full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Obsługa badawcza przedsiębiorstw

Chcesz zbadać potencjał rozwojowy, jakość obsługi Klienta i zapotrzebowanie na usługi?

Potrzebujesz gotowych raportów rynkowych?

Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i gospodarczych?

 

SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!OFERTA ASM DEDYKOWANA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Opracowanie i realizacja koncepcji badawczych.

 

 • operacjonalizacja celów i pytań badawczych,
 • zaprojektowanie metodyki, narzędzi badawczych,
 • zbieranie danych,
 • analiza,
 • raportowanie, wnioskowanie i przygotowanie rekomendacji.

 

Przygotowane przez nas raporty i rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności Państwa firmy – posiadane zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne oraz potrzeby otoczenia.

 

Oferujemy bogaty i pełny katalog metod i technik badań ekonomiczno-gospodarczych. Metody, techniki i narzędzia dostosowujemy do potrzeb problematyki badawczej oraz posiadanych przez Państwa firmę zasobów finansowych.

 

Realizujemy zarówno badania pierwotne, jak i wtórne – bazujące na materiałach, dokumentach i danych już wytworzonych.

 

W naszym portfolio produktowym znajdują się również:

 • techniki eksperckie;
 • badania idiograficzne (etnografie, studia przypadków);
 • pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne;
 • warsztaty: strategiczne, kreatywne, etc.

 

2. Usługi uzupełniające.

 

Opracowane przez nas wyniki badań są podstawą do samodzielnego wykorzystania, jak również do skorzystania z eksperckich usług badaczy. Przygotujemy dla Państwa prezentację wyników, podsumowania, streszczenia, tłumaczenia; poprowadzimy warsztaty wdrożeniowe i szkolenia; zaprezentujemy wyniki na forum (konferencje, spotkanie, posiedzenia ciał decydenckich).

 

3. Partnerstwa przy realizacji projektów szkoleniowych, inwestycyjnych i gospodarczych.

 

ASM jest inicjatorem i partnerem projektów społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z EFS, EFRR w ramach SPORR, SPO RZL, PO KL, 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, Leonardo da Vinci, Intelligent Energy Europe. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

4. Partnerstwa w realizacji wydarzeń gospodarczych.

 

Co rok organizujemy bezpłatną dla uczestników ogólnopolską konferencję „Monitoring Rynku Budowlanego”. Przedstawiamy wyniki badań oraz stwarzamy przestrzeń dla integracji środowiska biznesu i jego otoczenia. Umożliwiamy firmom udział w konferencji w charakterze sponsorów.

GOTOWE RAPORTY RYNKOWE

Projekty syndykatowe ASM to badania cykliczne realizowane z inicjatywy instytutu badawczego,

których wyniki są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

GOTOWE RAPORTY SEKTOROWE

SOLIDNY FUNDAMENT TWOICH DECYZJI

Raporty ASM obejmują analizę zagadnień związanych z ogólną kondycją gospodarki i rynku budowlanego oraz prognozami, jak również poruszają tematykę dotyczącą:

 • zachowań i preferencji inwestorów indywidualnych, przebiegu procesu decyzyjnego, percepcji marek, etc. (w segmentach konsumenckich i/lub w odniesieniu do konkretnych grup produktowych),
 • dystrybucji – wskaźników dystrybucji marek, współwystępowania marek, a także preferencji dystrybutorów w zakresie współpracy z producentami materiałów budowlanych,
 • kanałów dotarcia z informacją do poszczególnych kategorii uczestników rynku budowlanego („Kowalscy”, projektanci, wykonawcy, firmy handlowe),
 • zachowań wykonawców – w zakresie determinant stosowania poszczególnych marek produktowych, preferencji zakupowych, lojalności itd.

Raporty syndykatowe gwarantują szybki dostęp do interesujących Państwa informacji. Wystarczy wypełnić formularz zamówienia danego raportu a jeszcze tego samego dnia możecie Państwo analizować uzyskane wyniki badań.

Lista raportów syndykatowych ASM


REFERENCJE OD KLIENTÓW Z SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW

Szerokie spektrum poruszanych w raportach zagadnień i ich dogłębna analiza świadczą o doskonałej znajomości branży przez ASM. Wysoki poziom merytoryczny opracowania stawia Instytut Badawczy ASM w roli eksperta sektora budowlanego.

Maciej Tadeusz Ślączka
Prezes Zarządu AIB sp. z o.o.
Knurów 2016

***

Z przyjemnością rekomenduję Instytut Badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako partnera realizującego projekty badawcze na wysokim poziomie.

Grzegorz Ratajczak, Dyrektor Wykonawczy Krispol Sp. z o.o.
Września 2016

***

Niniejszym potwierdzam rzetelną, terminową i profesjonalną realizację (…) projektu badawczego przeprowadzonego od września 2012 do października 2013 przez zespół ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

 

Tomasz Dwojek
Dyrektor Marketingu i PR Libet SA
Wrocław 2013

***

Niniejszym potwierdza się, iż zespół ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. zajmujący się realizacją (…) projektu wykonał powierzone zadania z należytą starannością i profesjonalizmem. Podkreślić należy wysokie zaangażowanie członków zespołu, który wykazał się dobrym warsztatem badawczym oraz znajomością branży.

 

Bartłomiej Ślusarczyk
Dyrektor Marketingu PGE Obrót S.A.
Rzeszów 2013

***

Z powierzonego zadania firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wywiązała się w terminie. Efekty pracy zostały przedstawione na wysokim poziomie, w sposób dokładny i szczegółowy ukazując poszczególne elementy zakresu badania. W trakcie projektu dołożono wszelkich starań aby końcowy rezultat w pełni nas satysfakcjonował, a wyniki badania były wiarygodne i rzetelne.

Irmina Świtek
Wiceprezes Zarządu, Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Spółka z o.o.
Katowice 2009

***

Pracę firmy ASM i jej zespołu oceniamy jako godną najwyższego uznania i polecenia (…). Najwyższe noty przyznajemy firmie za: rzetelność, uczciwość, wysoką etykę badawczą, stała chęć uczenia się i doskonalenia warsztatu metodologicznego (…) a także, co w końcu nie jest bez znaczenia, za elastyczność w negocjowaniu warunków kontraktu i zasad współpracy przy zachowaniu kupieckiej zasady racjonalizacji zysku przez wartość dodaną stwarzanego produktu dla wizerunku samej firmy badawczej.

 

Barbara Szlefarska
Dyrektor Departamentu Małych i |Średnich Przedsiębiorstw Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 2002

***

(…) ASM wykonała powierzone zadanie terminowo i profesjonalnie, wykazując przy tym dobry warsztat badawczy, znajomość rynku budowlanego oraz wysokie zaangażowanie w realizowanym projekcie. Wyniki badania spełniły nasze oczekiwania, zdefiniowane na początku projektu. Przyczyniły się one do poprawy naszej oferty serwisowej dla klientów, jak również miały wpływ na rozwój nowych narzędzi, które mam nadzieję trafią do oferty Lafarge Cement w niedługim czasie.

 

Grzegorz Kusina
Dyrektor Marketingu Lafarge Cement S.A.
Warszawa 2009

***

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z firmą ASM, która uwzględniła nasze dodatkowe wymagania wynikające z pilności raportu z badania rynku. Raport, w krótkim okresie czasu, został przygotowany bardzo rzetelnie, a płynące z niego wnioski mają już zastosowanie w strategii marketingowej naszej firmy.”

 

mgr inż. Mieczysław Stokłosa
Prezes Gór-Stal sp. z o.o.
Nowy Sącz 2004


Umożliwiamy Klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych.


BADANIA WIZERUNKU MAREK

BADANIA WIZERUNKU MAREK

Badanie wizerunku danej marki polega na określeniu wielkości poszczególnych cech przypisywanych jej przez konsumentów. W oparciu o uzyskane wyniki możliwe jest określenie pozycji marki na tle wybranych brandów konkurencyjnych. Określenie zgodności zidentyfikowanego wizerunku z założonym, co w konsekwencji daje możliwość zmiany elementów składowych wizerunku.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki


BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów wydaje się być niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)


BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży


BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów


BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi


BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji


BADANIA WIZERUNKU MAREK

BADANIA WIZERUNKU MAREK

Badanie wizerunku danej marki polega na określeniu wielkości poszczególnych cech przypisywanych jej przez konsumentów. W oparciu o uzyskane wyniki możliwe jest określenie pozycji marki na tle wybranych brandów konkurencyjnych. Określenie zgodności zidentyfikowanego wizerunku z założonym, co w konsekwencji daje możliwość zmiany elementów składowych wizerunku.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów wydaje się być niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji


już dziś złóż zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach marketingowych? Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi.

joanna_florczak_czujwid

Joanna Florczak-Czujwid

tel. +48 /24/ 355 77 80
tel. kom. +48 697 134 770
faks +48 /24/ 355 77 03
e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl


ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1156 ..