24
maj

17 maja 2018 r. odbyło się XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

Celem Sympozjum była prezentacja i dyskusja na temat zaangażowania i osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 PR UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów przemysłu, w tym prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie ma również przyczynić się do budowy ekosystemu innowacji, czemu posłużyć ma sesja wokół kluczowych obszarów zidentyfikowanych przez KGHM, oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników sympozjum.

Podczas wydarzenia przedstawiciel ASM Dr Paweł Nowakowski zaprezentował projekt SMEthod: Innowacyjne MŚP – segmentacja na podstawie cyklu życia i reprezentowanych sektorów działalności w celu optymalizacji wsparcia udzielanego firmom przez agencje innowacji i inne podmioty.

Przedstawione zostały główne wnioski z raportu oceniającego metody segmentacji przedsiębiorstw w ramach publicznych programów wsparcia proinnowacyjnego dla firm w krajach będących studiami przypadku w SMEthod: Finlandii, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Raport będzie dostępny wkrótce na stronie www.smethod.org.

foto_krab