20
lis

10 grudnia 2015 r. odbędzie się Konferencja techniczna pod patronatem PPTB

Redakcja miesięcznika ”Świat Szkła” i Polska Platforma Technologiczna Budownictwa zapraszają na Konferencję Techniczną NOWOCZESNE SZKŁO NA FASADACH (projektowanie, montaż, technologia) , która odbędzie się 10-go grudnia 2015r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 36.


Konferencja odbywa się pod patronatem merytorycznym
Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.


 

Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

•  Projektowanie BIM wykorzystywane przez projektantów, wykonawców i producentów elementów fasad przeszklonych oraz zarządców budynków 
–  mgr inż. arch. Robert Szczepaniak

•  Nowe normy dotyczące projektowania i wymagań wobec szkła stosowanego na fasadach
–  mgr inż. Krzysztof Skarbiński , przewodniczący Komisji Technicznej nr. 198 (do spraw szkła) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

•  Szkło cienkie i ultra cienkie – metody przetwarzania 
–  prof. dr hab. inż. Manuela Reben , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

•  Elewacje wentylowane z okładzinami szklanymi
–  dr inż. Aleksij Kopyłow , Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

•  Ocena wytrzymałości mechanicznej szczeliw konstrukcyjnych poddawanych badaniom symulującym przyspieszone starzenie 
–  mgr inż. Anna Balon-Wróbel , mgr inż. Agnieszka Marczewska , Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Technologii Szkła

•  Konstrukcje szklane z mocowaniem punktowym i szkleniem strukturalnym – przykłady realizacji (normy i przepisy, a praktyka)
dr inż. Marcin Kozłowski , Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

 * organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

 

Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiajacymi materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do wykonania konstrukcji przeszklonych.

 

Dodatkowo przewidziane jest wydanie specjalne miesięcznika “Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

 

   
   Pobierz: ZGŁOSZENIE       
   
   Take: APLICATION FORM  
                                    

Więcej informacji

 

Zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać:
- faksem pod numer: +48 22 535 30 43
- lub mailem na adres Redakcji do dnia 05 grudzień 2015 r.

 

Udział u konferencji będzie potwierdzony CERTYFIKATEM.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Marketingu i Reklamy: Justyna Górnowicz, Agnieszka Roguska
tel. kom.: 602 786 268, 698 455 355, e-mail: j.gornowicz@swiat-szkla.pl ,  a.roguska@swiat-szkla.pl

Redakcja Świat Szkła: Krzysztof Zieliński, Wojciech Kołodziejski
tel.: 22 53 53 229, e-mail:  k.zielinski@swiat-szkla.pl,  w.kolodziejski@swiat-szkla.pl