07
wrz

Badanie zrealizujemy w woj. zachodniopomorskim

W dniu 4 września podpisaliśmy kolejną umowę na realizację badań. Ewaluacja pt.: Ocena zapotrzebowania na wsparcie EFS w zakresie usług zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim w związku z trendami/prognozami demograficzno-epidemiologicznymi dla regionu to kolejny sukces ASM na polu badań ewaluacyjnych. Usługa zrealizowana zostanie na terenie województwa zachodniopomorskiego.