full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Projekty międzynarodowe

Chcesz wziąć udział w projektach międzynarodowych finansowanych przez Komisję Europejską?

Potrzebujesz wiedzy na temat innowacji wdrażanych w Europie dzięki programom ramowym?

Szukasz dofinansowania lub partnerów do międzynarodowych projektów R&D?

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ EKSPERTA!

0
projektów międzynarodowych

zrealizowaliśmy od 2002 r.

0
krajów Europy

to teren naszych działań

0
partnerów międzynarodowych

z nami współpracuje

0
Nagrody Kryształowej Brukselki otrzymaliśmy za osiągnięcia w Programach Ramowych UE

14 sierpnia 2015 r. opublikowany został raport “Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym HORYZONT 2020″. Jest to opracowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Raport zawiera statystki dla 112 konkursów przeprowadzonych przez Komisje europejską, dla których umowy o dofinansowanie zostały zawarte przed 15 lipca 2015 r.

W kategorii MŚP znajdujemy się na pierwszym miejscu!

 

statystyki_h2020

Pełna wersja raportu znajduje się tutaj

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE PRZEZ ASM

PARTNERSTWA PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

 

ASM jest inicjatorem i partnerem projektów społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Od 2002 roku uczestniczyliśmy jako partner bądź koordynator w ponad 35 międzynarodowych projektach badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską (m.in. Programy Ramowe, Program Inteligentna EnergiaEuropa, Leonardo da Vinci) bądź realizowanych na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej. Jako członek Europejskiej i koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu m.in. transfer wiedzy oraz zwiększenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem. Koordynujemy i jesteśmy partnerem projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Naszym partnerom w projektach oferujemy:

 • badania rynkowe w tym identyfikację trendów w danym segmencie rynku,
 • analizy otoczenia biznesowego ( np. SWOT, PESTEL),
 • tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych dla nowych technologii, produktów/usług,
 • łączenie R&D z przemysłem i społeczeństwem: plany wykorzystania rezultatów projektów,
 • analizy wzorców zachowań, motywacji, postaw oraz świadomości konsumentów i użytkowników końcowych,
 • analizy wpływu nowych technologii na społeczeństwo i gospodarkę,
 • analizy procesów podejmowania decyzji w firmach prywatnych i instytucjach publicznych,
 • analizy w zakresie polityki i legislacji na poziomie krajowym i europejskim,
 • testowanie nowych bądź już istniejących technologii/usług,
 • tworzenie strategii oraz prowadzenie kampanii dotyczących wzrostu świadomości wśród użytkowników końcowych,
 • promocję oraz upowszechnianie rezultatów projektu,
 • organizację i prowadzenie spotkań brokerskich, warsztatów i konferencji międzynarodowych,
 • zarządzanie projektem, grupą zadaniową.

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE PRZEZ ASM

 logo-cyber4schools

CYBER2SCHOOLS to innowacyjny projekt badawczy dotyczący cyberbezpieczeństwa, realizowany w
ramach programu  Erasmus+
więcej…>>

http://cyber4schools.eu

logo-instruct300px

INSTRUCT – „Wdrożenie instrumentów rynkowych i politycznych w całej UE w celu zwiększenia zapotrzebowania na umiejętności związane
z efektywnością energetyczną
w całym łańcuchu wartości sektora budowlanego”
więcej…>>

http://instructproject.eu/

smethod400

SMETHOD – “Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics”

SMEthod ma na celu opracowanie ulepszonej metodologii segmentacji innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw dla celów optymalizacji wsparcia udzielanego takim firmom przez odpowiednie
instytucje.”

więcej…>>

logo-holisder1

HOLISDER „Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems enabling Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts”

„Integracja w pełni inteligentnych systemów zarządzania energią umożliwiających optymalizację w budynkach i dzielnicach”

więcej…>>

 logo_many-me Many-Me jest europejskim projektem badawczym realizowanym w ramach Programu AAL, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowe Agencje Finansujące z Austrii, Cypru, Holandii, Polski, Rumunii i Szwajcarii. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2017 roku i potrwa  do lutego 2020 roku.więcej…>>

logostage

STAGE jest europejskim projektem badawczym, realizowanym ze środków Active and Assisted Living Joint Programme, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowe Agencje Finansujące z Cypru, Polski, Rumunii, Węgier i Włoch. Projekt rozpoczął się w maju 2016 roku i potrwa do sierpnia roku 2018.

więcej…>>

Głównym celem projektu MOEEBIUS jest opracowanie rozwiązań, które pozwolą zminimalizować „różnicę wydajności energetycznej” (ang. Performance gap) i pomogą zwiększyć zaufanie klientów co do skuteczności „umów o wydajności w zakresie oszczędności energii” (ang. Energy Performance Ccontracts) oraz zdolności firm typu ESCO do zagwarantowania rezultatów i zawierania wzajemnych porozumień z klientami dotyczących docelowego poziomu oszczędności.

więcej…>>

APP TOUR YOU jest Europejskim projektem finansowanym ze środków programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

więcej…>>

logo4

BERTIM Building energy renovation through timber prefabricated modules (Renowacja energetyczna budynków poprzez prefabrykowane moduły z drewna)

więcej…>>

FosterREG

“Fostering public capacity to plan, finance and manage integrated urban regeneration for sustainable energy uptake” “Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii”

więcej…>>

logo_hiser150

HISER „Holistic innovative solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and Demolition Waste” „Holistyczne innowacyjne rozwiązania dla wydajnego recyklingu i odzysku cennych surowców ze złożonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych”

więcej…>>

Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability – “Innowacyjne rozwiązanie przetargowe administracji publicznej dla osiągnięcia celów w pełni zrównoważonego rozwoju” to projekt, którego celem jest promowanie, wdrożenie i walidacja innowacyjnych rozwiązań służących do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa za pomocą wprowadzenia nowego procesu zamówień publicznych skupionego na dostarczeniu materiałów do remontu i wznoszenia budynków, które charakteryzowały będą się blisko zerowym zużyciem energii.

więcej…>>

European Field Operational Test on Safe, Intelligent and Sustainable Road Operation – „Europejski Test Operacyjny Bezpiecznego, Inteligentnego i Zrównoważonego Zarządzania Infrastrukturą Drogową” to projekt, którego celem jest przetestowanie na dużą skalę systemów zarządzania infrastrukturą transportu drogowego w oparciu o siedem powiązanych ze sobą technologii, systemów ITS wykorzystujących do wymiany informacji komunikację: infrastruktura – pojazd (I2V), pojazd – infrastruktura (V2I) oraz infrastruktura – infrastruktura (I2I).

więcej…>>

PERFORMER to innowacyjny i kompleksowy projekt, którego głównym celem jest poprawa zarządzania energią w budynkach i zagwarantowanie określonej wydajności energetycznej budynków. Przedsięwzięcie realizowane jest przez konsorcjum 14 Partnerów z 4 krajów europejskich (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Polska), a jego budżet współfinansowany jest przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z 7 Programu Ramowego.

więcej…>>

Głównym celem projektu ChefMySelf jest opracowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika, otwartego i umożliwiającego wprowadzanie dodatkowych funkcji systemu informatycznego zbudowanego wokół automatycznej usługi związanej z gotowaniem wspierającego osoby starsze w przygotowaniu posiłków i utrwaleniu zdrowych nawyków żywieniowych.

więcej…>>

Nearly Zero energy Neighborhoods – “Dzielnice o blisko zerowym zużyciu energii” to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską z budżetu 7 Programu Ramowego. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum międzynarodowych partnerów.

wiecej…>>

GE20 „Geo-clustering to deploy the potential of Energy efficient Buildings across EU”(„Proces wyodrębniania geo-klastrów w celu rozwijania potencjału energooszczędnych budynków w UE”) to projekt finansowany z budżetu 7PR i realizowany w oparciu o ponadnarodową współpracę naukowo-badawczą. Przedsięwzięcie trwać będzie 2 lata (01.2012-12.2013) i ma przynieść pożądane rezultaty w dziedzinie zwiększania efektywności energetycznej budynków.

wiecej…>>

CILECCTA to program, w którym połączone zostały wysiłki naukowców, stowarzyszeń przemysłowych i przedsiębiorstw w celu stworzenia oprogramowania wspierającego proces decyzyjny przy projektowaniu obiektów budownictwa zrównoważonego.

wiecej…>>

TRANS-IND to czteroletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. PROGRAMU RAMOWEGO Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013).

wiecej…>>

ENERGY WARDEN jest projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego współfinansowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest rozwój technologii umożliwiającej zarządzanie i kontrolę nad zużyciem energii przez budynek.

wiecej…>>

„Cost-Effective – Efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów odnawialnych w istniejących budynkach wielopiętrowych”

wiecej…>>

PERFECTION Parametry wpływające na zapewnienie dostępności budynków a także zdrowia, poczucia komfortu oraz bezpieczeństwa osób w nich przebywających

wiecej…>>

ICT professional societies in Europe to projekt realizowany od maja 2010 r. do marca 2011 r., na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (Directorate – General for Information Society and Media).

wiecej…>>

CONTEX-T Głównym celem projektu jest transformacja europejskiego sektora tekstylnego, opartego dotychczas w przeważającej mierze na tradycyjnych metodach wykorzystujących zasoby ludzkie oraz surowce w zrównoważony i konkurencyjny sektor oparty na wiedzy. Aby to osiągnąć projekt zakłada stworzenie przełomowej innowacji w obszarze zaawansowanych tekstyliów technicznych dla branży budowlanej.

wiecej…>>

CASA Care Assistants Search Agency – CASA ( Agencja Poszukująca Opiekunów Społecznych)

wiecej…>>

REG CON “Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz współpraca międzyregionalna”

wiecej…>>

STREAM Projekt koncentruje się wokół problematyki zarządzania transportem, jego głównym celem jest promocja zachowań polegaj±cych na wyborze bardziej ekonomicznych sposobów przemieszczania się poprzez: (1) wypracowanie nowych rozwi±zań komunikacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji spalin oraz (2) kampanię promocyjną adresowaną do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy docelowej, zwiększanie ¶wiadomo¶ci obywateli w obszarze zrównoważonego transportu.

http://www.iee-stream.com/

wiecej…>>

eNVISION Nowa wizja udzialu malych i srednich firm budowlanych z Europy w scenariuszach e-Businesswiecej…>>
BUILD NOVA Budowanie Innowacji w Sektorze Budowlanym w Europiewiecej…>>

ICT FOR ALL Wpływ nowych technologii (ICT) i ograniczony dostęp do nich wśród potencjalnie wykluczonych grup społecznych (bezrobotni, niepełnosprawni, imigranci i osoby starsze). Diagnozowanie problemu i podejmowanie inicjatyw w celu jego ograniczenia.

wiecej…>>

TECH TRANSFER Model struktury profesjonalnych kwalifikacji i standardów jakości dla adaptacji innowacji i transferu technologii w sektorze budowlanym.

wiecej…>>

DIADA Przygotowanie szkoleń opartych o nowe podejście do „turystyki dla wszystkich” – konsultanci szkoleni w “diadach”

wiecej…>>

INTELLIDRUG Innowacyjny sposób dostarczania leków osobom przewlekle chorym oraz uzależnionym za pomoca implantu zębowego. 

wiecej…>>

 

KNOWLEDGE Program szkoleń podwyższających kwalifikacje inspektorów budowlanych.

wiecej…>>

SELF-EMPLOYMENT Program doradztwa i wsparcia dla osób samozatrudnionych lub planujących samozatrudnienie.

wiecej…>>

eNOV Projekt ma na celu stworzenie wirtualnego programu szkoleniowego dla młodych przedsiębiorców wdrażających innowacyjne technologie.

wiecej…>>

CLOSE TO Innowacyjne metody zapobiegania wypadkom drogowym wśród młodych kierowców.

wiecej…>>

POLIS System wspierający podejmowanie decyzji dotyczących dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

wiecej…>>

VIRCOUNS doradztwo zawodowe i ciagłe doskonalenie przy użyciu nowoczesnego narzędzia: wirtualnego doradcy.

wiecej…>>

BAS Rozpowszechnianie dobrych przykładów budownictwa dostępnego .

wiecej…>>

SIBIS+ Wskaźniki statystyczne opisujące społeczeństwo informacyjnewww.sibis-eu.org
PUB+ Dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych motorycznie. Porównawcze studia socjo-ekonomicznewww.teicrete.gr/lei/pub+/
BEEP Najlepsze przykłady wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnegowww.beepknowledgesystem.org
STEP-by-STEP Kampanie promocyjne na rzecz czystego transportu miejskiego w Gdańsku.
SMART System komputerowy wspierający alianse strategiczne przedsiębiorstw
eCore (European Construction Research Network) – Innowacyjność w budownictwie, opracowanie strategii wspierania dalszych badań naukowych w budownictwie dla Europy.
PeBBu (Performance Based Building) – Sposób budowania skoncentrowany na efekcie, a nie na środkach. Uelastycznienie regulacji w budownictwie, tak, aby nie hamowały nowatorskich pomysłów.

PARTNERZY ZAGRANICZNI ASM

INSTYTUCJE/PRZEDSIĘBIORSTWA/ ORGANIZACJE PARTNERSKIE
W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH

Partner

Nazwa

Projekt

@THLAS
Belgium

DIADA

Acciona Infraestructuras
Spain

CILECCTA
COST-EFFECTIVE
TRANS-IND
REG CON
ENERGY WARDEN
CONTEX-T

Acciona Instalaciones
Spain

COST-EFFECTIVE

ACPART – National Agency for Qualifications in Higher Education and Partnership with Economic and Social Environment
Romania

DIADA
eNOV

adc LUNGAU Antriebstechnik
Austria

STREAM

Advanced Composites Group
UK

TRANS-IND

Agencia Municipal de Energia de Almada
Portugal

STREAM

Alusta natuurlijke ventilatietechniek BV
The Netherlands

COST-EFFECTIVE

APINTECH – Applied Industrial Technologies
Greece

DIADA
REG CON
PERFECTION
ENERGY WARDEN

APPIA XXI
Spain

CILECCTA

ARMINES – Ecole des Mines
France

PERFECTION

Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
Spain

e-NVISION

Assuta Medical Centers
Israel

Intellidrug

Atos Origin
Spain

TRANS-IND

ATP
Italy

CONTEX-T

ATUTOR Integracja Cyfrowa
Poland

e-NVISION

Austrian Mobility Research
Austria

STREAM

Basque Government
Spain

REG CON

Bauphysikbuero Prof. Oliver Kornadt und Partner
Germany

PERFECTION

BBS SLAMA SARL
France

e-NVISION

Bexco
Belgium

CONTEX-T

Bio-Dar Ltd.
Israel

Intellidrug

Boegenhold Consult
Germany

Build-Nova

BPM Business and Project Management (BPM)

KNOWLEDGE

BSRIA
UK

CILECCTA

Budapesti Corvinus Egyetem
Hungary

ICT for ALL

Building Research Establishment
UK

PERFECTION
ENERGY WARDEN

Business Solutions Europa
UK

CASA

BV machinefabriek van Wees Tilbury
The Netherlands

TRANS-IND

Cambridge Architectural Research
UK

CILECCTA

Canobbio
Italy

CONTEX-T

CEBE – The Centre for Education in the Built Environment, University of Salford
United Kingdom

TechTransfer

Centerkontura
Slovenia

CASA

Centre Scientifique et Technique de la Construction
Belgium

PERFECTION
CONTEX-T

Centre Scientifique et Technique de L’Industrie Textile Belge Belgium

CONTEX-T

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
France

e-NVISION
Build-Nova
COST-EFFECTIVE

Centrum Duurzaam Bouwen
Belgium

Build-Nova

Charité Universitätsmedizin Berlin
Germany

Intellidrug
CNE Technology
Cyprus
ENERGY WARDEN

CO.IN Cooperative Integrate Onlus
Italy

DIADA

COMSYS SRL
Romania

eNOV

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Italy

TRANS-IND

Consorzio Sociale COIN
Italy

CASA

Construction Cluster of Slovenia
Slovenia

REG CON
TechTransfer
e-NVISION

Czech Technical University in Prague
Czech Republic

PERFECTION

D’Appolonia
Italy

CONTEX-T
TRANS-IND
ENERGY WARDEN
COST-EFFECTIVE

Design Tech
Sweden

CILECCTA

Deutsche Instiute für Textil- und Faserforschung Denkendorf Germany

CONTEX-T

DJUG Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Romania

KNOWLEDGE
Selfemployment

ECN – Energy research Centre of the Netherlands
The Netherlands

COST-EFFECTIVE

e-ISOTIS
Greece

CASA

Electricité de France
France

COST-EFFECTIVE

EMI Non-profit Company for Quality Control and Innovation in Building
Hungary

KNOWLEDGE
TechTransfer

Emmer Pfenninger Partner AG
Switzerland

COST-EFFECTIVE

EMTTU – East Mediterranean Technology Transfer Unit
Greece

REG CON
TechTransfer

EOMMEX – Hellenic Organisation of SMEs and Handcrafts Greece

DIADA

EurExcel
UK

CILECCTA

European Profiles AE
Greece

ICT for ALL

Ferienregion Lungau
Austria

STREAM

FO.FO.S Forum For Supporting Self-Employment
Austria

Selfemployment

Fomento de Construcciones y Contratas
Spain

Build-Nova

Fraunhofer IBMT
Germany

Intellidrug

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
Germany

COST-EFFECTIVE

Fraunhofer-IBP
Germany

CILECCTA

Fraunhofer-IPA-IAO
Germany

TRANS-IND

Fundación Fatronik
Spain

TRANS-IND

Galati Employment Agency
Romania

Selfemployment

German Solar Industry Association
Germany

COST-EFFECTIVE

Grabdeni Institut ZMRK
Slovenia

TRANS-IND
e-NVISION

Hahn-Schickard-Gesellschaft Institute for Micromachining and Information Technology – HSG-IMIT
Germany

Intellidrug

Haute Ecole of the Province of Liege Leon-Eli Troclet
Belgium

eNOV

HEF R&D
France

CONTEX-T

Hellenic Regional Development Center – HRDC
Greece

eNOV

Heraklion Chamber of Commerce and Industry
Greece

REG CON

Hidria IMP Klima
Slovenia

COST-EFFECTIVE

Holte Byggsafe
Norway

CILECCTA

Hospital Clínico San Carlos
Spain

Intellidrug

Huntsman Advanced Materiale
Switzerland

TRANS-IND

Huntsman Textile Effects
Germany

CONTEX-T

IASO
Romania

CONTEX-T

Insight Social Research Ltd.
UK

ICT for ALL

INSITE Ltd and Prof. Deirdre Hunt
Ireland

Build-Nova

Institut français du textile et de l’habillement
France

CONTEX-T

Institut für Verbundwerkstoffe
Germany

TRANS-IND

Institut Mihajlo Pupin
Serbia

ENERGY WARDEN

Institute of Mechanics of Materials and Geostructures
Greece

CONTEX-T

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
Italy

PERFECTION

Instytut fur Soziale Infrastruktur
Germany

CASA

Integracja – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Poland

DIADA

Interdisciplinary Centre for Technological Analysis and Forecasting
Israel

PERFECTION

Interpane Entwicklungs-und Beratungsgesellschaft mbH & Co KG
Germany

COST-EFFECTIVE

Interscience communications
UK

CONTEX-T

IPB GmbH Ingenieurgesellschaft für Energie- & Gebäudetechnik
Switzerland

COST-EFFECTIVE

Israel Anti Drug Authority – IADA
Israel

Intellidrug

Istituto Cooperativo per l’Innovazione
Italy

ICT for ALL

Kauno Technologijos Universitetas
Lithuania

e-NVISION

KOW Architectuur B.V.
The Netherlands

COST-EFFECTIVE

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna
Poland

e-NVISION

Kurt Schüle & Thorsten Siems GbR Kollektorfabrik
Germany

COST-EFFECTIVE

Labein Tecnalia
Spain

REG CON
e-NVISION
Build-Nova
TRANS-IND
COST-EFFECTIVE

Larfon Isolanti
Italy

CONTEX-T

Lulea University
Sweden

CILECCTA

Mattes & Ammann
Germany

CONTEX-T

Medical Technology-Promedt Consulting GmbH
Germany

Intellidrug

Messe Frankfurt
Germany

CONTEX-T

MIKROSAM – Company for electronics, designing and production
Macedonia

TRANS-IND

Mostostal Warszawa
Poland

Build-Nova
TRANS-IND

National Center of Clusters and Technology Networks at the CCIS
Slovenia

REG CON

National Institute for Welding and Material Testing
Romania

CONTEX-T

National Research and Development Centre for Welfare and Health
Finland

REG CON

NEOSYS Racunalniski Inzeniring, Sistemska Integracija in Svetovajne d.o.o.
Slovenia

e-NVISION

NeumannConsult
Germany

DIADA

NIBE AB
Sweden

COST-EFFECTIVE

Nordifa
Sweden

CONTEX-T

Norsk Teknologi
Norway

CILECCTA

Nor-Tek Teknologisenter
Norway

CILECCTA

Oeko-Institut Suedtirol / Alto Adige
Italy

STREAM

Open University of Catalunya
Spain

eNOV

Panhellenic Union of Paraplegic and Physically Challenged Greece

DIADA

PE International
Germany

CILECCTA

PE-Europe
Germany

CONTEX-T

Permasteelisa
Italy

COST-EFFECTIVE

Pierre et Marie Curie University – Paris 6
France

eNOV

Polymade
Germany

CONTEX-T

Polymage
France

CONTEX-T

Porcher Industries
France

CONTEX-T

PREDIF – Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos
Spain

DIADA

PROCHEM
Poland

e-NVISION

Province of Rome
Italy

CASA

PSE AG
Germany

COST-EFFECTIVE

PZPB, Polish Construction Industry Employers Federation
Poland

TechTransfer

Regional Development Agency „ARREKS”
Poland

REG CON

Relsoft Systems Ltd.
Israel

Intellidrug

Sanfix Group
Estonia

CILECCTA

SC&C Ltd. Marketing and Social Research
Czech Republic

TechTransfer

SEMANTIC SYSTEMS
Spain

TRANS-IND

SINTEF Byggforsk
Norway

CILECCTA

Sioen Industries
Belgium

CONTEX-T

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Slovenia

COST-EFFECTIVE

SOFTEC SL Software y Tecnología
Spain

e-NVISION

Solintel M&P SL
Spain

TRANS-IND

Spiraltex Industrie
France

CONTEX-T

Steiermarkische Landesbahnen
Austria

STREAM

Sto AG
Germany

COST-EFFECTIVE

Swedish National Testing and Research Institute
Sweden

CONTEX-T

Technical University of Lodz
Poland

REG CON

Technische Universität Dresden
Germany

TRANS-IND

Technische Universiteit Eindhoven
The Netherlands

PERFECTION

TechnoBee
Turkey

CILECCTA

The Association for Knowledge Transfer from Romania
Romania

eNOV

The Chamber of Commerce and Industry of Romania – Regional Center for Improvement of Entrepreneurs – CERPECO
Romania

eNOV

TNO – Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
The Netherlands

TRANS-IND
COST-EFFECTIVE

Traject
Belgium

STREAM

TSE Entre, Turku School of Economic
Finland

Selfemployment

TUI
Germany

CILECCTA

Turism för alla i Sverige
Sweden

DIADA

UAB EUROPARAMA
Lithuania

e-NVISION

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities
Bulgaria

STREAM

Università “Federico II” di Napoli
Italy

Intellidrug

Università di Palermo
Italy

Intellidrug

Università Politecnica delle Marche
Italy

TRANS-IND

Université Claude Bernard Lyon 1
France

CONTEX-T

University Institute of Technology of Rouen
France

eNOV

University of Athens
Greece

COST-EFFECTIVE

University of Brighton
UK

eNOV

University of Ljubljana
Slovenia

REG CON

University of Stuttgart
Germany

CILECCTA
COST-EFFECTIVE

Uzdaroji Akcine Bendrove “Hrono” statyka
Lithuania

e-NVISION

Uzdaroji Akcine Bendrove Iterija
Lithuania

e-NVISION

Väinö Korpinen Oy
Finland

REG CON

Valtronic SA, Les Charbonnieres
Switzerland

Intellidrug

Vilnius Gediminas Technical University
Lithuania

STREAM

Vilnius Healthy City Bureau
Lithuania

STREAM

Vrije Universiteit Brussel
Belgium

CONTEX-T

VTT Technical Research Centre of Finland
Finland

Build-Nova
REG CON
PERFECTION

Wagner Trägewerke
Germany

CONTEX-T

Warsaw University of Technology
Poland

Intellidrug

West Northamptonshire Development Corporation
UK

CILECCTA

Westtoer
Belgium

STREAM

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Poland

DIADA


 

Umożliwiamy Klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych.

 

 

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Agnieszka Kowalska

agnieszka_kowalska

tel. kom. +48 605 208 999
e-mail: agnieszka.kowalska@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1138 ..