03
lis

Polaków stać na mieszkania, produkcja budowlano-montażowa “mieszkaniówki” wzrosła

 

Patronat honorowy Ministra Gospodarki

Eksperci ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku raportują, że produkcja budowlano-montażowa sektora mieszkaniowego w Polsce zwyżkuje. W III kw. 2015 wyniosła ponad 3,2 mld złotych, a więc o 17,1% więcej niż w III kw. 2014. Wg prognoz ASM pod koniec 2015 r. nastąpi wzrost ogółu produkcji budowlano-montażowej. Dodatni trend  utrzyma się również w 2016 r., przewidywania dla sektora budowlanego są zatem optymistyczne. Brak pracy i zbytu na produkty i usługi budowlane Polakom zatem nie grozi.

 

28-go października 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Monitoring Rynku Budowlanego,  18-ta edycja wydarzenia organizowanego przez ASM  –  Centrum Badań i Analiz Rynku. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Zaprezentowano wyniki sektora budowlanego oraz prognozy jego rozwoju. Konferencja MRB zgromadziła 100 przedstawicieli uczestników rynku budowlanego reprezentujących firmy, stowarzyszenia branżowe i media.  W III sesjach podjęte zostały istotne dla polskiej „budowlanki” kwestie, począwszy od szczegółowych analiz i prognoz dla budownictwa mieszkalnego, niemieszkalnego i inżynieryjnego, poprzez blok poświęcony  pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych, skończywszy na części marketingowej, ze względu na swój medialny charakter wzbudzającej duży odzew słuchaczy.

 

Konferencja MRB to spotkanie umożliwiające uczestnikom kontakt z licznymi ekspertami. Z ramienia ASM jako lidera na rynku badań na zlecenie sektora budowlanego wystąpili Małgorzata Walczak-Gomuła, Beata Tomczak, Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński i Przemysław Dana.

 

Wg danych przedstawionych przez ekspertów ASM po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku produkcja budowlano-montażowa wyniosła 56,7 mld PLN, a więc o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główną determinantą napędzającą wzrost produkcji były przede wszystkim obiekty inżynierii lądowej i wodnej,  których produkcja wyniosła ok. 29,3 mld PLN. Była zatem o 0,4% wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach poprzedniego roku. Pozytywnie na wartość produkcji budowlano-montażowej wpływało również budownictwo niemieszkalne. W okresie styczeń-wrzesień produkcja w tym sektorze budownictwa wyniosła tu ok. 19,3 mld PLN i była o 0,7% wyższa niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku budownictwa mieszkaniowego – 9,0%

 

 Produkcja budowlano-montażowa (I-III kw. 2015 r.)

               prodbudmont       Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

 

Spowalniająco na branżę budowlaną od II kw. 2015 roku wpływ miało budownictwo inżynieryjne, które w największym stopniu determinuje ten sektor (udział w strukturze: 51,6%). W III kw. bieżącego roku wartość produkcji w tym obszarze wyniosła blisko 12,9 mld PLN, a więc o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Głównym czynnikiem hamującym ten typ budownictwa okazały się autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, które w łącznej strukturze stanowiły 27,1%. Po III kw. produkcja była tam o 14,2% niższa niż po 9 miesiącach 2014 roku. Po drugiej stronie znalazły się rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przemysłowe, które wygenerowały 15,3% wartości produkcji budownictwa inżynieryjnego, a produkcja w tym obszarze wzrosła o 29,5%. Nie mniej jednak spadek produkcji w infrastrukturze drogowej przyczyni się do spadku ogólnej wartości budownictwa inżynieryjnego w 2015 roku.

 

Wartość i dynamika produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym

 prodinz
Źródło:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

 

Analitycy ASM podczas konferencji MRB wskazali, że budownictwo niemieszkalne po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku stanowiło 34,0% ogólnej wartości produkcji budowlano-montażowej. Od początku roku wartościowy wolumen w tym typie budownictwa spadał. W I kw. wartość produkcji była niższa o 1,5% niż w I kw. 2014 roku, zaś w II kw. spadek pogłębił się do poziomu -3,7%. Odbicie nastąpiło w III kw. bieżącego roku, w którym produkcja wyniosła blisko 7,9 mld PLN, a więc o 6,1% więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Szacuje się, iż cały rok 2015 zakończy się dodatnią dynamiką produkcji budowlano-montażowej w obszarze budownictwa niemieszkalnego. Na wzrost produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkalnym wpływ miały przede wszystkim budynki przemysłowe i magazynowe, które generują 41,7% ogólnego wolumenu produkcji w obiektach niemieszkalnych. Po pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wartość produkcji w tych budynkach wyniosła 8,0 mld PLN, a więc o 10,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spowalniający wpływ miały z kolei dwa kolejne typy obiektów z kolejno największym udziałem w strukturze:

  • budynki handlowo-usługowe (produkcja I-III kw. 2015: 3,7 mld PLN),
  • ogólnodostępne obiekty kulturalne, edukacyjne, opieki zdrowotnej i kultury fizycznej (produkcja I-III kw. 2015: 3,6 mld PLN).

 

Główne składowe produkcji budowlano-montażowej budownictwa niemieszkalnego (I-III kw. 2015)

 prodniemieszk
Źródło:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

 

Eksperci podkreślili, że pozytywnie na wartość produkcji budowlano-montażowej wpływ miało również budownictwo mieszkaniowe, w którym produkcja w III kw. 2015 roku wyniosła ponad 3,2 mld PLN, a więc o 17,1% więcej niż w III kw. poprzedniego roku. Segment ten jest niestety znacznie mniejszy niż budownictwo inżynieryjne i niemieszkalne, w związku z tym ma on najmniejszy wpływ na ogólną wartość produkcji budowlanej.

Produkcja budowlano-montażowa w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 85,1 mld PLN i była o 2,6% wyższa niż w roku 2013. Pierwsze trzy kwartały 2015 roku również zakończyły się dodatnią dynamiką wzrostu na poziomie 1,6%. Jak zatem zakończy się rok 2015? Prognozujemy, że bieżący rok zakończy się wzrostem produkcji budowlano-montażowej o 1,5% w stosunku do roku 2014. Szacunki nasze pokrywają się w tym zakresie, z tymi z Ministerstwa Gospodarki. Na mniejszy wzrost wpływ będzie miało przede wszystkim budownictwo inżynieryjne i prognozowany spadek produkcji w tym obszarze, na którego wpływ będą miały spadki w zakresie infrastruktury drogowej. W przyszłym roku tempo wzrostu powinno przyspieszyć. Napędzane będzie przede wszystkim przez budownictwo inżynieryjne i mieszkaniowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podczas konferencji Monitoring rynku Budowlanego 2015 wystąpili również  eksperci zewnętrzni. Tematykę Branżowego Programu Promocji Budownictwa podjął amb. Jerzy Drożdż z Krajowej Izby Gospodarczej.Pigułki prawne przedstawili reprezentanci Kancelarii GESSEL – radca prawny Maciej Trąbski, mec. Marcin Robenek oraz mec. Piotr Schramm.

W panelu dyskusyjnym oprócz przedstawicieli ASM – Agnieszki Kowalskiej i Marka Skrzyńskiego wystąpili eksperci-praktycy bezpośrednio zaangażowani w rozwój polskiej gospodarki oraz proces pozyskiwania funduszy: Aneta Maszewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Piotr Dymarski (Mostostal Warszawa S.A.), Bożena Damasiewicz (Fundacja „Pomyśl o przyszłości”), Rafał Kamiński (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). W części marketingowej wzięli udział Wioletta Fabrycka (RD bud Sp. z o.o.) oraz Wojtek Mierowski (Brand New Attitude).

Wystąpienia i debaty bogatego programu konferencji MRB dały początek dyskusjom, które kontynuowane były w kuluarach podczas przerw.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stały monitoring rynku rozumiany poprzez eksperckie analizy, bazy danych oraz cykliczne i ciągłe opracowania staje się niezbędnym do budowania strategii firmy. W tym celu firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, jako instytut badawczy znajdujący się na I miejscu na rynku badań sektora  budowlanego, od 19 lat oferuje obsługę analityczną rynku budowlanego w postaci abonamentu Monitoring Rynku Budowlanego. W ramach aktualnej rocznej prenumeraty otrzymują Państwo:

  • 4 raporty kwartalne z ekspercką analizą oraz prognozami najważniejszych wskaźników warunkujących rynek budowlany oraz otoczenie gospodarcze Polski + załączniki Excel,
  • 12 raportów miesięcznych, dzięki którym mogą Państwo na bieżąco monitorować sytuację na rynku + załączniki Excel.

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie:
http://www.pliki.asm-poland.com.pl/oferty/MonitoringRynkuBudowlanego_oferta.pdf

 

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

 

Główni Patroni medialni

 

Patroni Medialni