full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

REG CON

REG CON

„Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie.

Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz współpraca międzyregionalna”

www.regcon.org

Rezultaty projektu (ENG)
POBIERZ

 

Czas trwania projektu: 01 luty 2008 – 31 styczeń 2010

 

REG CON to dwuletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. PROGRAMU RAMOWEGO Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013), Program: CAPACITIES – Zdolności Badawcze, Obszar tematyczny: REGIONY WIEDZY.

Celem Obszaru tematycznego Regiony Wiedzy jest wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, a w szczególności wspierania tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research driven clusters).

Przewodnią ideą projektu REG CON “Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multi-stakeholder engagement and cross regional cooperation” jest rozwinięcie koncepcji tworzenia klastrów „clustering” wśród regionów europejskich, opartej na Badaniach i Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na budownictwo. Mimo, iż sektor budownictwa wykazuje dynamiczny wzrost jak i ma duży wkład w zatrudnienie (ok. 7% udziału w ogólnym zatrudnieniu w EU-15; rok 2003) to jest on nadal postrzegany jako konserwatywny i mało podatny na innowacje. Z tego względu działania w ramach projektu REG CON zakładają transformację sektora budownictwa w poszczególnych regionach w konkurencyjny oparty na wiedzy oraz Badaniach & Rozwoju.

Projekt zakłada również rozpowszechnianie dobrych praktyk, głównie za pomocą studiów przypadku; położenie nacisku na innowacyjność; wypracowanie mechanizmu transferu dobrych praktyk (mentoring), trwałość wypracowanych struktur i rozwiązań po zakończeniu projektu poprzez wykorzystanie innych źródeł finansowania i szans inwestycyjnych.

Cele projektu:

Cel 1. Wypracowanie metodologii tworzenia klastrów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnej i doświadczeń unijnych w tym zakresie,

Cel 2. Stworzenie klastra budowlanego opartego na Badaniach i Rozwoju,

Cel 3. Mentoring, tj. stworzenie modelu efektywnego transferu wiedzy pomiędzy istniejącymi a potencjalnymi klastrami,

Cel 4. Zagwarantowanie trwałości powstałych klastrów w oparciu o wypracowane powiązania z publicznymi i prywatnymi funduszami oraz stworzonej, efektywnej strukturze organizacyjnej.

 

Projekt składa się z czterech Pakietów Zadaniowych:

Pakiet Zadaniowy 1 – „Analiza środowiska, rozwój metodologii i pierwsze kontakty „z” i „wśród” regionalnych partnerów”, którego celem jest dostarczenie analizy regionów, w których powstaną klastry;

Pakiet Zadaniowy 2 – „Wdrożenie metodologicznej struktury klastrów oraz zapewnienie ich stabilności”, którego celem jest utworzenie klastra w Polsce, Grecji i Hiszpanii;

Pakiet Zadaniowy 3 – „Rozpowszechnianie. Regionalne oraz międzyregionalne działania promocyjne, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu”, zakładający rozpowszechnianie idei projektu REG CON oraz jego celów i produktów na regionalnych oraz międzyregionalnych eventach,

Pakiet Zadaniowy 4 – „Zarządzanie projektem”, którego celem jest koordynacja prac pomiędzy Konsorcjum projektu a Komisją Europejską na poziomie administracyjnym oraz technicznym.

Rezultatami projektu, stanowiącymi jednocześnie o sukcesie całego przedsięwzięcia będzie przede wszystkim:

 • Utworzenie w UE trzech regionalnych klastrów działających w obszarze budownictwa w danym regionie,
 • Wypracowanie w ramach projektu 2 przykładów współpracy: partner – uczestnik klastra w każdym z klastrów,
 • Wypracowanie w ramach projektu 9 przykładów międzyregionalnej współpracy i wymiany wiedzy, analiza SWOT, Plany Działań R&D, wymiana „dobrych praktyk”,
 • Opracowanie instrumentu finansowego – gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu,
 • Opracowanie struktury administracyjnej oraz zarządzającej klastrów – gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7-tego Programu Ramowego

 

Konsorcjum projektu:

Koordynator:

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Kleszczowie –„ARREKS” (Polska) www.arreks.com.pl
 • East Med Technology Transfer Unit – EMTTU (Grecja) www.emttu.org
 • Heraklion Chamber of Commerce and Industry (Grecja) www.ebeh.gr
 • National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) (Finlandia) http://www.stakes.fi
 • Construction Cluster of Slovenia (Słowenia) www.sgg.si
 • National Center of Clusters and Technology Networks at the CCIS (Słowenia) www.gzs.si

Informacji na temat projektu udziela Koordynator Projektu:

ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O.

Ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno

REG CON Project presentation »

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1154 ..