30
sie

Badania koniunktury producentów przeprowadzone przez ASM wykazały, iż większość z nich uważa, że rynek jest już w fazie dojrzałości.

Tym bardziej może okazać się, iż po 2020 roku będziemy mogli myśleć o osiągnięciu wartości branży budowlanej ze słabego 2016 roku, w którym nastąpił zastój w przetargach finansowanych z budżetu UE.

Prezentację aktualnej sytuacji gospodarczej kraju oraz branży budowlanej ze złożoną ekspercką analizą obrazującą rzeczywisty obraz rynku oraz jego przyszłość znajdziecie Państwo w rocznej prenumeracie raportu Monitoring Rynku Budowlanego. Całoroczna obsługa analityczna obejmuje 4 raporty kwartalne oraz 12 raportów miesięcznych umożliwiających m.in. weryfikowanie planów strategicznych oraz budżetów przy wykorzystaniu prognozy rozwoju branży budowlanej. W każdym raporcie kwartalnym prezentowane są bowiem prognozy poszczególnych sektorów rynku w perspektywie krótko- i średniookresowej. Dodatkowo w IV numerze kwartalnym prezentowana jest 10-letnia projekcja rynku.

logoMRBnew

Zamówienie rocznej prenumeraty raportu
Monitoring Rynku Budowlanego
umożliwia uczestnictwo* w konferencji MRB 2018 bezpłatnie!

To już 21-sza edycja konferencji, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w Warszawie. Program konferencji całkowicie podporządkowany został zagadnieniom analityczno-prognostycznym. W sesji panelowej, razem z przedstawicielami branży będziemy dyskutować nad zagadnieniem „Czy to jeszcze wzrost, czy dojrzałość rynku budowlanego? Przyszłość polskiego budownictwa po 2020 roku.”.

 

Dowiedz się więcej o Raporcie Monitoring Rynku Budowlanego 

 

Zarejestruj się na Konferencję 

*uczestnictwo dla jednego Przedstawiciela Firmy