full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

CLOSE TO

CLOSE TO

„Zapobieganie ryzyka wypadku drogowego w grupie młodych kierowców”

Jednym z najważniejszych elementów w ramach realizacji projektu CLOSE TO (częściowo finansowanego z funduszy Komisji Europejskiej) jest rozwój i przeprowadzenie kursu dla młodych sprawców wypadków drogowych.

 

Zaproponowane w jego ramach innowacyjne podejście miało zadanie przede wszystkim:

 • Zapobiegać ryzyku wypadku drogowego zarówno w grupie ich sprawców, jak i wśród początkujących kierowców przez podjęte działania profilaktyczne
 • (Re)socjalizować młodych uczestników ruchu drogowego

 

Kurs opierał się na zmodyfikowanej koncepcji „peer education” polegającej przede wszystkim na tym, że informację do grupy docelowej przekazuje mediator według zasady „podobny do podobnego”. Właśnie to, że komunikat do młodych kierowców przekazuje ktoś im podobny (wiekiem, stylem życia itp.) – młody sprawca, ewentualnie ofiara wypadku drogowego, odróżnia tę formę kształcenia od tradycyjnego podejścia i czyni ją bardziej skuteczną.

 

W trakcie spotkania sprawca wypadku dyskutuje problem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przedstawia swoje doświadczenia w tym zakresie tak, by wspólnie

wypracować sposób na unikanie zbędnego ryzyka i bezpieczny udział w ruchu drogowym przyszłych kierowców (uczestników kursów na prawo jazdy). Młody sprawca wypadku drogowego po przejściu kursu ( a więc odpowiednio przygotowany) staje się uczestnikiem spotkań w szkołach nauki jazdy.

 

Zakres tematyczny kursu:

Prowadzony przez psychologa/trenera kurs obejmował następujące tematy:

 • postawy i świadomość dotycząca problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży – wpływ grup równieśniczych
 • osobiste predyspozycje sprawcy do podejmowania ryzykownych zachowań: osobowość, samoocena itp.
 • osobista refleksja nad konsekwencjami wypadku drogowego
 • próba interpretacji wypadku drogowego (jaki błąd został popełniony?)
 • problem śmierci jako możliwego następstwa wypadku drogowego
 • konsekwencje wejścia w konflikt z prawem – przestępstwo (pieniądze, czas, obrażenia ciała)
 • ruch drogowy jako system społeczny
 • przygotowanie do uczestnictwa w spotkaniach z uczestnikami kursów na prawo jazdy

 

Profil uczestnika kursu:

Uczestnikami kursu powinny być młode osoby, które są sprawcami wypadków drogowych i wykazują wolę podzielenia się swymi doświadczeniami z rówieśnikami tak by w przyszłości mogli oni ustrzec się podobnych sytuacji. Ze względu na to, iż kierowcy w wieku 18-24 lata stanowią w Polsce grupę największego ryzyka, również uczestnicy kursu „trenerzy” powinni pochodzić z tej samej grupy wiekowej. Ponadto będą oni szczególnie mocno podkreślać problem prowadzenia pojazdów mechanicznych przez młodych ludzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Adres strony internetowej projektu:

www.close-to.net

 

Opieka merytoryczna i organizacyjna

Nad całością projektu czuwała firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna korzystając w tym względzie z pomocy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Partnerzy projektu:

 • ILS – ekspert w analizowaniu i badaniach zachowania młodych uczestników ruchu drogowego – Doris Bäumer, Sebastian Rabe
 • VERKEHR HUMAN – szkoła nauki jazdy z wielkim doświadczeniem w edukacji praktycznej oraz pracy z nieletnimi sprawcami wypadków drogowych w ramach programu rządowego - Lothar Taubert, K. Michael Walk
 • TRIVECTOR – badacz zachowań komunikacyjnych i bezpieczeństwa drogowego. Autor innowacyjnego podejścia do kursantów i wyboru najlepszych kanałów komunikacyjnych w procesie nauki jazdy – Inger Linderholm
 • CDV – współpracownik szkół jazdy i członek komisji opracowującej nowy system nadawania prawa jazdy w Republice Czeskiej. Uczestnik projektu GADGET – PhDr. Jan Weinberger
 • ASM – dyrektorzy projektów badań rynkowych i marketingowych – Katarzyna Świeżawska-Ambroziak, Dominika Stelmachowicz-Pawyza
 • DEPARTAMENT RZĄDOWY W STYRII odpowiedzialny za bezpieczeństwo drogowe, zajmujący się badaniami egzaminatorów na prawo jazdy w Austrii – Dr. Maria Knauer-Lukas

 

Prowadzenie kursu:

Mgr Julia Chmielecka – psycholog

 

Zasady uczestnictwa w kursie

Nie przewidywało się opłaty za uczestnictwo w kursie, gdyż był on finansowany ze środków Komisji Europejskiej i innych pozyskanych form dofinansowania.

 

Czas trwania

Kurs obejmował 15 godzin szkolenia i dodatkowo indywidualne konsultacje z osobami nadzorującymi projekt.

 

Termin rozpoczęcia kursu: styczeń/luty 2004

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1152 ..