowej S.A.; Comarch S.A.; EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.; ITTI Sp. z o.o.; Mostostal Warszawa S.A.; Stowarzyszenie Miasta w Internecie; Telekomunikacja Polska S.A.; Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Lista nominowanych instytucji i osób została przygotowywana przez KPK zgodnie z przyjętym regulaminem. Laureaci wyłonieni są przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodniczącego Kapituły. O nominacji decydowały statystyki udziałów w Programach Ramowych, bardzo interesujący więc jest fakt, że małe przedsiębiorstwo, jakim jest ASM zdystansowało wiele dużych firm co do liczby i wartości realizowanych/koordynowanych projektów czy funkcji podejmowanych w konsorcjach projektowych.

 

Powiększ

 

Firma ASM realizowała 8 projektów jako koordynator, 22 projekty jako partner a jako podwykonawca 3. Statystyki projektów składanych w latach 2008-2010 zawierają 15 projektów (w tym 7 przetargów) w roli koordynatora, 18 projektów w roli partnera i jeden projekt w roli podwykonawcy.

v

Nagroda jest kolejną odsłoną zaistnienia ASM-u w tym prestiżowym przedsięwzięciu. W 2005 roku firma ASM zdobyła I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, a w 2006 roku uzyskała nominację do tej nagrody.


NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2009

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2009

W rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. znajduje się na 19-tym miejscu.

 

19-go maja 2011 roku w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut oraz Sieć Naukową MSN konferencja Fundusze europejskie w rozwoju innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. Zaprezentowano na niej Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, przygotowany pod redakcją prof. Tadeusza Baczko. Publikacja dotyczy dystansu innowacyjności oraz procesów rozwoju, finansowania i ekspansji sektora innowacyjnego w Polsce oraz prezentuje bariery innowacyjności, postulaty firm oraz propozycje ekspertów co do celów, zakresu i kierunków działań.

Ważną częścią raportu są listy rankingowe przedsiębiorstw w podziale na mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa, a także w ujęciu całościowym.

Podczas konferencji wręczono Certyfikaty Innowacyjności firmom z pierwszej „pięćdziesiątki” rankingu 500. Wśród nich na wysokim 19-tym miejscu znalazła się jedyna w zestawieniu agencja badawcza: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

 

Wyróżnienie z rąk prof. Leszka Jasińskiego – Dyrektora INE PAN oraz prof. Tadeusza Baczko – Koordynatora Sieci Naukowej MSN, odebrała Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny ASM.

 

Powiększ


INNOWACJA ROKU 2008

INNOWACJA ROKU 2008

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku laureatem Programu Innowacja Roku

 

 

Rozstrzygnięty został Program Innowacja Roku realizowany przez redakcję ForumBiznesu.pl pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI oraz Centrum Informacji FIRE.

 

„Innowacja Roku” to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”.

 

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku została laureatem Konkursu za innowacyjne działania technologiczne prowadzone w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

 

 

Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane.

 


KAMERTONY INNOWACYJNOŚCI 2007

KAMERTONY INNOWACYJNOŚCI 2007(ex-ante, on-going, ex-post)

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA FIRMA ROKU!!!

 

6 grudnia 2007 r. w Centrali BRE Banku w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Gali Innowacyjności, został ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo oraz w ogólnopolskim rankingu jako najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo w Polsce.

 

[/special_tab]

[/special_tab]

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2005

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2005

 

Kryształowa Brukselka. W 2005 roku ASM – zdobyło I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, a w 2006 roku uzyskaliśmy nominację do tej nagrody.

 

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2005

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2005

Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w 2005 r.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wzięło udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk i znalazło się w gronie przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój. Uzyskaliśmy Certyfikat Innowacyjności 2005 przyznany przez BRE Bank, PAN oraz Gazetę Prawną.

GEPARDY BIZNESU 2014

GEPARDY BIZNESU 2014

10 grudnia 2015 r. w Warszawie na III Kongresie Nowoczesnej Gospodarki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. zostało wyróżnione w IX edycji Konkursu Gepardy Biznesu za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
gb_asmgb_dyplom_asm

 

EUROSYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU 2013

EUROSYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU 2013

25 listopada 2013 r. ASM otrzymało nagrodę EUROSYMBOL synergii nauki i biznesu.

 

 

Symbol to prowadzony przez redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej ogólnopolski program promocyjny. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Program służy budowaniu wizerunku takich firm na tle całej polskiej gospodarki w oparciu o najbardziej reprezentatywne aspekty działalności.

 

Uroczystość wręczenia Symboli 2013 EuroSymboli 2013 odbyła się 25 listopada br. w Teatrze Śląskim w Katowicach. Nagrody wręczał redaktor naczelny Monitora Rynkowego Jakub Lisiecki. W gronie gości poza Laureatami znaleźli się m.in. członkowie Kapituły: Henryk Warkocz, prezes TÜV Nord Polska, Tadeusz Biedzki, przedsiębiorca, medioznawca a także literat i podróżnik oraz Joanna Drzazga, wydawca Monitora Rynkowego. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych.

INNOWATOR WPROST 2013

INNOWATOR WPROST 2013

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 17 października2013 r. zostało laureatem prestiżowej nagrody Innowator Wprost 2013.

 

 

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500…” INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo oraz e-biznes.

LAURY BUILDERA 2012


LAURY BUILDERA 2012

Osiągnięcia Instytutu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na polu doradztwa dla polskiego sektora budowlanego w 2012 roku zostały docenione i wyróżnione w konkursie LAURY BUILDERA 2012. Laureatką wyróżnienia jest również dr Elżbieta J. Syrda – założycielka i wieloletni Prezes Zarządu Instytutu ASM.

 

Podczas uroczystego spotkania w warszawskim hotelu Polonia Palace, które odbyło się 19-go marca b.r., w obecności blisko 150 gości, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki dorocznego plebiscytu.

 

Wyróżnienie to przyznawane jest firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój sektora i działających w nim przedsiębiorstw. Kapituła bierze pod uwagę dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. Wyróżnienie wpisuje się w szereg nagród otrzymanych przez ASM od początku istnienia firmy. Od 1996 roku Instytut ASM wspiera przedsiębiorstwa z branży budowlanej dostarczając im najcenniejszego w niepewnych czasach produktu – wiedzy.

INNOWACJA ROKU 2011

INNOWACJA ROKU 2011

 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako współrealizator projektu Cost-Effective znalazło się w gronie firm i instytucji nagrodzonych w konkursie Innowacja Roku 2011, organizowanym przez Forum Buiznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Wręczenie Dyplomu wyróżnienia odbyło się 24 lutego w godzinach 12:00-12:40 w siedzibie firmy podczas konferencji prasowej z udziałem mediów lokalnych.

 

Powiększ

Powiększ

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2010

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2010

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. laureatem Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 w kategorii najlepszych przedsiębiorstw

 

 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999-2009 zostało laureatem przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 w kategorii najlepszych przedsiębiorstw. Programy Ramowe w zakresie badań i rozwoju są największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jednostki naukowe oraz szczególnie aktywne na rynku firmy nie tylko ubiegają się o dotacje z programu ale również mogą liczyć na prestiż płynący z uczestnictwa.

 

Nagroda „Kryształowej Brukselki” powstała z inicjatywy Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dra Andrzeja Siemaszko, który zaproponował utworzenie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników Programów Ramowych na rzecz Badań, Rozwoju Technicznego i Wdrożeń. Pomysł narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 – 2002).

 

Idea „Kryształowej Brukselki” szybko znalazła uznanie polskiego środowiska naukowego i swoją oryginalnością zwróciła uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden inny kraj uczestniczący w programach ramowych nie wyszedł z taką inicjatywą.

 

„Kryształowa Brukselka” została w tej edycji przyznana w dwóch kategoriach: INSTYTUCJA BADAWCZA i PRZEDSIĘBIORSTWO. W tej ostatniej, wśród nominowanych oprócz ASM znalazły się następujące firmy: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Centrum Techniki Okrętowej S.A.; Comarch S.A.; EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.; ITTI Sp. z o.o.; Mostostal Warszawa S.A.; Stowarzyszenie Miasta w Internecie; Telekomunikacja Polska S.A.; Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Lista nominowanych instytucji i osób została przygotowywana przez KPK zgodnie z przyjętym regulaminem. Laureaci wyłonieni są przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodniczącego Kapituły. O nominacji decydowały statystyki udziałów w Programach Ramowych, bardzo interesujący więc jest fakt, że małe przedsiębiorstwo, jakim jest ASM zdystansowało wiele dużych firm co do liczby i wartości realizowanych/koordynowanych projektów czy funkcji podejmowanych w konsorcjach projektowych.

 

Powiększ

 

Firma ASM realizowała 8 projektów jako koordynator, 22 projekty jako partner a jako podwykonawca 3. Statystyki projektów składanych w latach 2008-2010 zawierają 15 projektów (w tym 7 przetargów) w roli koordynatora, 18 projektów w roli partnera i jeden projekt w roli podwykonawcy.

v

Nagroda jest kolejną odsłoną zaistnienia ASM-u w tym prestiżowym przedsięwzięciu. W 2005 roku firma ASM zdobyła I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, a w 2006 roku uzyskała nominację do tej nagrody.

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2009

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2009

W rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. znajduje się na 19-tym miejscu.

 

19-go maja 2011 roku w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut oraz Sieć Naukową MSN konferencja Fundusze europejskie w rozwoju innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. Zaprezentowano na niej Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, przygotowany pod redakcją prof. Tadeusza Baczko. Publikacja dotyczy dystansu innowacyjności oraz procesów rozwoju, finansowania i ekspansji sektora innowacyjnego w Polsce oraz prezentuje bariery innowacyjności, postulaty firm oraz propozycje ekspertów co do celów, zakresu i kierunków działań.

Ważną częścią raportu są listy rankingowe przedsiębiorstw w podziale na mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa, a także w ujęciu całościowym.

Podczas konferencji wręczono Certyfikaty Innowacyjności firmom z pierwszej „pięćdziesiątki” rankingu 500. Wśród nich na wysokim 19-tym miejscu znalazła się jedyna w zestawieniu agencja badawcza: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

 

Wyróżnienie z rąk prof. Leszka Jasińskiego – Dyrektora INE PAN oraz prof. Tadeusza Baczko – Koordynatora Sieci Naukowej MSN, odebrała Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny ASM.

 

Powiększ

INNOWACJA ROKU 2008

INNOWACJA ROKU 2008

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku laureatem Programu Innowacja Roku

 

 

Rozstrzygnięty został Program Innowacja Roku realizowany przez redakcję ForumBiznesu.pl pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI oraz Centrum Informacji FIRE.

 

„Innowacja Roku” to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”.

 

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku została laureatem Konkursu za innowacyjne działania technologiczne prowadzone w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

 

 

Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane.

 

KAMERTONY INNOWACYJNOŚCI 2007

KAMERTONY INNOWACYJNOŚCI 2007(ex-ante, on-going, ex-post)

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA FIRMA ROKU!!!

 

6 grudnia 2007 r. w Centrali BRE Banku w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Gali Innowacyjności, został ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo oraz w ogólnopolskim rankingu jako najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo w Polsce.

 

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2005

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2005

 

Kryształowa Brukselka. W 2005 roku ASM – zdobyło I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, a w 2006 roku uzyskaliśmy nominację do tej nagrody.

 

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2005

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ROKU 2005

Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w 2005 r.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wzięło udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk i znalazło się w gronie przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój. Uzyskaliśmy Certyfikat Innowacyjności 2005 przyznany przez BRE Bank, PAN oraz Gazetę Prawną.

NAJWAŻNIEJSI KLIENCI I PARTNERZY

 

SPRAWDŹ NASZE KOMPETENCJE

 

KLIENCI KOMERCYJNI ASM

 • inwestycyjnej,
 • budowlanej,
 • energetycznej,
 • handlowej,
 • farmaceutycznej,
 • wydawniczej,
 • badawczej.

 

KLIENCI ASM Z SEKTORA PUBLICZNEGO

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów i badań dostosowanych do wymagań instytucji publicznych. Wśród klientów instytucjonalnych ASM znajdują się między innymi:

 • Komisja Europejska
 • instytucje administracji centralnej:
  • Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • jednostki samorządu terytorialnego, m.in.:
  • urzędy wojewódzkie
  • urzędy marszałkowskie
  • urzędy miejskie
 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy
 • instytucje wspierające rozwój społeczny i ekonomiczny, m.in.:
  • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  • Komenda Główna OHP
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • regionalne ośrodki polityki społecznej;
  • regionalne ośrodki EFS
  • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • instytucje oświatowe i naukowe m.in:
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna
  • Instytut Badań Edukacyjnych
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Gdańska
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Łódzki
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

REFERENCJE

Aluplast »

Apator »

Castorama »

Crowley »

Eltur-wapore »

Gór-Stal »

Henkel »

Isover »

Lafarge cement conjoint »

Lafarge cement »

Lewiatan »

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego »

PIPHB »

 

PKPP »

Prokom investments »

Rigips 2 »

S3 international »

SBRR »

Stoen »

Styropol »

Terminale Przeladunkowe Slawków-Medyka »

TP SA »

Urzad Miasta w Szczecinie »

Walmark »

Ytong »

Zep-info »

 

PARTNERZY KRAJOWI ASM

Partner Przedsięwzięcia, w ramach których realizowana jest współpraca Działania ASM
Dla optymalizacji wdrażania wyników badań przy realizacji badań satysfakcji klientów oferujemy organizację w nadmorskiej scenerii warsztatów, w trakcie których następuje omówienie wyników.

Przy spotkaniach powyżej 10 osób Klient pokrywa tylko koszt pobytu swoich pracowników, gratis otrzymuje zaś:

 • salę szkoleniową otrzymuje w Balic Plaza mediSPA & fit w Kołobrzegu,
 • prowadzenie warsztatów przez prelegenta z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku.

Dodatkowo Klient otrzymuje 10% niższą cenę na wynajem pokoi.

Prowadzenie warsztatów, współpraca stała

Projekt KOMPLEKSOWE WSPARCIE ORGANIZACJI

Schemat działań polega na połączeniu właściwej diagnozy i wypracowaniu konkretnego rozwiązania w 4 obszarach funkcjonowania biznesu:

 • Obsługa klienta
 • Sprzedaż
 • Komunikacja
 • Badania HR

pelnewsparcie.pl

Realizacja badań diagnostycznych i ewaluacyjnych
Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej w ramach Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi Współrealizacja Programu w ramach Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi
Kongres Stolarki Polskiej Prezentacja wyników badań na Kongresie, współpraca cykliczna
Branżowy Program Promocji Budownictwa Współrealizacja Programu w ramach Konsorcjum Polskie Budownictwo

Miedzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA

Prezentacja wyników badań, organizacja paneli tematycznych, współpraca cykliczna
Konferencja Rynek Budowlany w Statystyce Prezentacja analiz rynku budowlanego, współpraca cykliczna

Warsaw Build – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Prezentacja wyników badań oraz analiz rynku budowlanego

Windows & Doors Warsaw – Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Okien i Drzwi w Warszawie

 

PARTNERZY ZAGRANICZNI ASM

Partner

Nazwa

Projekt

@THLAS Belgium

DIADA

Acciona Infraestructuras Spain

CILECCTA COST-EFFECTIVE TRANS-IND REG CON ENERGY WARDEN CONTEX-T

Acciona Instalaciones Spain

COST-EFFECTIVE

ACPART – National Agency for Qualifications in Higher Education and Partnership with Economic and Social Environment Romania

DIADA eNOV

adc LUNGAU Antriebstechnik Austria

STREAM

Advanced Composites Group UK

TRANS-IND

Agencia Municipal de Energia de Almada Portugal

STREAM

Alusta natuurlijke ventilatietechniek BV The Netherlands

COST-EFFECTIVE

APINTECH – Applied Industrial Technologies Greece

DIADA REG CON PERFECTION ENERGY WARDEN

APPIA XXI Spain

CILECCTA

ARMINES – Ecole des Mines France

PERFECTION

Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas Spain

e-NVISION

Assuta Medical Centers Israel

Intellidrug

Atos Origin Spain

TRANS-IND

ATP Italy

CONTEX-T

ATUTOR Integracja Cyfrowa Poland

e-NVISION

Austrian Mobility Research Austria

STREAM

Basque Government Spain

REG CON

Bauphysikbuero Prof. Oliver Kornadt und Partner Germany

PERFECTION

BBS SLAMA SARL France

e-NVISION

Bexco Belgium

CONTEX-T

Bio-Dar Ltd. Israel

Intellidrug

Boegenhold Consult Germany

Build-Nova

BPM Business and Project Management (BPM)

KNOWLEDGE

BSRIA UK

CILECCTA

Budapesti Corvinus Egyetem Hungary

ICT for ALL

Building Research Establishment UK

PERFECTION ENERGY WARDEN

Business Solutions Europa UK

CASA

BV machinefabriek van Wees Tilbury The Netherlands

TRANS-IND

Cambridge Architectural Research UK

CILECCTA

Canobbio Italy

CONTEX-T

CEBE – The Centre for Education in the Built Environment, University of Salford United Kingdom

TechTransfer

Centerkontura Slovenia

CASA

Centre Scientifique et Technique de la Construction Belgium

PERFECTION CONTEX-T

Centre Scientifique et Technique de L’Industrie Textile Belge Belgium

CONTEX-T

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment France

e-NVISION Build-Nova COST-EFFECTIVE

Centrum Duurzaam Bouwen Belgium

Build-Nova

Charité Universitätsmedizin Berlin Germany

Intellidrug
CNE Technology Cyprus
ENERGY WARDEN

CO.IN Cooperative Integrate Onlus Italy

DIADA

COMSYS SRL Romania

eNOV

Consiglio Nazionale delle Ricerche Italy

TRANS-IND

Consorzio Sociale COIN Italy

CASA

Construction Cluster of Slovenia Slovenia

REG CON TechTransfer e-NVISION

Czech Technical University in Prague Czech Republic

PERFECTION

D’Appolonia Italy

CONTEX-T TRANS-IND ENERGY WARDEN COST-EFFECTIVE

Design Tech Sweden

CILECCTA

Deutsche Instiute für Textil- und Faserforschung Denkendorf Germany

CONTEX-T

DJUG Universitatea Dunarea de Jos din Galati Romania

KNOWLEDGE Selfemployment

ECN – Energy research Centre of the Netherlands The Netherlands

COST-EFFECTIVE

e-ISOTIS Greece

CASA

Electricité de France France

COST-EFFECTIVE

EMI Non-profit Company for Quality Control and Innovation in Building Hungary

KNOWLEDGE TechTransfer

Emmer Pfenninger Partner AG Switzerland

COST-EFFECTIVE

EMTTU – East Mediterranean Technology Transfer Unit Greece

REG CON TechTransfer

EOMMEX – Hellenic Organisation of SMEs and Handcrafts Greece

DIADA

EurExcel UK

CILECCTA

European Profiles AE Greece

ICT for ALL

Ferienregion Lungau Austria

STREAM

FO.FO.S Forum For Supporting Self-Employment Austria

Selfemployment

Fomento de Construcciones y Contratas Spain

Build-Nova

Fraunhofer IBMT Germany

Intellidrug

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung Germany

COST-EFFECTIVE

Fraunhofer-IBP Germany

CILECCTA

Fraunhofer-IPA-IAO Germany

TRANS-IND

Fundación Fatronik Spain

TRANS-IND

Galati Employment Agency Romania

Selfemployment

German Solar Industry Association Germany

COST-EFFECTIVE

Grabdeni Institut ZMRK Slovenia

TRANS-IND e-NVISION

Hahn-Schickard-Gesellschaft Institute for Micromachining and Information Technology – HSG-IMIT Germany

Intellidrug

Haute Ecole of the Province of Liege Leon-Eli Troclet Belgium

eNOV

HEF R&D France

CONTEX-T

Hellenic Regional Development Center – HRDC Greece

eNOV

Heraklion Chamber of Commerce and Industry Greece

REG CON

Hidria IMP Klima Slovenia

COST-EFFECTIVE

Holte Byggsafe Norway

CILECCTA

Hospital Clínico San Carlos Spain

Intellidrug

Huntsman Advanced Materiale Switzerland

TRANS-IND

Huntsman Textile Effects Germany

CONTEX-T

IASO Romania

CONTEX-T

Insight Social Research Ltd. UK

ICT for ALL

INSITE Ltd and Prof. Deirdre Hunt Ireland

Build-Nova

Institut français du textile et de l’habillement France

CONTEX-T

Institut für Verbundwerkstoffe Germany

TRANS-IND

Institut Mihajlo Pupin Serbia

ENERGY WARDEN

Institute of Mechanics of Materials and Geostructures Greece

CONTEX-T

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione Italy

PERFECTION

Instytut fur Soziale Infrastruktur Germany

CASA

Integracja – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Poland

DIADA

Interdisciplinary Centre for Technological Analysis and Forecasting Israel

PERFECTION

Interpane Entwicklungs-und Beratungsgesellschaft mbH & Co KG Germany

COST-EFFECTIVE

Interscience communications UK

CONTEX-T

IPB GmbH Ingenieurgesellschaft für Energie- & Gebäudetechnik Switzerland

COST-EFFECTIVE

Israel Anti Drug Authority – IADA Israel

Intellidrug

Istituto Cooperativo per l’Innovazione Italy

ICT for ALL

Kauno Technologijos Universitetas Lithuania

e-NVISION

KOW Architectuur B.V. The Netherlands

COST-EFFECTIVE

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Poland

e-NVISION

Kurt Schüle & Thorsten Siems GbR Kollektorfabrik Germany

COST-EFFECTIVE

Labein Tecnalia Spain

REG CON e-NVISION Build-Nova TRANS-IND COST-EFFECTIVE

Larfon Isolanti Italy

CONTEX-T

Lulea University Sweden

CILECCTA

Mattes & Ammann Germany

CONTEX-T

Medical Technology-Promedt Consulting GmbH Germany

Intellidrug

Messe Frankfurt Germany

CONTEX-T

MIKROSAM – Company for electronics, designing and production Macedonia

TRANS-IND

Mostostal Warszawa Poland

Build-Nova TRANS-IND

National Center of Clusters and Technology Networks at the CCIS Slovenia

REG CON

National Institute for Welding and Material Testing Romania

CONTEX-T

National Research and Development Centre for Welfare and Health Finland

REG CON

NEOSYS Racunalniski Inzeniring, Sistemska Integracija in Svetovajne d.o.o. Slovenia

e-NVISION

NeumannConsult Germany

DIADA

NIBE AB Sweden

COST-EFFECTIVE

Nordifa Sweden

CONTEX-T

Norsk Teknologi Norway

CILECCTA

Nor-Tek Teknologisenter Norway

CILECCTA

Oeko-Institut Suedtirol / Alto Adige Italy

STREAM

Open University of Catalunya Spain

eNOV

Panhellenic Union of Paraplegic and Physically Challenged Greece

DIADA

PE International Germany

CILECCTA

PE-Europe Germany

CONTEX-T

Permasteelisa Italy

COST-EFFECTIVE

Pierre et Marie Curie University – Paris 6 France

eNOV

Polymade Germany

CONTEX-T

Polymage France

CONTEX-T

Porcher Industries France

CONTEX-T

PREDIF – Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos Spain

DIADA

PROCHEM Poland

e-NVISION

Province of Rome Italy

CASA

PSE AG Germany

COST-EFFECTIVE

PZPB, Polish Construction Industry Employers Federation Poland

TechTransfer

Regional Development Agency „ARREKS” Poland

REG CON

Relsoft Systems Ltd. Israel

Intellidrug

Sanfix Group Estonia

CILECCTA

SC&C Ltd. Marketing and Social Research Czech Republic

TechTransfer

SEMANTIC SYSTEMS Spain

TRANS-IND

SINTEF Byggforsk Norway

CILECCTA

Sioen Industries Belgium

CONTEX-T

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute Slovenia

COST-EFFECTIVE

SOFTEC SL Software y Tecnología Spain

e-NVISION

Solintel M&P SL Spain

TRANS-IND

Spiraltex Industrie France

CONTEX-T

Steiermarkische Landesbahnen Austria

STREAM

Sto AG Germany

COST-EFFECTIVE

Swedish National Testing and Research Institute Sweden

CONTEX-T

Technical University of Lodz Poland

REG CON

Technische Universität Dresden Germany

TRANS-IND

Technische Universiteit Eindhoven The Netherlands

PERFECTION

TechnoBee Turkey

CILECCTA

The Association for Knowledge Transfer from Romania Romania

eNOV

The Chamber of Commerce and Industry of Romania – Regional Center for Improvement of Entrepreneurs – CERPECO Romania

eNOV

TNO – Netherlands Organisation for Applied Scientific Research The Netherlands

TRANS-IND COST-EFFECTIVE

Traject Belgium

STREAM

TSE Entre, Turku School of Economic Finland

Selfemployment

TUI Germany

CILECCTA

Turism för alla i Sverige Sweden

DIADA

UAB EUROPARAMA Lithuania

e-NVISION

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities Bulgaria

STREAM

Università „Federico II” di Napoli Italy

Intellidrug

Università di Palermo Italy

Intellidrug

Università Politecnica delle Marche Italy

TRANS-IND

Université Claude Bernard Lyon 1 France

CONTEX-T

University Institute of Technology of Rouen France

eNOV

University of Athens Greece

COST-EFFECTIVE

University of Brighton UK

eNOV

University of Ljubljana Slovenia

REG CON

University of Stuttgart Germany

CILECCTA COST-EFFECTIVE

Uzdaroji Akcine Bendrove “Hrono” statyka Lithuania

e-NVISION

Uzdaroji Akcine Bendrove Iterija Lithuania

e-NVISION

Väinö Korpinen Oy Finland

REG CON

Valtronic SA, Les Charbonnieres Switzerland

Intellidrug

Vilnius Gediminas Technical University Lithuania

STREAM

Vilnius Healthy City Bureau Lithuania

STREAM

Vrije Universiteit Brussel Belgium

CONTEX-T

VTT Technical Research Centre of Finland Finland

Build-Nova REG CON PERFECTION

Wagner Trägewerke Germany

CONTEX-T

Warsaw University of Technology Poland

Intellidrug

West Northamptonshire Development Corporation UK

CILECCTA

Westtoer Belgium

STREAM

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Poland

DIADA

NASZ SYSTEM WARTOŚCI

Nowe wyzwania podejmujemy z entuzjazmem

 

Cenimy pomysłowość, ambicje i optymizm. Jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Wyróżnia nas gotowość do ciągłego uczenia się dlatego nieustannie doskonalimy własny warsztat pracy, kompetencje zawodowe i procesy. Wierzymy, że dzięki temu możemy być najlepsi.

Współdziałając osiągamy wyznaczony cel

 

Wykorzystujemy wszelkie możliwości, maksymalizując wysiłki na rzecz spełnienia oczekiwań naszych klientów. Dzięki pełnemu zaangażowaniu realizacyjnemu, każde zadanie jest wykonywane terminowo. Na każdym etapie naszej pracy jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia, doceniamy zaangażowanie innych i bardzo cenimy sobie współpracę.


Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać

 

Rzetelnie i uczciwie podchodząc do podejmowanych zadań budujemy zaufanie otoczenia. Ochrona i poufność informacji pozyskanych od klientów i respondentów jest dla nas bardzo ważna. Jakość naszej pracy i etykę w działaniu gwarantują międzynarodowe certyfikaty.


Odpowiedzialnie dążymy do celu

 

Mamy świadomość, że podejmowanie mądrych i odpowiedzialnych decyzji służy rozwojowi organizacji. Dbamy o precyzyjne zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań. Dotrzymujemy zobowiązań i oczekujemy tego od innych. Suma odpowiedzialności poszczególnych pracowników tworzy siłę naszej firmy.


Relacje budujemy na wzajemnym szacunku

 

Wiemy, że dobre relacje wynikają z wysokiej kultury w kontaktach z klientami i współpracownikami. Szacunek do pracy i czasu cechuje nasze działania. Fundamentem naszej pracy jest wzajemne zaufanie.


Poniedziałki są u nas inne niż u wszystkich

 

Lubimy to co robimy dlatego codziennie mamy powód do świętowania. Sami tworzymy przyjazną atmosferę pracy bo mamy dystans do siebie i dbamy o wzajemne relacje. A work-life balance wynika z nas samych.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 

 

 

 

ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku

Stowarzyszenie zostało założone w 1948 roku. Obecnie zrzesza około 5000 członków z około 100 państw świata (wbrew nazwie nie tylko Europy). Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na podnoszenie standardów jakościowych oraz etycznych badań opinii publicznej i badań rynkowych .

 

www.esomar.org

 

 

PTBRiO Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Organizacja powstała w 1994 roku. Zadaniem PTBRiO jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących badania rynku i opinii. Do Towarzystwa należą osoby zajmujące się profesjonalnie badaniami rynku, które pracują w firmach badawczych oraz klienci zlecający takie badania, liczba członków wynosi około 250 osób.

ptbrio.pl/

 

 

PTE Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Założone zostało przez osoby zainteresowane i zajmujące się ewaluacją. Jego celem jest budowanie kultury ewaluacyjnej oraz upowszechnianie ewaluacji w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu.

www.pte.org.pl

 

OFBOROrganizacja Firm Badania Opinii i Rynku

OFBOR jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Organizacja została powołana w 1997 r. przez przedstawicieli czołowych firm badawczych jako związek pracodawców. Do grona członków OFBOR zalicza się 22 wiodące agencje badawcze w Polsce.

www.ofbor.pl

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa jest organizacją, której celem jest integracja środowiska badawczo-naukowego oraz gospodarczego w Polsce. Poprzez wspólne działania tych środowisk polskie budownictwo ma stać się nowoczesne, bezpieczne, a także konkurencyjne zarówno w kraju, jak i na świecie. Połączenie wysiłku uczestników rynku budowlanego stworzy możliwość rozwoju wizji tego obszaru gospodarczego. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa została powołana w kwietniu 2004 r. z inicjatywy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie. Wśród jej założycieli znaleźli się także Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Deceuninck N.V. S.A. Oddział w Polsce, Instalexport S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Warszawie, Opoczno S.A., Prochem S.A., Sanitec – Koło Sp. z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A., Grupa Atlas sj., Polską Platformę Technologiczną Budownictwa wspiera w działaniach Kongres Budownictwa, który jest przedstawicielem organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz Komitet Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

www.pptb.pl

Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa European Construction Technology Platform – ECTP

Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa (ECTP) powstała w 2004 i zrzesza obecnie ponad 230 organizacji członkowskich – przedstawicieli europejskiego sektora budowlanego.

Jej głównym zadaniem jest opracowanie nowych strategii w zakresie innowacyjnych badań i rozwoju tak, aby wzmocnić konkurencyjność sektora a także odpowiedzieć na potrzeby społeczne i wyzwania środowiskowe stawiane sektorowi budowlanemu.

www.ectp.org

E2BAZrzeszenie Budynki Efektywne Energetycznie,Energy Efficient Buildings Association

Zrzeszenie Budynki Efektywne Energetycznie, w skrócie E2BA (od Energy Efficient Buildings Assosiation) powstało, aby zwiększyć skalę badań oraz wdrożeń nowych rozwiązań ograniczających zużycie energii w branży budowlanej.

http://e2ba.pl

Klaster Budownictwo Polski Centralnej

Klaster Budownictwo Polski Centralnej został utworzony w ramach projektu dofinansowanego z 7 Programu Ramowego UE pt. “Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multistakeholder engagement and cross regional cooperation”. Klaster został utworzony w grudniu 2008 r. Koordynatorem klastra jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

www.arreks.com.pl/klaster/index.php?strona=page&id=o_klastrze

Klaster Bioenergia dla Regionu

Klaster Bioenergia dla Regionu jest platformą współpracy przedsiębiorstw, nauki, administracji samorządowej i instytucji otoczenia biznesu. Celem ich współdziałania jest zrównoważony rozwój energetyczny Polski środkowej. W kontekście postępujących zmian klimatycznych klaster promuje innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w wymiarze lokalnym i regionalnym.

www.bioenergiadlaregionu.eu

Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana

Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana jest dobrowolnym porozumieniem firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, stowarzyszeń, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego działających w branży stolarki budowlanej, budownictwa i energetyki oraz innych branż z nimi współpracujących.

www.klasterstolarki.eu

Klaster EURO-POL-BUD-ATOM

Głównym zadaniem klastra EURO-POL-BUD-ATOM jest zwiększenie współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz czołowych europejskich firm działających w branży budowlanej i zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach związanych z budową elektrowni atomowych, a także wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm budowlanych w kraju i za granicą poprzez nabycie nowej wiedzy, nowych uprawnień i umiejętności.

www.europolbudatom.org

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu towarzyszy nam od początku istnienia firmy. Rozumiemy ją jako wkład w budowanie rozwoju gospodarczego oraz społeczeństwa jako całości i poszczególnych jednostek. Pozyskując środki unijne realizujemy przedsięwzięcia przynoszące korzyść obywatelom. Działamy na rzecz poprawy poziomu życia ludzi i warunków ekonomicznych funkcjonowania biznesu.

 

Podejmujemy działania non-profit

 • jako centrum badawczo-rozwojowe mamy możliwość tworzenia funduszu innowacyjności z comiesięcznego  przychodu
 • wdrażamy innowacyjne technologie w Polsce i za granicą

 

Wspieramy osoby bezrobotne

 • realizujemy projekty o tematyce rynku pracy
 • uczymy przedsiębiorczości
 • szkolimy w nowych zawodach
 • pomagamy grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem
 • dajemy szansę stażystom i praktykantom

 

Wspieramy system edukacji

 • tworzymy narzędzia dla rozwoju edukacji zawodowej
 • proponujemy rozwiązania umożliwiające redukcję bezrobocia absolwentów

 

Wspieramy rozwój regionów i polskiej gospodarki jako całości

 • tworzymy analizy gospodarcze i rekomendacje rozwoju
 • wspomagamy rozwój turystyki krajowej
 • promujemy polski eksport

 

Tworzymy platformy transferu wiedzy i integracji środowisk

 • organizujemy bezpłatne konferencje branżowe
 • prowadzimy Polską Platformę Technologiczną Budownictwa
 • tworzymy klastry

REFERENCJE

Sprawdź nasze kompetencje

AIB_logo
logo_kowalczyk krispol
Conjoint
ms_okna
Print
szczecin_herb Herb_Miasta_Szczecina
urzad-marszałkowski

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
..