28
maj

12 czerwca 2015 r., Starostwo Powiatowe, ul. Św. Antoniego 41, Tomaszów Mazowiecki

W dniu 12 czerwca 2015 roku po raz pierwszy zostanie zorganizowane Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego, wydarzenie niezwykle ważne dla lokalnej i regionalnej gospodarki.

 

Współorganizatorami są Powiat Tomaszowski oraz Miasto Tomaszów Mazowiecki. Celem Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego jest budowanie mechanizmów współpracy pomiędzy biznesem a samorządem, dążenie do wsparcia silnych branż lokalnych, w tym szczególnie do wsparcia rozwoju działających na terenie Powiatu i Miasta Tomaszowa Mazowieckiego małych i średnich przedsiębiorstw. Formuła Forum będzie szansą na zdobycie cennych informacji oraz wartościowych kontaktów dla wszystkich chcących ubiegać się o fundusze w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014-2020. Wydarzenie zorganizowane zostało z udziałem ekspertów i praktyków specjalizujących się w następujących zakresach: innowacje technologiczne, badania i rozwój, współpraca nauki i biznesu, współpraca przedsiębiorców ze szkolnictwem zawodowym, sieci współpracy, fundusze europejskie. Liczna obecność przedstawicieli różnych środowisk, możliwość zdobycia wiedzy oraz wspólne rozmowy są szansą na rozwój i wykorzystanie naszego lokalnego kapitału społecznego i gospodarczego.

Forum jest organizowane pod patronatem merytorycznym Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Więcej informacji:

Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych, Starostwo Powiatowe

e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl

Tel. 44 724 21 27 wewn.220

Pobierz program wydarzenia