full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2

Mapa strony


Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Misja i historia

Instytut badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. powstał w 1996 roku jako polska firma specjalizująca się w badaniach rynku inwestycyjno-budowlanego oraz b2b. W ciągu 20 lat istnienia rozwinęliśmy działalność wykorzystując synergię różnorodnych przedsięwzięć, współpracy i możliwości rozwijającej się polskiej gospodarki.

 

Postępując zgodnie z przyjętą misją

 

ROZWIJAMY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH. Z WIELU ŹRÓDEŁ INFORMACJI WYBIERAMY TE, KTÓRE POZWOLĄ ZROZUMIEĆ ZALEŻNOŚCI GWARANTUJĄCE SUKCES NASZYCH KLIENTÓW.

 

Wspierając wzrost poziomu wiedzy w społeczeństwie jako całości oraz umożliwiając skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwami i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w całej Europie ASM stało się organizacją unikalną na polskim rynku. Współpracujemy w licznych konsorcjach z partnerami z całej Europy. Podejmujemy nowatorskie inicjatywy branżowe.

 

Biorąc pod uwagę to wszystko, naszą specyfikę definiuje  hasło

WIĘCEJ NIŻ AGENCJA BADAWCZA

 

We wrześniu 1996r. dr Elżbieta J. Syrda stworzyła firmę American Systems of Marketing. 

Siedziba firmy mieściła się przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Zespół ASM liczył wtedy 15 osób.

 


Od maja 1999r. ASM ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Kutnie.

20 lipca 2000r. ASM zostało przekształcone w spółkę i otrzymało nową nazwę:

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., którą posługuje się do dziś.

firma copy

Rozwój ASM jest związany z rozpoczęciem w 2004 r. uczestniczenia w procesie wykorzystania funduszy unijnych w ramach projektów strukturalnych i programów ramowych. Firma zaistniała w badaniach problemów społecznych (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), związanych z rynkiem pracy oraz wykluczeniem społecznym i promocją aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Wiedza zdobyta podczas realizacji w/w badań umożliwiła ASM koordynację oraz partnerstwo przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu Inteligentna Energia Europa, Leonardo da Vinci oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W 2011 roku Firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co jeszcze zwiększa możliwości podejmowania różnorodnych przedsięwzięć.

Obecnie Firma działa na terenie całego kraju oraz współpracuje z podmiotami zagranicznymi, funkcjonuje więc w bardzo szerokiej przestrzeni publicznej. ASM jest członkiem organizacji branżowych – OFBOR, PPTB, ECTP, E2BA oraz klastrów: Budownictwo Polski Centralnej, Bioenergia dla Regionu, Energooszczędna Stolarka Budowlana i EURO-POL-BUD-ATOM.

18 lat funkcjonowania na rynku zaowocowało stworzeniem zespółu badawczego, łączącego wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria. W siedzibie Firmy pracuje 30 osób, współpracownicy stali to ok. 35 osób w Kutnie, poza Kutnem ok. 600. Działania podejmowane w ciągu lat istnienia na rynku zaprocentowały licznymi wyróżnieniami w rankingach i konkursach.

 

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
..